Az oltalom csodálatos ereje

Ésaiás 54,17: Egy ellened készült fegyver sem lehet jó szerencsés.

Egyetlen ellened készült fegyver sem lehet sikeres. Hát nem óriási? Nem jó tudni azt, hogy nincs olyan betegség, olyan körülmény, olyan probléma, amely föléd kerekedhetne?

Évekkel ezelőtt az egyik barátom bírósági tárgyalásra várt. Közösen imádkoztunk ennek az igének megfelelően, s megegyeztünk abban, hogy az ő helyzetében is ez az ige a végső szó, és nem azok a vádak, amelyeket ellene felhoztak. Megálltunk hitben – hittük, hogy ez a bírósági kereset kudarcra van ítélve.

Elég az hozzá, hogy amikor a barátom elment a tárgyalásra, nem tudtak vele mit kezdeni. Nem azért győzött, mert olyan nagyszerű ügyvédei lettek volna. Azért győzött, mert ártatlan volt, és mert hitt Istennek ebben a csodálatos ígéretében.

Kövesd az ő példáját. Amikor életed bizonyos területein az ördög megtámad, ne ess kétségbe, és ne siránkozz Isten előtt, ostromolva Őt, hogy könyörüljön rajtad. Ehelyett nyisd ki a Bibliádat az Ésaiás 54,17-nél, és emlékeztesd magad arra, hogy Isten mit is ígért neked. Alkalmazd ezt az igét arra, hogy megerősítsd magad minden bűn, és az ördög minden gonosz munkája ellen, amivel csak fogságban akar tartani.

Ezután alapozd meg magad egy imádság által is, és mondd azt: „Uram, én visszautasítom az aggodalmaskodást az ördög minden fegyverével szemben, amit most ellenem fordított. Tudom, hogy a Te Igéd szerint az nem lehet sikeres. Bízom Benned, és abban, hogy Te megvédelmezel engem. Köszönöm ezt Neked, Jézus nevében. Ámen.”

Ne engedd, hogy Isten csodálatos védelme kárba menjen. Vegyél részt tevékenyen abban, hogy működjön az életedben, hiszen ez a te jogos örökséged, mint az Úr szolgájáé.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Javasolt igerész:

Ésaiás 54,10-17: Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Ó te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből, és gyermekeid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz gyermekeid békessége. Igazságom által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem éntőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint, és én teremtém a pusztítót is a vesztésre! Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688