Inkább adj hálát Istennek

Róma 12,18 ha lehetséges, amennyire tőled függ, élj békességben mindenkivel.

Amikor még frissen megtért keresztény voltam, szinte lehetetlen volt számomra, hogy bárkivel is békességben éljek! Amikor kinyitottam a számat, majdnem mindig valami ostobaságot sikerült mondanom. Rendszeresen sértegettem azokat, akik közel álltak hozzám. Mondhatnám, durvább voltam velük, mint bárki mással.

Annyira kritizáltam Glória vezetési képességeit, hogy a végén már nem volt hajlandó velem utazni. Kritizáltam a gyermekeimet, akik kezdtek elkerülni. Nem akartam nyers lenni, de egyszerűen nem tudtam, hogyan legyek más. Úgy megszoktam a durva beszédet, hogy nem tudtam, hogyan változtassak ezen.

Ekkor viszont megtaláltam az Efézus 5,4-et: „Ne legyen többé nyers, ostoba, vagy nyegle a beszéded, ezeknek nincs helyük, hanem inkább legyen Istennek hálaadás.” Elolvasva ezt az igét rájöttem, mire van szükségem: fel kell váltanom azokat a szavakat, amiket korábban használtam, a hálaadás szavaira. Ez megoldja majd a problémáimat! Ugyanis nem tudok egyszerre durva, nyers lenni, és Istennek hálát adni. Nem tudom kritizálni a körülöttem levőket, ha velük kapcsolatban hála van a szívemben.

Azonnal elhatároztam, hogy ezt az alapelvet átültetem a gyakorlatba. Beszaladtam a fiam szobájába egy nap, hogy alaposan elverjem valami éppen elkövetett csínye miatt, de felismertem a régi természetem. Megálltam, és azt mondtam magamnak: „az ige azt mondja, hogy ennek a fajta viselkedésnek nincs helye! Tehát most megállok, és hálát adok Istennek!” Miután néhány percig az Urat dicsértem és hálát adtam neki, már közel sem voltam olyan dühös.

Ha találva érzed magad, és a durva beszéd a természeted része, már a mai nap kezdd el megváltoztatni ezt. Ha valaki keresztezi az utadat a munkahelyeden, iskolában, utcán vagy bárhol, és nagy kísértés fog el, hogy durva szavakkal megsértsd, akkor állj meg azonnal! Inkább néhány pillanatig adj hálát, és dicsérd Istent. S ha már egyszer elkezdtél gondolkozni azon, hogy milyen jó is a mi Istenünk, és egyre gyakrabban teszed ezt, a durva, nyers, haraggal teli szavak egyszerűen kimondatlanok maradnak.

Ahelyett, hogy a nyelvedet arra használnád, hogy az embereket sárba döngöld, tanítsd meg vele, hogy Isten dicséretét emelje fel. Így másokkal könnyedén tudsz majd békességben élni.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

Ef4,26-32: Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
Ef 4:27 Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.
Ef 4:28 Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.
Ef 4:29 Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
Ef 4:30 És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
Ef 4:31 Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
Ef 4:32 Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.
Ef 5:1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
Ef 5:2 És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
Ef 5:3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik;
Ef 5:4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688