Isten akarata

Isten visszaadja azt a helyet, amit mint feleségnek készített. Év elején, miután imádkoztam, hogy nyíljanak meg ajtók, és azóta sok lehetőség adódott nekem, az Úr azt mondta : Ő túlcsorduló módon jön. Ez történik velem most. Ő azt akarja, hogy kijelentéseket kapj, és ajtókat akar nyitni neked. Azt akarja, hogy az Ő akarata nyilvánvaló legyen a számodra, és ígéretei megvalósuljanak az életedben. Jer. 33,3: íme a napok eljöttek és azok a jó dolgok, amiket elterveztem neked, íme itt vannak.
A napok eljöttek. Isten megvalósítja az ígéreteit. Meg akarja valósítani – a te házadnak ígérte meg ezeket – és a mai napokban akarja megtenni.

Változások történnek az életünkben, hogy még jobban tudjuk, kik is vagyunk valójában. Hogy az első dolgok legyenek az első helyen.

Zsidó levél10,35: Ne dobjátok hát el a bizodalmatokat…
Eszembe jutottak Isten ígéretei, amikor a lehetőségek kezdtek kinyílni. De ahhoz erőfeszítést kell tennünk, hogy Isten akaratát megismerjük. Ostromoljuk Őt az igéreteiért, de már megkaptuk ezeket, ha engedelmesek vagyunk. A lovat fogjuk a kocsi elé és nem fordítva. Ne dobd el hát a bizalmadat. Teljes szívből bízz az Úrban, ne támaszkodj az értelmedre, s így megismered Őt. Amikor nyílnak az ajtók, akkor szükséges, hogy ismerd Isten akaratát, és bízzi Istenben.

Hogyan járj Isten tökéletes akaratában? Kiválaszthatsz magadnak saját utakat is, de jobban jársz, ha megtudod, mi Isten akarata és azt választod. Amikor törekszel arra, hogy megismerd Isten Igéjét, el fogsz jutni oda, hogy megismered Isten akaratát. Például egy új állás esetében lehet, hogy többet fizetnek, de ne ez alapján, a külső látszat alapján válassz. Dolgok kerülhetnek eléd, és nem mind Isten akarata, nem tudhatod, nem sötétség lesz-e a vége. Nem dönthetsz észérvek alapján. Amikor döntési helyzetbe kerülsz, egyedüli lehetőséged hogy bízz Istenben.

Ézsaiás 50,10: Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!
Itt úgy tűnik, az író sötétben jár, nincs fény. Amikor döntened kell és sötétségben vagy, csak egyetlen teendőd van: bízz az Úr nevében, és támaszkodj rá. Van, amikor az Úr vezet téged, és egyszer csak sötétségbe értek. Itt nem támaszkodhatsz magadra, az érzékszerveidre. Csak bízhatsz az Úrban: Uram, nem tudom mi a kimenekedés útja, de érzem Isten békességét, és a Szent Szellem vezetett el erre a helyre. És akkor is bízom benned Uram, ha nem azok történnek, amiket várok, ha még nem látom, mi lesz a végkimenetel. De veled maradok!

Amikor Istenben bízol, Ő lesz a világosságod. Világosságot ad minden lépéshez, amit meg kell tenned. De bíznod, és megnyugodnod kell Benne.

Ézsaiás 50,11: Ímé, ti mind, a kik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, a melyeket meggyújtottatok! Kezemből jő ez rátok; fájdalomban fogtok feküdni! Ezek azok, akik saját maguk keresik a megoldást, az utat. Bizony sajnálni fogod ezt – mondja az Úr. Ha saját tüzet akarsz rakni, Isten nem lép be, és a vége szomorúság lesz. Ezért nagyon fontos tudnunk Isten akaratát, hogy tudjuk követni az Ő lépteit. Ehhez viszont bíznunk kell Istenben. Fontos Isten akaratát ismernünk. És abban járni.

