Lépd át

És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek (Róma 4,19-20) Van valami, amit megtanultam, amióta hitben élek, ami segít befogadnom Isten ígéreteit a legnehezebb helyzetekben is: hogy mit kell ehhez tennem! S mi az? Nem más, mint hogy átlépem a hit-vonalat. A hit-vonalra van szükséged, amikor azt szeretnéd, hogy Isten a „lehetetlent” cselekedje az életedben. Erre van szükséged, ha meg akarsz állni szilárdan, rendíthetetlenül a hitedben, de még ide-oda ingadozol a látható körülményeid és Isten ígéretei között – egyszer az egyiket hiszed, máskor a másikat. Ez az, ami a hittel teli Ábrahámhoz tesz hasonlatossá téged. Ábrahám ugyanúgy tényekkel került szembe, mint ahogy te. Tudta, hogy nincs semmilyen lehetősége természetes szinten arra, hogy Isten ígérete beteljesedjen az életében. Azonban az Ige szerint Ábrahám nem vette figyelembe a saját testével kapcsolatos, nyilvánvaló tényeket, vagy más szavakkal: Ábrahám elutasította azokat a körülményeket, tényeket, amik körülvették, és egyedül Isten ígéretében hitt. Átlépte valahol a hit-vonalat. Hozott egy visszavonhatatlan, megmásíthatatlan döntést – hogy kizárólag Isten szavát tekinti igaznak. A végsőkig elkötelezetté vált. Úgy döntött, hogy átlépi azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút. Ha te és én ugyanúgy szeretnénk meglátni, Isten hogyan cselekszik az életünkben természetfeletti módon, nekünk is ugyanezt kell tennünk! Hogyan tudod meghúzni ezt a hit-vonalat? Kezdd az Igével. Keresd Isten ígéreteit, és kötelezd el magad, hogy higgy abban, amit Ő mondott, és most is mond a szükségeiddel kapcsolatban. Elmélkedj, gondolkozz ezeken az ígéreteken addig, amíg hit nem keletkezik a szívedben. Ekkor tudod meghúzni ezt a hit-vonalat. Húzd meg az elmédben, és a szívedben. S húzd meg a padlón is az imádkozó szobádban. Majd mondd ki hangosan: „Isten jelenlétében, az angyalok jelenlétében és az ördög előtt átlépem ezt a hit-vonalat, ettől a pillanattól fogva úgy tekintem Isten ígéretét, mint elvégzett dolgot számomra. Isten ígérete beteljesített dolog. A mai naptól Istennek adom a hálát és a dicsőséget, Jézus nevében.” Ettől a pillanattól fogva úgy beszélj, mintha a csoda már megtörtént volna. Fordíts hátat a problémáknak, a kételkedésnek, és fordulj Jézus felé. Isten beváltja az ígéretét, és valóban meg fogja tenni a lehetetlent az életedben! Merd végre átlépni a hit-vonalat! Fordította: Orbán Tibor KC Ministry engedélyével Olvasásra javasolt: Róm 4,13-21 Róm 4:13 Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Róm 4:14 Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret: Róm 4:15 Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Róm 4:16 Azért hitből, hogy kegyelemből [legyen]; hogy erős legyen az ígéret az egész magnak; nemcsak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk Róm 4:17 (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt, az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Róm 4:18 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Róm 4:19 És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Róm 4:20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, Róm 4:21 És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688