Ne aggódj

Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk? (Máté 6:31)

Isten rendkívül ellene van az aggodalmaskodásnak. Jézus prédikált ellene. Pál prédikált ellene. Az egész Biblia prédikál ellene, mert az aggodalmaskodást a sátán találta ki, hogy általa stresszt, feszültséget és halált idézzen elő.

Mégis sokan úgy gondoljuk, hogy szabadon aggodalmaskodhatunk, ha akarunk. De ez nem így van! Az aggodalmaskodás bűn. Egyike azoknak, amiket Isten Igéje világosan megtilt.

Miit tegyél akkor a problémákkal? Az 1 Péter 5,7-ben Isten azt mondja, hogy minden gondodat vesd Őreá. Az összeset. Nem a háromnegyedét. Nem az összeset – kivéve a gyermekeiddel kapcsolatos aggodalmakat. Azt mondja, hogy mindegyiket!

Minden reggel ezt kellene megvallanod: „Nincs gondom a világon, mert mindegyiket az Úrra vetettem.”

Hadd szemléltessem, ez hogyan működik. Tegyük fel, öt méterre állsz tőlem, és odadobom a slusszkulcsomat neked. Ha valaki odajönne hozzám, és azt mondaná: „Copeland testvér, szükségem van a slusszkulcsodra,” azt válaszolnám: „Sajnálom, odaadtam a kulcsomat neki. Nincs nálam.”

Ezt kell tenned az aggodalmaiddal. Át kell adnod az Úrnak, és nem szabad visszavenned. Ha sátán egy nyugtalanító gondolatot juttat eszedbe, mondván: „Mi lesz, ha ez a szörnyűség megtörténik?”, akkor megmondhatod neki, hogy erről beszéljen Istennel. Az Ő kezében van, nem a tiedben!

Ha ezt megteszed, változás fog történni az életedben. Azok a problémák, amelyek felől évekig nyugtalankodtál, meg fognak oldódni. Többé nem fogod megkötni Isten kezét az
aggodalmaskodásoddal. Az Ő ereje működésbe tud lépni, mert hitben jársz, és Reá vetetted a gondjaidat!

Ne felejtsd el azonban, hogy Isten nem fogja elvenni az aggodalmaidat. Neked kell átadnod azokat, és az Igével helyettesítened. Neked kell irányítanod a gondolataidat. Meg tudod tenni. A Nagyobb él benned. Ő képes téged győztessé tenni. Ragaszkodj ehhez! Semmi miatt nem kell többé aggódnod!

Javasolt Igeszakasz:
Zsolt 55:1 Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása.
Zsolt 55:2 Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és ne rejtsd el magadat az én könyörgésem elől;
Zsolt 55:3 Figyelmezz én reám és hallgass meg engemet; mert keseregve bolyongok és jajgatok!
Zsolt 55:4 Az ellenségnek szaváért [és] a hitetlenek nyomorgatásáért: mert hazugságot hárítanak reám, és [nagy] dühösséggel ellenkeznek velem.
Zsolt 55:5 Az én szívem reszket bennem, és a halál félelmei körülvettek engem.
Zsolt 55:6 Félelem és rettegés esett én reám, és borzadály vett körül engem.
Zsolt 55:7 Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.
Zsolt 55:8 Ímé, messze elmennék és a pusztában lakoznám. Szela.
Zsolt 55:9 Sietnék kiszabadulni e sebes szélből, e forgószélből.
Zsolt 55:10 Rontsd meg Uram, [és] oszlasd meg az ő nyelvöket; mert erőszakot és háborgást látok a városban.
Zsolt 55:11 Nappal és éjjel körüljárják azt annak kőfalainál, bent hamisság és ártalom van abban.
Zsolt 55:12 Veszedelem van bensejében; s nem távozik annak teréről a zsarnokság és csalárdság.
Zsolt 55:13 Mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz [azt] elszenvedném; nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől:
Zsolt 55:14 Hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm,
Zsolt 55:15 Akik együtt édes bizalomban éltünk; az Isten házába jártunk a tömegben.
Zsolt 55:16 A halál vegye őket körül, elevenen szálljanak a Seolba; mert gonoszság van lakásukban, kebelökben.
Zsolt 55:17 Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
Zsolt 55:18 Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
Zsolt 55:19 Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hadtól, mert sokan vannak ellenem.
Zsolt 55:20 Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől fogva trónol, Szela), akik nem akarnak megváltozni és nem félik az Istent.
Zsolt 55:21 Kezeit felemelte a vele békességben lévőkre; megszegte az ő szövetségét.
Zsolt 55:22 A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van; lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok.
Zsolt 55:23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Zsolt 55:24 Te, Isten, a veszedelem vermébe taszítod őket; a vérszopó és álnok emberek életüknek felét sem élik meg; én pedig te benned bízom.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688