Első lépés: bízz Istenben. És meg kell nyugodnod abban, amit Ő már mondott neked. (Zsidó levél 4,10) Az a helyzet, amelyikben az Úrban bízol, az már le van rendezve! Az bevégeztetett. Akármi történik, ha az Úrban bízol, tudhatod, az a dolog le van rendezve! Mivel megígérte, megnyugodhatok. Megnyugodhatsz Isten ígéretében. Ne dobd félre a bizalmadat, épp csak azért, mert egy nehéz, fájdalmas napod volt. Nem dobhatod el a bizalmadat – bár néha úgy tűnik, amit az Úr kér, látszólag nehéz megtenni. De ha benne bízol, Ő fogja megőrizni a lábadat. Isten megígérte, hogy Ő őrzi meg a lábadat az úton az eleséstől. Ekkor van szükséged a türelemre. Kitartásra, szilárdságra, következetességre, állhatatosságra. Amikor nem dobod el a bizalmat, és megnyugodtál az Úrban, és van kitartásod, akkor jön el az Úr ígérete.

Zsidó levél10, 36:mert békességre van szükség, hogy elnyerjétek az ígéretet.
Tudnod kell Isten akaratát ehhez, különben nem ismernéd az ígéreteket. Jézus azért jött, hogy tegye Isten akaratát.
Ján 6,38 Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem.
Ján8,28.mikor felemelitek az ember fiát, …
Isten akaratát tesszük – ekkor tetszünk Istennek. Azért jöttem, hogy (ne az enyémet hanem) az Atya akaratát tegyem. (Ján4,34) El tudod képzelni, milyen lenne, ha csak azt beszélnénk, amit Isten mond? Ha nem mond semmit, nem nyitnánk ki a szánkat. Itt Jézus egy Samarai asszonnyal beszélt. S amikor a nő eltávozott, a tanítványok mondták: gyere, egyél. Jézus válasza: van nekem eledelem. A tanítványok tanakodtak: hozott valaki neki enni? Cselekszem annak akaratát, aki elküldött engem – ez az én eledelem. Hogy elvégezzem az Ő akaratát – mondta Jézus. Te és én azért vagyunk itt, hogy bevégezzük Jézus akaratát.

Jézus azt is mondta: nagyobbakat fogtok cselekedni. Annak akaratát szeretném tenni, aki elküldött engem, és bevégezni a munkát. Mi Isten gyermekei szintén azért vagyunk, hogy tegyük és bevégezzük az Ő akaratát. Pál vallomása a Filippi 3-ban: sok iskolám van, de én azt szemétnek ítélem. A legfontosabb számomra, hogy megismerjem Őt. Még jobban ismerni akarom Őt, részese akarok lenni az Ő életének, ahogy Ő is az enyémnek. Ami előttem van, csak azt akarom cselekedni. A cél felé akarok törekedni. Elfelejtve a múltat, előre akarok menni.

Máté 26-ból tudjuk, hogy Jézus a Gecsemáné kertben készült a keresztre. Tudta, hogy ez Isten akarata. Annyira szenvedett, hogy vért izzadt. Gyakran mi is így vagyunk. Amikor Isten akaratát akarjuk tenni, ez veszteséget jelent nekünk, és „agóniánk”, haláltusánk van. A Biblia mondja, inkább szenvedjek az igazságért, mint hogy rosszat téve szenvedjek. Jézus később kijelentette: ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jézus számára lehetett volna más út is, de ő azt mondta, nem érdekel, én a te akaratodat akarom tenni. Jézus kívánsága az volt, hogy betöltse Isten akaratát. Isten döntése az volt, hogy Jézus a keresztre menjen.

Galata 1,4. A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.
Tudjuk, hogy Isten tökéletes akarata volt, hogy Jézus meghaljon az emberiségért. Isten akarata szerint jött el Jézus, és ment a keresztre. (Ján 19,28.30) Jézus alázatosan ment oda. És amikor ott volt, azt mondta: bevégeztetett. Elvégezte, amiért az Atya küldte Őt, a szolgálatát befejezte. Minden, amit az Atya elhatározott, hogy az én feladatom lesz – azt elvégeztem – jelentette ki.

Azt mondta: keressétek Isten országát, és minden megadatik.(Máté 6,33) A kulcs: benne kell lenned az Úrban, és Isten minden ígérete meg fog jelenni az életedben. Isten kijelentette, hogy minden ígéretét szeretné megvalósítani. Őbenne kell lenned, és akkor Vele minden lehetséges. Ehhez be kell kerülnöd Isten akaratába. Folyamatosan keresned kell Isten akaratát, hogy megkapd az Ő ígéretét.

