Miért félsz…?

Ézs 51:12 Én, én vagyok megvigasztalótok (paraklétosz: szószóló, védő, pártfogó, közvetítő, közbenjáró, segítő. A segítségül hívott (védőügyvéd) ! Ki vagy te, hogy félsz (rettegsz) halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű (elszárad mint a széna)?!

Ézs 51:13 Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről (Alkotódról), aki az eget kiterjeszté (kifeszítette) és a földet megalapítá (alapot vetett), és hogy félsz (rettegsz) szüntelen minden napon nyomorgatódnak (sanyargató, elnyomó) (összeszorít, kínoz, zaklat) haragjától (vadság, hevesség, felháborodás), aki igyekszik (magatartás, magaviselet, viselkedés) elveszteni (elpusztítani, rombolni, megsemmisíteni)? De hol van a nyomorgató (sanyargatód, elnyomód) (összeszorít, kínoz, zaklat) (izzó) haragja (dühe)(vadság, hevesség, felháborodás)?

Ézs 51:14 Hirtelen (gyorsan, hamar) (ki)megszabadul (megmenekül, megvédelmeztetik, meggyógyul, megőriztetik, jól lesz, ép(-pé lesz), egészséges(-sé lesz) a fogoly (megkötözött), és nem hal meg a veremben (börtön, csapda, tőr), kenyere sem fogy el (nem hiányzik, nem csökken) (nincs szegénység, szükölködés, szükség, ínség):

Ézs 51:15 Hiszen (mert) én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkettetem (felkavarom) a tengert és zúgnak habjai (hullámai); seregeknek Ura (Jehova) az Én nevem.

Számomra az Úr azt jelentette ki, hogy ha nehéz (satu)helyzetben vagyok is (vagy bármikor kerülnék), ahol a dühvel teljes nyomorgató (aki elsősorban szellemi lény és nem ember, de persze akár emberen keresztül is) próbál zaklatni, kínozni, gyötörni, „összeszorítani” – DE a szellem gondolata ÉLET és BÉKESSÉG! (Róm 8:6) Ezért HIRTELEN megszabadul, meggyógyul, éppé lesz, megmenekül a megkötözött, a fogoly, és NEM HAL MEG a börtönben, csapdában, tőrben (- vagyis nem pusztul el a betegségben, nem győzhet felette a kudarc és vereség, anyagi szükség, illetve bármi más), amit a madarász tett ki, és a madárka gyanútlanul belesétált (vagy egyszerűen csak egy nagy szellemi támadás következménye), s amely megfogta a lelkét, és megsemmisíteni készül a testét. SŐT, a szegénység, szükölködés, inség sem fenyegeti! Hiszen maga a Seregek Ura az én Istenem, az az örökkévaló, hűséges, kegyelemmel teli, mindig szerető Isten, aki maga a Szabadító – Jézus!

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688