Ne szomorkodj!

Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön; vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj [szomorúság]! (Ésaiás 51: 11) 

Tudtad, hogy meg vagy váltva a fájdalom és szomorúság átkától Jézus Krisztus vére által? Épp úgy nem kell eltűrnöd őket, mint a bűnt vagy a betegséget. 

Édesanyám 1988 augusztusában költözött haza az Úrhoz, és Isten hónapokkal előtte elkezdett engem a szomorúságról és a fájdalomról tanítani. Minden alkalommal, amikor megmutatott valamit ezzel kapcsolatban, gyakorlatba ültettem. (Mindig ezt kell tenned, ha Isten tanít valamire. Kezdd el most gyakorolni, és mire szükség lesz rá, már tudsz benne járni!) 

Tehát nyolc és fél hónappal azelőtt, hogy édesanyám hazaköltözött az Úrhoz, elkezdtem ellenállni a szomorúságnak. Elhatároztam, hogy "nem bánkódom". Az ördög azonnal támadást intézett az érzelmeim ellen. 

De én azt mondtam: "Nem, ezt nem fogadom el. Hatalmat gyakorlok az ilyen érzések fölött Jézus nevében. A testemet odaszántam az Úrnak kedves áldozatul, ezért csakis az Ő örömét fogadom el." Majd elkezdtem az Igét szólni, és hangosan dicsérni Istent. 

Volt három nehéz napom, amíg így ellenálltam, azután azok a nyomasztó szellemek elmentek. 

Azt mondom neked: ellene kell állnod a szomorúságnak és a fájdalomnak. Nem tartozik hozzád. Nem a Mennyei Atyádtól származik. Lehet, hogy egész éjszaka járkálni fogsz. De ne aggodalmaskodva és siránkozva járkálj, hanem az Igét szóld, amíg az a nyomasztó szellem eltávozik, és az Úr öröme érkezik hozzád. 

Emlékeztesd magad arra, hogy ki vagy. Te az vagy, aki vigasságot és örömöt találsz. Te az vagy, akitől a fájdalom és szomorúság elmenekül. Te az Úr megváltottja vagy! 

Ajánlott Ige: Zsoltárok 97 
Zsolt 97:1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek. 
Zsolt 97:2 Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége. 
Zsolt 97:3 Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit. 
Zsolt 97:4 Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld. 
Zsolt 97:5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt. 
Zsolt 97:6 Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. 
Zsolt 97:7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek. 
Zsolt 97:8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram! 
Zsolt 97:9 Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett! 
Zsolt 97:10 A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket. 
Zsolt 97:11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm. 
Zsolt 97:12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688