Csapda viszont, ha csak Isten ígéreteit keresed, ez esetben könnyen letérhetsz az Útról. Isten akarata hogy bővölködj, de az nem, hogy ezt csalással szerezd meg. Akarata, hogy élvezd az életet, de az már nem, hogy ne Isten szerinti módon tedd. Ábrahámnak mondta Isten: hagyd ott a családod, menj, ahová mutatom neked, és én megáldalak téged, sőt általad megáldok minden nemzetet. Ábrahám megkérdezte: hogy lesz ez meg, hisz nincs utódom, csak egy szolgám. De Isten azt mondta, semmi gond, az én ígéretem miatt lesz utódod. Ábrahám izgatott lett, és mondta Sárának, lesz gyermekünk! Sára válasza: én meddő vagyok! Mire Ábrahám: Isten mondta nekem. Sára így okoskodott: Ábrahámnak lehet, de nekem nem, tehát esetleg mástól, mondjuk Hágártól, nem tőlem. Ez vajon Isten akarata volt? Nem. Hágár szült, ez Sárának ellenére volt, és elkergette őt. És Isten foglalkozott Sárával: ez nem jó ötlet volt, hogy a szolgádat, barátnődet ajánlottad föl Ábrahámnak. Neked lesz gyereked! Istennek gondja volt arra, hogy az ígéretét beteljesítse. De kikerültek Isten akaratából. S ha ez történik veled, fogságba kerülsz.
Gal 4,22: ami a szolgálótól született, test az, ami Sárától, az az ígéret fia.

Isten tett neked is ígéreteket, pl. kocsit fogsz kapni. De ha nem fizeted ki és úgy lesz kocsid, akkor fogságba kerülsz. Ha Isten azt mondja: férjet ad neked, és az első férfira azt gondolod, hogy ő az, fogságba fogsz kerülni. Ha csak az ígéret után mégy – fogságba kerülsz. Ábrahám, mivel letért Isten útjáról, megpróbálta maga kitalálni Isten útját. De Ő visszament Ábrahámhoz: járj előttem és légy tökéletes (ez azt jelenti: érett, és arra illik, aki tudatosan Isten akaratában jár). Amikor ezt mondta Isten Ábrahámnak, akkor ezzel azt mondta: kerülj vissza az én akaratomba. S a neved legyen: sok népek atyja. Ne kövess el még egy hibát. Sárainak neve ezután Sára, mert királyok és nemzetek erednek tőle. Nem Hágár az igazi, hanem Sára!

Ha Isten mond valamit, lépésről lépésre vezet. Szükséges Isten akaratát megismerned. Ábrahám kétségeskedett, hogy lehetne gyermekünk? Én 100, Sára 90 éves. És Isten angyalokat küldött, hogy visszaigazolja a beszédét: Ábrahám, jövőre fiad születik. Sára meghallotta ezt, és nevetett. Mire az angyal: miért nevettél, hiszen a mi Istenünk számára semmi sem lehetetlen. Isten, ha ígér, Ő maga teljesíti be az ígéretét. És neki semmi sem lehetetlen!

Ábrahám olyan állapotba került, hogy gyenge hite megerősödött, és többé nem kételkedett az ígéretben, mely szerint gyermeke lesz. Elkezdett dicséretet adni Istennek, és teljes meggyőződésben volt a gyermek felől.
Római levél4,19 És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére;
Fontos: amikor ígéretet kapsz Istentől, akkor ne akarj besegíteni Neki. Ábrahám erős lévén hitében, dicséretet adott Istennek, ….

Ha Isten tesz egy ígéretet, akkor továbbra is Rá nézz, aki beteljesíti azt. Keresd meg, kerülj vissza az Ő akaratát, és utána Isten beteljesíti az ígéretét – az megjelenik az életedben. De ha kikerülsz Isten akaratából, gyorsan fogságban találod magad. Sőt, nemcsak ott találod magad, de súlyos kudarcot is szenvedsz. Mert Isten ígérete csak akkor valósul meg, ha az Ő akaratában vagy. Figyelmeztetlek azonban: Isten akarata megegyezik Isten Igéjével! Tudnod kell, hogy mik az ígéretek, amik a tieid. Azt is tudnod kell, ami nem a tiéd. (2 Királyok 5.fej.) A szíriai hadsereg vezetőjének, Naámánnak a kis szolgálólánya tanácsolja, hogy menjen Izraelbe a prófétához, és meggyógyul. El is ment a sziriai királyhoz, és kereste a prófétát. A király írt Izrael királyának, és kérte a prófétát, imádkozzon Naámánért. Végül Naámán elérkezett Elizeushoz, aki ki se jött a házából, csak kiüzente, hogy menjen és merítkezzen alá a Jordánba hétszer. Naámán begurult. Neki ugyanis volt egy saját elképzelése, kívánsága, hogyan gyógyítsa meg őt a próféta.

