Krisztus benned van

Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az [tudniillik], hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége (Kolossé levél 1,27.)

Néhány éve, mikor imádkoztam föl s alá járkálva kis lakásunkban Tulsában, Oklahomában, megvallottam az 1Ján 4,4-et: nagyobb az, aki bennem van … nagyobb Ő… nagyobb Ő… Hirtelen kijelentés tört fel bennem, mint egy buzgó patak, és tudtam: Ó! Isten bennem van!

Ez megrázóbb volt, mintha valaki egy vizes ruhával képen vágott volna. Annyira felrázott, hogy teljesen éber lettem. Ebben a régi házban csak körbe-körbe táncoltam. Hirtelen már nemcsak egy szegény prédikátor voltam, aki egy kis egérlyukban él. A Mindenható Isten lakóhelye voltam!

Ez a felismerés teljesen megváltoztatta a gondolkozásomat sok mindennel kapcsolatban. Ránéztem a tenyeremre, és megdöbbentem: az Ő ujjai az én ujjaimban vannak! Ránéztem a lábaimra: az Ő lábai az én lábaimban vannak. Az Ő lábfeje az én lábfejem. Ha én veszélybe kerülök, akkor Ő is veszélybe kerül.

Néha azt mondják nekem: Copeland testvér, az imádságaim nem jutnak feljebb a mennyezetnél. Erre csak annyit mondhatok: a mennyezetnél feljebb? Nincs szükség arra, hogy az orrodnál magasabbra jussanak! Ő benned van, a bensődben! Az imádságaid szerzője. A hited szerzője. A Názáreti Jézus Krisztus lakóhelyet készített magának benned. Halleluja!

Néhányan úgy gondolják, hogy a Szellem nem tölti be őket egészen addig, míg nem vesznek Szent Szellem keresztséget. De ez nem így van. A Szent Szellem beléd költözött, mikor Jézust Uraddá tetted az életedben. Akkor beléd költözik, mikor újjá születsz! A Szent Szellem keresztség az egy más dolog. A Szent Szellem ereje ekkor rád száll, hogy megerősítsen téged a szolgálatra. (Apcsel. 1,8.)

Ez azt jelenti, ha akár két másodperce születtél még csak újjá, Jézus már benned van. Ott él, és ott is fog élni mostantól fogva. Fel tudod ezt fogni? Ha időt töltesz el úgy, hogy ezen gondolkozol és elmélkedsz, kijelentést kaphatsz te is, akárcsak én. Azután ez elkezd növekedni a szellemedben, s végül az egész életedet megváltoztatja.

Ahogy Isten mondta: én bennük fogok lakozni, és közöttük járok, és én leszek az ő Istenük, és ők lesznek az én népem (2kor. 6,16)

Jézus benned van. Ez a legdicsőségesebb igazság Isten Igéjében. Engedd, hogy élővé váljon a mai napon benned.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland Ministry engedélyével

Kolossé levél 1,13-27
Kol 1:13 Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Kol 1:14 Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
Kol 1:15 Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
Kol 1:16 Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
Kol 1:17 És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
Kol 1:18 És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
Kol 1:19 Mert tetszett [az Atyának], hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
Kol 1:20 És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
Kol 1:21 Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben [gyönyörködő] értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett.
Kol 1:22 Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé:
Kol 1:23 Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává.
Kol 1:24 Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az Ő testéért, ami az egyház;
Kol 1:25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét,
Kol 1:26 [Tudniillik] ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,
Kol 1:27 Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az [tudniillik], hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688