Légy tele örömmel!

Hogyan „készül” az érett karakter, jellem, személyiség? Íme egy „recept”, hogy bátorodjunk, és MINDENBEN tartsunk ki, maradjunk a teher alatt, és ne adjuk fel, hanem bízzunk Őbenne, üdvösségünk Istenében, aki megszabadít, meggyógyít, kihoz MINDEN bajból! S ennek már előre örvendezhetünk!

(Róma levél 5,1-4.) Ezért mivel megigazíttattunk (igaznak nyilvánítottak minket és igazként meg tudunk állni Isten előtt) hit által, ragadjuk meg azt a tényt, hogy nekünk békességünk van Istennel (a megbékélés békessége, hogy megtartsuk és élvezzük) [vagyis létrejött az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás], a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül, aki a Messiás, a Felkent.

Őrajta keresztül van hozzáférésünk (belépésünk, bemutatkozásunk) [megnyílt számunkra az út; szabadon járulhatunk] hit által a kegyelemhez (Isten kegyelmének az állapota) amelyben mi (szilárdan és biztonságosan) állunk [élünk; vagyunk], és örvendezzünk és ujjongjunk a mi megtapasztalásunk reménységében és élvezzük Isten dicsőségét [és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk].

Továbbá (legyünk tele örömmel most) ujjongjunk és győzedelmeskedjünk a bajainkban [nyomorúságokban; szenvedéseinkben; megpróbáltatásokban; Külső szorongatásokban; szorult helyzetekben; nyomorgatásokban; elnyomásban], és örvendezzünk a szenvedéseinkben, tudván, hogy a nyomások és a bajok, nehézségek [nyomorúságok; szenvedéseink; megpróbáltatások; Külső szorongatások; szorult helyzetek; nyomorgatások; elnyomás] türelmet és megingathatatlan kitartást [(alatta maradást; állhatatosságot) eredményez (munkál)] teremnek, és a kitartás a karakter, jellem érettségét fejleszti (igazolt hitet és megpróbált becsületességet) [megvizsgáltságot].

Az ilyenfajta karakter, jellem eredményez örömteli habitust, hozzáállást és az örökkévaló üdvösség bizalommal teli reménységét [biztos várását jelenti annak, ami be is fog következni].

Az ilyenfajta remény sohasem okoz csalódást, vagy szégyenít meg minket, mert Isten szeretete [agapéja, természete] kiöntetett [kiáradt] a szívünkbe [bensőnkbe] a Szent Szellemen át, aki adatott nékünk.

(Amplified Bible fordítás – Orbán Tibor, göröggel kiegészített)

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688