Te is lehet, hogy úgy gondolod, valaki imádkozzon érted. De lehet, hogy te is úgy vagy vele, ha valaki olyan akar imádkozni, aki nem szimpatikus, akkor azt mondod: nem-nem, valaki más, pl. a pásztor tegye ezt. Naámán is: ez a folyó piszkos, stb., Isten, cselekedj valami mást. Ezzel Istennek azt mondta Naámán: ilyen könnyű dolgot tenni…! Végül a szolgája meggyőzte őt, hogy mégis tegye meg, Naámán így cselekedett, és meggyógyult.

A 2Kir.5,17-ben Géházi látta, hogy Elizeus milyen ajándékot utasított vissza, és felháborodott. Gondolhatta: Isten azt akarja, hogy bővölködjünk – ha visszautasítjuk, Isten akarata nem valósulhat meg! Utána futott hát, és ajándékot kért. Naámán odaadta neki, amit kért. Ha olyan projektre fogadsz el ajándékot, ami nem is létezik, az ebbe a kategóriába tartozik. Elizeus azt mondta Géházinak, mikor az visszajött: mit gondolsz, az én szívem nem ment veled? Hiszem azt, hogy már ekkor leprás lett Géházi. Naámán ettől kezdve új bőrt kapott. Géházi viszont kikerült Isten akaratából, és a lepra lett az eredmény. Mert nem Isten akarata szerint akarta a bővölködést.

Később Szíria királya is beteg lett – és ő már közvetlenül Elizeushoz ment. Ekkor már olyan ajándékokat vitt Elizeusnak, hogy 40 megpakolt öszvér vitte csak az aranyat. Mikor az idő megérik, több ajándékot kapsz, mint amit el tudsz hordozni. Sokkal többet, mint amiről álmodozni tudsz. És ezek jó ajándékok. Amikor Isten akaratában vagy, akkor Isten ajándékai elkezdenek manifesztálódni, ha pedig nem, akkor fogságba kerülsz. Akkor kudarcok, vereségek és félelmek jönnek.

4Mózes 13: Isten elküldte Mózest Izrael gyermekeihez a szabadulásért. S eljött az idő, hogy elindultak a tejjel és mézzel folyó ígéret földjére. Mózesnek mondta Isten: küldj ki 12 kémet. Ha mást áld meg Isten, akkor adj hálát, hiszen Isten téged is meg tud áldani, ahogy őt is. Ha benézel az ígéret földjére, ott minden úgy néz ki, ahogy Isten mondta. A kémek mondták: igen, valóban tejjel és mézzel folyó föld ez, de Anákok laknak rajta. Amit látok, az elég sötét. Ha te is meglátod az ígéretet, azt mondhatod, lehet hogy Isten akarata ez, de nem kell ez nekem. Nem akarok benned bízni Uram, nem akarok újabb próbákat, itt akarok maradni, nekem jó itt is.

Isten nagyon dühös lett a népre. Nálam van minden dicsőség, de ha nektek nem kell, másnak adom. Uram, látom, hogy mit akarsz adni, de a múltkor is olyan nehéz volt, megpróbáltam, és elestem – nem akarom még egyszer! Isten azt mondta nekik: amit hallottam, amit mondtatok, amitől féltek, az következik majd rátok. Annyi napot töltesz majd ott ahol most vagy, amennyit panaszkodással töltöttél el.

De a kémek között volt kettő, akikben más szellem volt (Káleb és Józsué). Ők azt mondták: képesek vagyunk, hogy megszerezzük, amiket Isten megígért nekünk. Én képes vagyok! De amikor Izrael táborában ezt mondta ez a két ember, lehurrogták, és majdnem megkövezték őket.

