Nézz fel

Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. (Zsid 12:3)

Nézz fel… mert ezekben az időkben az életed ettől függhet! Ha megengedted, hogy rossz hírek vegyenek körül és az ördög negatív erőkkel bombázzon, ha levetted a szemedet Isten Igéjéről, Jézusról, akkor a szellemed, a belső embered elveszíti az uralmát lelked és tested felett, s az Ige azt mondja, hogy ennek következménye a megfáradás: fáradt leszel és elalélsz.

Jézus ennek működését részletesebben megmagyarázza a Márk evangéliumának 4. fejezetében. Azt mondja, hogy amikor e világ gondjai eluralják a szívedet és a gondolataidat, megfojtják az Igét, és ennek eredményeként gyümölcstelenné válsz. S mivel a hited Isten Igéjéből származik, ez azt jelenti, hogy a hited is meggyengül. Amikor pedig ez megtörténik, ak-kor már a betegségek, a bajok felé veszed az irányt.

Hogyan tudod a meggyengülés, az elfáradás láncreakcióját megállítani?

Nézz fel! Tapaszd oda a szemedet Jézusra!
Emlékszem egy atlétikai versenyre, amikor az e-gyik esélyes versenyző leengedte a fejét, és ránézett versenytársaira: többé már nem jelentett veszélyt rájuk Nagyon könnyen megverhetővé vált. Tehát tartsd fölemelve a fejedet. Tartsd folyamatosan Jézust, a hited szerzőjét és bevégzőjét a figyelmed középpontjában. Őreá tekints, ahelyett, hogy a világ gondjaira néznél. Arra figyelj, amit Isten mondott az Igéjében, és Isten gondolatai alapján cselekedj.

Engedd, hogy az Ő gondolatai a te gondolataid legyenek.
Nézz fel! Vedd le a tekintetedet a körülményekről, amelyek körülvesznek, és emeld fel a mennyei források felé. Ne aggodalmaskodj amiatt, hogy esetleg veszíteni fogsz, hiszen Isten a te forrásod, nem ez a világ. Isten gondot tud viselni rád, függetlenül attól, hogy mi történik körülötted.

Ha már megfáradtál egy kicsit – vagy akár nagyon – ideje fölemelni a szemedet, ideje fölemelni a fejedet, ahelyett, hogy lefelé néznél. Isten fönt van. Jézus fönt van. Az ördög van lent – a lábaid alatt. Nézz fel!

Fordította:orbán Tibor
Kenneth Copeland Ministry engedélyével

Olvasásra javasolt Ige:
Ézs 40:21 Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait?
Ézs 40:22 Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák [előtte], ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
Ézs 40:23 Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja;
Ézs 40:24 Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el:
Ézs 40:25 Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent.
Ézs 40:26 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.
Ézs 40:27 Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Ézs 40:28 Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége!
Ézs 40:29 Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Ézs 40:30 Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
Ézs 40:31 De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688