Legyél lojális

1Sám2,30 de most, [azt] mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak.

Isten tiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Sohasem felejti el a lojalitás magvait, amiket elvetettél. Megsokasítja és visszaadja ezeket az áldások aratásának formájában. Mal 3,17 azt mondja: Amikor felteszi az Ő ékszereit, te örökké köztük leszel.

A NIV Bible fordításban: Az enyémek lesznek, mondja a Mindenható Úr, mikor azon a napon felveszem az én féltve őrzött tulajdonaimat, megőrzöm őket, olyan szenvedéllyel, ahogy egy ember megvédi a fiát, aki szolgálja őt, s újra meglátod a különbséget az igaz és a gonosz között. Aközött, aki szolgálja Istent és aki nem.

A King James Bible fordítás szerint: És ők az enyéim lesznek, azon a napon, mikor én felteszem az ékszereimet, és megőrzöm őket, mint ahogy egy férfi a saját fiát, aki szolgálja őt.

Az Amplified Bible szerinti fordításban: És akkor az enyéim lesznek, mondja a Seregek Ura, azon a napon, mikor nyilvánosan kijelentem őket, hogy ők az én ékszereim (különleges tulajdonaim, drága kincseim) és én megvédem őket, mint egy férfi a saját fiát, aki szolgálja őt.

Örökké – gondold végig ezt! Istennek megadott tiszteleted által, amit az életeddel és ajkaiddal fejezel ki, belépsz az áldások birodalmába, amelynek felfedezéséhez egy örökkévalóságra van szükség.

Ha örökkévaló perspektívából szemléled ezt, meg fogod érteni, hogy milyen éretlen dolog Istenre haragudni, mikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd. Meg fogod érteni, hogy az Isten iránti lojalitásodnak első helyen kell lenni, hogy keresned kell az Ő királyságát még akkor is, amikor nehéz időket élsz.Neki a tiszteleted számít leginkább. Az, hogy keresd az Ő királyságát, még akkor is, amikor nehéz időket élsz meg. A Biblia azt mondja, ha így teszel, minden megadatik néked.

Isten sohasem felejt. Nem felejti, hogy amikor mások már rég feladták azt mondván: „ez az egész hit-dolog nem működik!”, te akkor is tiszteled őt azáltal, hogy szilárdan állsz, és beszéled az Ő ígéreteit.

Határozd el a szívedben most, hogy lojális leszel Istenhez minden kimondott szavadban. Egyszer s mindenkorra döntsd el magadban, hogy Isten tisztelete a legfontosabb az életedben. Semmi sem olyan fontos számodra, mint az, hogy tiszteled őt.
Tiszteld Őt, és hit szavakat szólj!

Már ebben az életben szabadulásban lesz részed, és biztos lehetsz benne, hogy az örökkévalóságban nagyon örülni fogsz, hogy így tettél.

Fordította: Orbán Tibor Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K.Copeland Ministry által engedélyezett fordíttás

Javasolt Igerész: 61. Zsoltár
Zsolt 61:1 Az éneklőmesternek hangszerre: Dávidé.
Zsolt 61:2 Hallgasd meg, oh Isten, az én kiáltásomat; figyelmezzél az én könyörgésemre.
Zsolt 61:3 E föld széléről kiáltok te hozzád; mert szívem elepedt: Vígy el engem [innen] a sziklára, ahova én nem jutok.
Zsolt 61:4 Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen.
Zsolt 61:5 Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké; hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá! Szela.
Zsolt 61:6 Mert te, oh Isten, meghallgattad az én fogadásaimat; a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nékem.
Zsolt 61:7 Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre [nyujtsd].
Zsolt 61:8 Isten előtt lakozzék örökké; kegyelmedet és hűségedet rendeld ki, hogy őrizzék meg őt.
Zsolt 61:9 Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon.

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688