Üldöztek már, mert hittél Istennek? Ki vagy te, hogy azt hiszed, neked minden sikerül?! – mondják. Köveket ragadtak. De amikor Isten azt mondta: nem mentek be a földre, akkor tiltakoztak, hogy de igen, ők szeretnének. Isten azonban nem engedte, mert nem hittek neki. Majd ha ti meghaltok, akkor fognak bemenni a gyermekeitek. S hiába sírtak, hogy megbánták, és be akarnak menni, nem tehették. Isten azt mondta. Mivel nem hittetek, nem fogtok bemenni. S mivel nem vagyok veletek, ne is próbáljátok meg. Ők mégis megpróbálták, de már nem voltak Isten akaratában. Mózes hiába mondta, ne menjenek. Ők nem hitték el, mondván, Isten kérte ezt. Mózes figyelmeztette őket, hogy nem győzhetnek. Amikor Isten akaratán kívül vagy, akkor a szolgaság szelleme, vereség szelleme látogat meg. Istennek van egy tökéletes terve az életedre.

Efezus.5,17 Ne legyetek bölcstelenek, hanem legyetek bölcsek, hogy megértsétek, mi az Úr akarata. Nem támaszkodhatsz a saját elmédre. Meg kell ismerned Istent. Ne légy bölcs a saját szemeid előtt. Értsd meg, hogy mi Isten akarata az életedre. De honnan tudom hogy mi az? – kérdezheted. Honnan tudhatnám, milyen irányba akar elindítani? Milyen állást akar adni?

A Róma 12-ből az derül ki, hogy vannak lépések, amiket meg tudsz tenni, hogy megismerd Isten akaratát, de ehhez az első dolgokat az első helyre kell tenni. Az első dolog: törekedj Isten felé. Mindennél jobban akard Istent! Add meg a célt, addig nem megyek ki a szobából – ez legyen benned. Nála van a tudás, tőle akarom megkapni. Az én akaratom, hogy Isten akaratát tegyem. S az én akaratom helyett Isten akarata legyen meg az életemben – ennek kell meglenni benned.

Pál azt írta: könyörgöm, szánjátok oda a testeiteket. Itt vagyok Uram, mit akarsz velem tenni? Szánd oda a tagjaidat, hogy szent és elfogadásra (tetszésre) való dolgokat tégy. (Jézus is így tett) Ez az, ami igazán tetszik Istennek, hogy az Ő akaratában vagyunk és járunk.

Ne hasonulj ehhez a világhoz. Tudsz úgy gondolkodni, beszélni, mimikázni, mint ez a világ. De ne hasonulj hozzá csak azért, mert mindenki így tesz. A keresztények nehéz helyzetben vannak most, mert sok keresztény hasonul a világhoz. Most valóban nehéz úgy élni, hogy az tetsszen Istennek. Ha vágysz arra, hogy Isten akaratát tedd, tudnod kell, hogy nem számodra készíttetett az, ami a világban van.

Nem engedheted meg, hogy a világ bemutassa neked, hogy mit kellene neked gondolni, mondani és tenni – és te ezzel egyetértesz, elfogadod. Ezt ne tedd! Nekünk Isten igéje a mérce, és csak az alapján szabad élnünk, ami elhagyta Isten száját.

A világ azt mondja, hogy két nő együtt tud élni, és össze tudnak házasodni. Isten azt mondja, egy férfi és nő lesznek ketten egy testté. A világ azt mondja, ez a dolog rendben van. De mi nem hasonulhatunk a világhoz. Mi átváltozunk – egyik létezési formából át kell változnunk egy másik létezési formába. Már nem tudjuk ugyanazt mondani, amit azelőtt.

Annyira meg vagyok változva, én már nem az vagyok, aki voltam. Új teremtés vagyok Jézusban. Egy más királyságban élek, máshonnan jöttem. Én megváltoztam. Hogyan tudok megváltozni? Úgy, hogy megváltoztattam az elmémet, s ha ez megtörténik, képes vagyok már saját magamat letesztelni, hogy mit kell tennem. Honnan tudjuk meg, mi Isten akarata? Mi az, ami jó, kedves és tökéletes akarata Istennek? Nos, ekkor már képes vagyok rá, hogy ezt megvizsgáljam.

