Szeretett orvos

John G. Lake szolgálatáról röviden:
John G. Lake világméretű evangelizációs és gyógyító szolgálatot alapított, amely különösen Dél-Afrikában volt gyümölcsöző. 1914-ben Spokane-ben (Washington állam) telepedett le, ahol a nyugati partvidék mentén sok helyi közösségből álló nagy gyülekezetet alapított. Washington államban, a spokane-beli „Gyógytermek”-ben százezernél is több dokumentált gyógyulás történt. Dél-Afrikában pedig Lake több mint száz gyülekezetet alapított. Isten ereje villámcsapásként gyógyított meg ezreket. Lake igen nagy becsben tartotta Isten Igéjét. Mindaz, amit ennek következtében véghezvitt, minden keresztény számára példázza, hogy milyen lehetőségek állnak bárki előtt, aki hisz az Szentírásban, és ennek megfelelően cselekszik.

A Déli Krónika újság 1916. jan.17-i száma egy kivonatot közölt F. E. Beatty presbiteriánus (tradicionális egyház) pásztor prédikációjából. A cikk címe az volt: „A hitből való gyógyulást nem lehet elvárni.” A cikk annyi abszurd állítást tartalmaz, hogy nehéz elképzelni, hogy valójában ezt egy intelligens gyülekezetnek prédikálták.

A tiszteletes úriember először is azt állította, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak: ’ahogy az én Atyám küldött, én is úgy küldelek titeket.’ ’Továbbá azt állítja a tiszteletes úriember, hogy Jézus tevékenysége három fő területre összpontosult: a prédikálás, tanítás és gyógyítás. Ezért az egyháznak is prédikálnia kell az örökkévaló üdvösség igazságát, s az örökkévaló büntetés igazságát, tanítania Isten Igéjét, hogy az emberek megismerjék az Igét, amely bölccsé teszi őket az üdvösségre, és megismerteti velük azt a tényt is, hogy a betegek sincsenek kizárva ebből – mármint az üdvösségből, Isten királyságából. – Tehát ő azt állítja, hogy Jézus szolgálata a tanítás, prédikálás és gyógyítás. Idézi Jézus szavait: ’ahogy az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket.’

Józan ésszel senki sem gondolhatja, hogy a tanítványokat bármi más célból küldte volna Jézus, mint azért, hogy azt tegyék, amit Ő tett. Vajon a tanítványok más módszer szerint próbálták elérni azt, amiért Jézus kiküldte őket, vagy amit Jézus alkalmazott? Ha a betegek meggyógyultak, akkor ki kell kutatnunk, hogy Jézus hogyan gyógyított, és a tanítványok hogyan tették ezt. Luk 1,6-ban azt olvassuk: „magához hívta a 12 tanítványt és adott nekik erőt és hatalmat minden ördög felett, és hogy betegeket gyógyítsanak. Kiküldte őket, hogy hirdessék Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak.”

Nem ajándékozta meg őket egy-egy gyógyszeres csomaggal, kiküldte őket nyilvánvaló isteni erővel az életükön, szellemi hatalommal a betegségek és démoni erők fölött. Az Ige bőségesen tartalmaz gyógyításokról példákat, az apostolok szolgálatán keresztül. Nem lehet kérdés bármely értelmes elme számára sem, hogy milyen módszerrel gyógyítottak.

A szamáriai ébredéssel összefüggésben az Apcsel 8,6-7 a következőket tudósítja: az emberek egy szívvel figyelmeztek azokra, amiket Filep beszélt, hallván lés látván a csodákat, amiket ő cselekedett. Tisztátalan szellemek hangosan kiáltva kimentek sokakból, akiket megszálltak, és nagyon sok néma és sánta meggyógyult. Ezek a gyógyulások nem a 12 apostol által történtek, akiknek ez az erő először adatott, hanem Filep, egy új tanítvány által.

A tiszteletes úriember továbbá azt mondja: „hiszek az imádság erejében, és abban, hogy némelyek meggyógyulhatnak ima által. Pál a korai egyház legnagyobb apostola segítségért esedezett Istenhez a gyengesége miatt, de nem gyógyult meg, sőt még enyhülést sem kapott.” Szeretném kifejteni, hogy ez a kijelentés min is alapul. Ha helyesen tudjuk olvasni az Igét, akkor láthatjuk, hogy természetesen Pál meggyógyult. Háromszor imádkozott, első alkalommal nem gyógyult meg, másodszorra sem, de a harmadik alkalom után, amikor imádkozott, közölte, az Úr mit is mondott neki: „Pál, az én kegyelmem elég neked.”

