Megérteni Jézus meghökkentő szavait – Blizzard, Bivin

Részletek „Megérteni Jézus meghökkentő szavait” c. könyvből

Máté evangélium 11,12 „A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.”

Ezt az igét elég nehéz megértenünk. Nemcsak egyszerű keresztényeket döbbentenek meg ezek a szavak. Úgy tűnik, nincs kielégítő magyarázat még a teológusok között sem, hiszen Isten királyságával sok erőszakos cselekedet is kapcsolatba hozható. Mégis, valahogy nem illik össze Jézus más tanításaival. Sokan, sokféleképpen próbálták – szolgálók és tanítók – megmagyarázni ezt az igét.

Ennek megértéséhez a kulcsot egy régi rabbinikus magyarázat adta, amit prof. David Flusser fedezett fel a Mikeás 2,12-13-al kapcsolatban: „Mindenestől egybegyűjtelek téged, Jákób! Összetakarítom Izráel maradékát. Összegyűjtöm őket, mint a bocrai juhokat, mint a nyájat az ő karámja közé; hemzsegnek majd az ember-sokaság miatt.
Mik 2:13 Előttök megy fel az [út]törő; kitörnek és átmennek a kapun és kivonulnak, és előttök megy a királyuk, és élükön az Úr!”

Ezek a versek tele vannak színes, megkapó jelenetekkel. Egy pásztor éjszakára összetereli a nyáját, gyorsan épít szikladarabokból egy karámot és egy kőkerítést a hegyoldalban. S reggel a kerítésen nyit egy rést, néhány követ elmozdít, hogy a bárányok ki tudjanak jönni. Kilép ezen a „kapun” és a bárányok szorosan a nyomában követik őt. Egész éjszaka be voltak zárva, s alig várják már, hogy kikerüljenek szűk helyükről. Lökdösődnek, nyomakodnak, néhányan megpróbálnak azonnal kikerülni, átverekedni magukat, és erőszakosságukkal tovább tágítják a szűk kaput, hogy kikerüljenek a zöld mezőre. Ahogy kikerülnek a nyílt terekre, rohannak a pásztor után.

A Mikeás 2,13-ban az úttörő és a király természetesen ugyanaz a személy, de a rabbinikus magyarázatban, amit prof. Flusser fedezett fel, két különböző személy. Az úttörő megfelel Illésnek, s az ő királyuk a Messiás, Dávid Fia. Most már kezdjük megérteni, mit is mondott itt Jézus. Nemcsak idézte a Mikeás 2,13-at, de célzott egy jól ismert rabbinikus magyarázatra is. „A mennyek királysága előtör (nem erőszakot szenved) és minden személy ebben előtör.” (Vesd össze Lukács ev. 16,16-al, és Máté ev. 11,12-vel.)

Két nagyszerű dolog történik egyszerre most. A Királyság felfakad, kilép a medréből, kirobban a világba (mint a víz egy összetört korsóból), és a személyek a királyságon belül szabadságot találnak. Máté 11,12-ben mint a Midrásban (zsidó szentírás-magyarázat), Illés vagy Keresztelő János az Úttörő, a Poretz. Ő készíti a kaput a sziklakerítésben, s ő megy át először ezen. Ő nyitja meg az utat. Ő Illés a Malakiás 3,1 és 4,5-6 igékben, aki az Úr előtt megy, hogy előkészítse az Úr útját. És mint ahogy a Midrásban is szerepel, Jézus, a Király, követi Jánost. Jézus az Úr maga, aki átvezeti a kapun a bárányokat. Ez nagyon világos magyarázat. Jézus újra tanítja tanítványait a Mennyek királyságáról, annak működéséről. Ez akkor kezdődött, amikor Jézus elhívta a tanítványokat, még akkor, amikor János szolgálata tartott „Keresztelő János napjaiban”. Ettől fogva a Mennyek királysága „kitört”. Újabb bizonyítéka ez annak, hogy a királyság nem valami jövőbeni dolog. A királyság Keresztelő János óta létezik.

A királyság kitör, és tagjai is kitörnek. A Mikeásban és a Midrásban is az Úr, és az Ő bárányai azok, akik kitörnek. Jézus változtat kissé ezen, s így világos hogy a királyság és a bárányok azok, akik kitörnek. Bár Jézus nem utal közvetlenül az ő szerepére, hogy ő az, aki pásztorként kivezeti a nyáját, mégis, nincs olyan hallgató, aki félreérthetné Jézus világos utalását – én vagyok az Úr. Illés eljött, és megnyitotta az utat, s az Úr maga vezeti ki a zajongó sokaságot a szabadságra.

Fordította: Orbán Tibor

(Roy Blizzard professzor a texasi egyetem közép-keleti tanulmányok központjában, dr. Blizzard a jeruzsálemi zsidó egyetemen tanult 1966-ban, több archeológiai ásatáson vett részt, a zsidó egyetemi tanulmányai után ideje nagy részét Izraelben tölti.

David Bivin a Jeruzsálem Perspektív igazgatója (egy független keresztény szolgálat). –Tagja a Jerusalem School of Synoptic Research- nak, amit zsidó és keresztény tudósok azért alapítottak, hogy jobban megérthessük a szinoptikus evangéliumokat – Máté, Márk, Lukács. – David Bivin aktív katonája volt az izraeli hadseregnek 1991-ig.)

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688