Látom, mi van Isten akaratában és mi nem, és tudom tenni, ami az Ő akarata. Isten akarata jó. És ha én ebben járok, ekkor leszek Isten tetszésére. Isten tökéletes akarata az, hogy végig az Ő akaratában legyek, így leszek érett keresztény. Ha Isten akaratában jársz, akkor tudhatod, hogy a világ útja nem jó, s akkor már egy teljesen más utat tudsz választani. Egészen addig, amíg nem válsz szabaddá, nem is tudod, mennyire rab vagy. Csak ha már szabad vagy.

Addig, míg nem hallom, ismerem Isten akaratát, azt hiszem, szabad vagyok. De ha meghallom, már látom, mennyire rab voltam. Isten az Ő kegyelméből kiszabadított minket.
Róma 8, 26 Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Ha valaki nem ismeri Isten akaratát, nem gond, elkezd nyelveken imádkozni, és maga a Szellem könyörög érte, Isten Szelleme, aki benned van, esedezik. A bensődben közbenjár, esedezik Isten akarata szerint. Isten szelleme, aki benned lakik, már ismeri Isten akaratát. Amikor nem tudom, milyen irányba menjek, Isten szelleme vezet. Olyan irányokat tud adni ilyenkor, ami nem érthető a te intellektusodnak, értelmednek. Mert Isten Szelleme akkor teérted fog közbejárni és vezetni téged. S akkor te Isten szerint fogsz imádkozni, és fog változni az életed. Isten Szelleme az, aki vezet téged, vissza Isten akaratába.

1Korinthus2: amiket fül nem hallott, szem nem látott, embernek szíve meg sem gondolt, … Pedig Isten a számunkra fantasztikus dolgokat készített. Isten szent szelleme által kijelenti nekünk. Ő tudja, mi a tiéd. S amikor elkezdesz nyelveken szólni, a szíved szemei olyanokat látnak meg, amiket korábban nem voltál képes meglátni, és meghallani. Istennek olyan szavait fogod meghallani, amik által megérted Isten akaratát.

Amikor nyelveken imádkozom, Istent szeretem, és akkor Ő megsegít engem. Senki sem látta még, amit Isten meg akar tenni érted. De a Szellem kijelenti neked. Senki sem ismeri az ember szellemét, csak az ő szelleme. Isten Szellemét sem ismeri, csak a Szent Szellem. Isten ismer téged, ahogy te sem ismered magad. De nem a testi embert. Isten értelemmel nem ismerhető meg. Csak hittel ismerheted meg Őt. Hitből és nem érzékszervek által. Istennek nem olyan érzékszervei vannak, mint nekünk. Isten számára bolondságok az érzékszervek.

Filippi 2,13.Mert Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a cselekvést. Ő meg akarja valósítani az akaratát benned. Hogy ki is Ő tebenned. Isten aki bennem van, mind az akarást, mind a cselekvést munkálja. Belém helyezte az Ő Szellemét, s így már meg tudja tenni. S az, aki meg tudja cselekedni ezt mindent fölülmúlóan, az az erő, amelyik tebenned munkálkodik. Isten hatalma, ereje bennem munkálkodik. S képes vagy megcselekedni Isten akaratát. Ha szellemedben, testedben, lelkedben rab vagy, Isten képes megszabadítani. Ne dobd el a bizodalmat, mert annak nagy jutalma van. És azt meg is kapod.

1János levél 5,14 ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk…
Hogy megcselekszi az Ő akaratát az életemben. Bármit kérek, akármit – mindegy mit, ha Isten akaratában van – akkor Ő ezt megcselekszi. Lehet, hogy amit kérsz, nincs Isten akaratában? Tudod, amikor imádkozom, ez az a bizalom, és ezt nem akarom félredobni – hogy Isten akarata szerint kérek. Hogy Isten kivitelezi, Ő megteszi. Ő hallgat engem, és ha tudom, hogy meghallgat engem, megvan nekem az a bizonyosságom, hogy ő be is teljesíti, ha az ő akaratában vagyok. Az ígéretek akkor jönnek, amikor megteszem Isten akaratát. Az összes ígéret azért jön hozzád, mert Isten akaratát teszed.