Isten kegyelme teljesen elégséges minden ember számára. És elégséges volt Pál szükségeinek a betöltésére is. Az az állítás, hogy nem gyógyult meg, az egyik évszázadokon átívelő teológiai vicc. Vajon a mi tiszteletes barátunk elvárja a mai hallgatóságtól, hogy elhiggye: Pál nem gyógyult meg, amikor imádkozott?

Újra azt állítjuk, hogy az Igében fikarcnyi bizonyíték sincs arra, hogy ő bármilyen gyógyulást is igényelt volna. A testében a tüske, mint betegség, tiszta feltételezés. Egy dolog van, amit tudunk, hogy amikor megvakult Pál, meggyógyult Ananiás kézrátevése által. De azt is tudjuk, hogy ő is sokakat meggyógyított.

Rómába tartva, mikor hajótörést szenvedett, a sziget kormányzójának apját meggyógyította, és még sokakat. Tehát az a feltételezés, hogy ő nem gyógyult meg, ugyanolyan, mintha kételkednénk abban a kijelentésben, hogy Lukács a szeretett orvos volt. Jézus is egy szeretett orvos volt, és így mindegyik apostol. S minden ember, aki gyógyulást visz a betegeknek. Szintén semmilyen bizonyítékunk nincs arról, hogy Lukács valaha is használt volna orvosságos csomagot életében. De ha így is lett volna, valószínűleg eldobta volna, amikor elfogadta az Úr Jézus erejét és szolgálatát.

Országunk tele van olyan férfiakkal, akik orvosként otthagyták a pályájukat, azért hogy az Úr Jézus Krisztus jobb útjára lépjenek. Dr. Finnis B. Yoakum, Los Angelesben városa egyik legjobb orvosaként otthagyta a praxisát, és a hit imádságon keresztüli gyógyítás, valamint a kézrátevés szolgálatát választotta, mint egy hatékonyabb módszert a betegek gyógyítására. Dr. W. D. Gentry Chicagóból, akinek tankönyvei jelentek meg, amelyek minden könyvtárban megtalálhatók, szintén otthagyta az orvosi pályát, és évek óta Jézus nevében szolgál kézrátevéssel és a hit imája által, ahogy Jézus parancsolta. Dr. A. B. Simpson New Yorkból kiváló szaktekintély az osteophat területén, szintén otthagyta az orvosi pályát, és még sokan mások így tettek. Mindannyian szeretett orvosok, de nem úgy, hogy pirulákat adnak. Ők egy magasabb iskolában végeztek.

Milyen furcsa is, amikor keresztény szolgálók kételkednek a gyógyítás valódi lehetőségében, ahelyett hogy hitüket építenék Istenben. Sokszor ők azok, akik először próbálják megmásítani a tényt, s megpróbálják megmagyarázni zavaros módszerekkel azt, hogy az Ige világos és egyszerű igazsága nem igaz. Mennyivel inkább tiszteletre méltó lenne, ha ezek a szolgáló testvérek végre elismernék, hogy Krisztus nem változott, hogy a hit ugyanolyan fontos, mint bármikor, de ők nincsenek a hit birtokában, és így nem képesek biztos eredménnyel imádkozni a betegekért. Andrew Murray tiszteletes a Dél-Afrikai Holland református gyülekezet feje, mint korának a szentje, akinek a könyveit világszerte ismerik, gyógyíthatatlan betegségben haldokolt. Az afrikai orvosok nem tudtak reményt adni neki. Londonba jött, de az orvostudomány ott sem tudott segíteni rajta. Végül elment Bagster Betsan Isteni Gyógyulás Otthonába, ahol tökéletesen meggyógyult. Így hát visszatért Dél-Afrikába, és írt egy könyvet a gyógyulás témájában, amit aztán értékesíteni akart. Kis idő múlva a holland református egyház szolgálói egy konferencián megtárgyalták a könyvet és azt mondták: „ha engedjük ezt a könyvet forgalmazni, akkor az emberek el fogják ezt olvasni, és a következő dolog már az lesz – ismerjük őket – hogy kérni fognak minket, hogy imádkozzuk a hit imádságát, ami megmenti a betegeket. De nekünk nincs erre hitünk, és így az állásunk veszélybe fog kerülni.” Így elhatározták, hogy megtiltják a könyv árusítását. Miért nem akarják, hogy az emberek meglássák az Ige világosságát? Engedjük, hogy megtudják: Jézus még ma is a Gyógyító, s Ő hatalmat ad az embereknek a Szent Szellemen keresztül, hogy gyógyítsák a betegeket, ahogy mindig is tette. Továbbá Isten Szellemét nem egy gyülekezet vagy egy vallásos szervezet adja, hanem egyenesen Istentől jön az ember lelkére.
John G. Lake

Fordította: Orbán Tibor
Az „Isten tüze” c. könyvből

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688