1János levél 3,22:És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Tudom, hogy mindazokat, amiket Isten megígért nekem, megnyerem, mert az Ő akaratában vagyok. S hogy tudom meg az Ő akaratát? Hogy nyelveken szólok, és Isten kijelenti nekem.

Mi az Ő munkadarabjai vagyunk, újjá teremtve a jó munkára. Az életedben egy ösvényt tett eléd, amely a Mennybe vezet. Ha lelépsz, kikerülsz Isten akaratából. (Joel Oestin prédikálta: Isten annyira szeret, hog van egy A terve, B terve, C,D,E,F terve is arra az esetre, ha elrontod.) Képes vagy megtenni mindent, hogy Isten akaratában maradj. Kulcs az, hogy értsd meg, mi Isten akarata az életedre. Lehet hogy vannak sötét területek, nem teljesen érted, Isten miért ezt tette, azt tette? Ha bízol Istenben, be tudsz lépni a nyugodalomba. Alighogy összeházasodtunk a férjemmel, nemsokára már gyermeket vártam, és készültem a gyereknevelésre.

Kérdeztem az Urat, melyik bölcsődébe adjam a gyermekemet, s Ő azt mondta: maradj otthon. De hogy maradhatnék – feleltem meglepődve -, amikor olyan sok bérleti díjat kell fizetnünk! Van diplomám, jó pénzt kereshetnék. De Ő azt válaszolta: maradj otthon. Ám ez nekem teljesen érthetetlen volt. Kértem: Uram, magyarázd meg. A férjemnek pedig: nem megyek vissza dolgozni. Nem tudtam mit fog mondani, de reméltem, esetleg azt, hogy ne maradjak otthon. Kiáltottam: Uram, nem akarok otthon maradni, nekem karrierem van. Te mondtad: Isten minden ígérete hozzám tartozik. Nem emlékszel, miket ígértél nekem?

Sötétségben éreztem magam. Arra volt szükségem, hogy világosságot kapjak. Végül odamentem a férjemhez, hiszem, hogy Isten mondta, maradjak otthon. Mit gondolsz? A férjem azt válaszolta, rendben, csináld ahogy jónak látod. Nem – erősködtem -, mondd meg, mit tegyek, Te vagy a férjem! Ő azonban megismételte: te hallottad Istentől, azt tedd, amit hallottál. Én viszont vissza akartam menni. Újra próbálkoztam Istennél: hogy fogjuk kifizetni a bérleti díjat? Láthatod, vissza kell mennem. Ma már ez mulatságosnak tűnik, de akkor nagyon nehéz idő volt. Úgy éreztem, egy nagy kudarc vagyok, hiábavalónak tűntek az iskolaévek.

Kikerültem Isten akaratából. Nyomás alá kerültem, végül nem bírtam tovább: oké Uram, otthon maradok. Az Úr pedig azt válaszolta: visszaigazolom ezt neked. Elmentünk egy prédikációra, s a férjem mondta később: olyan csönd lett, hogy semmit nem hallottam, csak az Úr hangját: azt akarom, hogy a feleséged maradjon otthon! És semmi szükséget nem szenvedtünk az idő alatt! Most több pénzt keresek, mint a szakmámmal valaha kereshettem volna.

Te is kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor minden sötétnek látsz, nem értesz semmit. De azt tudod, te milyen megoldást adnál erre a helyzetre. Ezt eltervezed, majd kéred az Úr áldását. Akkor kapom meg Isten ígéretét, amikor megteszem az Ő akaratát. Isten akarata az, hogy semmi ne hiányozzon az életedből, tökéletesen be legyen töltve az Ő ígérete. Ennek azzal kell kezdődnie, hogy mindennél fontosabbnak tartsuk Isten akaratának megismerését. Nem arról szól, hogy mi a te kívánságod, a tested kívánsága, hanem mi az a kívánság, amit Isten elhelyezett a bensődben. És meg kell tanulnunk, hogyan vezessen Isten Szelleme, mert akkor teljesül be az ő akarata és kívánsága az életünkben.

Ford.: Orbán Tibor

Share
Tagged on: ,

One thought on “Isten akarata

  1. Balogh Éva

    AZT hiszem most értettem meg igazán hogy hogyan  kell Isten akaratára bizni az életünket és be kerülni Isten jelenlétébe. Nagyon hasznos ez az oldal Isten Áldása legyen a munkájukon.

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688