Emeld fel a szemeidet és láss!

„…Emeld fel szemeidet és tekints arról a helyről, a hol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, a melyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. (1 Móz.13,14-15.17)

Az ígéret Krisztusban a tiéd

Ezt akkor mondja az Úr Ábrahámnak, amikor Lóttól elvált. Ez az elválás úgy történt, hogy Lót „felemelte szemeit” és látta, hogy Sodoma környéke gazdag és jó föld, és az „ő szemeinek látása szerint” döntve elindult a „bűn városa” felé. El is jutott oda. És mert Ábrahám „nem a szemeinek látása szerint ítélt” (Ésa.11,3), cserébe ezt a csodálatos ígéretet kapta az Úrtól: „…mert mind az egész földet, amelyet látsz néked adom, és a te magodnak örökre. De ez az ígéret nemcsak az övé, hanem a tiéd is, ha a Krisztusé vagy, hiszen meg van írva, „ha Krisztusé vagy, akkor az Ábrahám magva vagy, és ígéret szerint örökös. (Gal. 3.29)

De cselekedned is kell, mert azt mondja az Úr: Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt. Tehát azt mondja most az Úr neked, hogy ahol vagy, ott emeld fel szemeidet, és nézz arról a helyről ahol éppen most vagy, abból a helyzetből, amiben éppen benne vagy – és LÁSS! Vagyis vedd elő az ígéretek könyvét, a Szentírást és olvasd szorgalmasan, „látó szemekkel”, hogy megláthasd mindazokat az ígéreteket, amelyeket Isten neked adott éppen arra a helyzetre vonatkozóan, amelyben most vagy. Keresd hogy mi Isten elgondolása, akarata, megoldása, és ha „megláttad”, vedd birtokba, és járj az ígéretekben.

Az igazi megoldás

Szegény vagy és anyagi gondokkal küzdesz? Keresd Isten igéjében azokat a kijelentéseket, ígéreteket, amelyek az állapotodra vonatkoznak. Meg van írva, hogy: „Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” (Zsolt. 34.11) mert: „Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig;…” (Péld. 13,25) és „…nincs fogyatkozásuk.” (Zsolt. 34,10) te csak „…emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, a mely felől megesküdt a te atyáidnak…” (5 Móz. 8,18) és legfőképpen lásd meg Őt, Jézust, az Urat. Hiszen meg van írva, hogy „Ő szegénnyé lett azért, hogy te gazdag lehess!”(2Kor. 8,9)

Talán éppen most beteg vagy, és fájdalom gyötri testedet? Meg van írva: „…én vagyok az Úr, a te gyógyítód.” (2 Móz. 15.26) „A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (Zsolt. 103.3) „megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát.” (2 Móz. 23,25) Ez a betegségeket jelenti. S az Ige tovább fokozza: „És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz…” (5 Móz. 7,15)

Mert akik megtértek, azok „…az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jőnek, – vagyis a gyülekezetbe, amely: „messze világító jelül adatott, hogy megtalálhasd az Urat” – és örökös öröm fejükön; vígasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj!” (Ésa. 51,11)

És nézz Jézusra, az Úrra, Akiben Isten már beteljesítette ezeket az ígéreteket, hiszen Ő lett fájdalmak férfia, betegség ismerője; Ő vette magára a te betegségeidet, és az Ő emberi testében vitte fel a fára, hogy te az Ő sebeiben meggyógyulhass! (1 Pét. 2,24) Az Ő áldozata által távolította el Isten a te betegségeidet és fájdalmaidat. Ráadásul nemcsak a bűneidet vette magára az Úr Jézus, hanem azok következményeit is elszenvedte.

Nincs lakásod, és még reményt sem látsz arra, hogy otthont tudj teremteni magadnak és családodnak? Ne aggódj, hiszen mennyei Atyád pontosan tudja, hogy szükséged van erre. (Luk.12,30) Te csak keresd Isten országát, amely az Úr Jézusban már eljött erre a földre, és nézz Őreá, Jézusra, Aki úgy volt itt a földön, mint valami jövevény, és mint valami utas, aki éjjeli szállásra tér be. (Jer. 14,8) Aki azt mondta magáról: „…A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.” (Mát. 8.20) Ő ezt is felvállalta, hogy te sohase légy otthontalanná.

Megkötöz valamilyen szenvedély? Az alkohol, a cigaretta rabságában szenvedsz, esetleg szerencsejáték vagy kábítószer rabolja meg az életedet?

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején…

Meg van írva: Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító! (Ésa. 43,11) „…hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsolt. 50,15) „Mert minden, a ki segítségül hívja… a mi Urunk Jézus Krisztus nevét…az megszabadul” (Róm.10.13,1 Kor.1,2). Mert Ő azért hagyta magát megkötözni, (Mát. 27,2) hogy te szabad lehess! Valóságosan szabad! Hiszen akit a Fiú megszabadít, az valóságosan szabad.(Ján. 8,36)

Nincs munkahelyed? Ne csüggedj, mert azt mondja az Úr, hogy: „Vállalkozásodat alapozd meg,..”. (Péld 24.2) és megáld téged az Úr a te Istened minden munkádban, és mindenben, a mire kezedet veted. (5 Móz. 15.10)

Az Úr Jézus azt mondta, „…az írások… bizonyságot tesznek rólam; (Ján. 5.39) Hát keresd és lásd meg Őt, Jézust, aki már előre elkészítette a problémáidra a megoldást. Emberré lett, hogy Istent megismerhesd, és Hozzá vezessen téged. Lásd meg azt, Aki meghalt, hogy szent vérével megmosson, és megtisztítson a bűneidtől; és feltámadott, hogy te igazként, szentként, Isten gyermekeként – vagyis királyi gyermekként – élhess már ebben az életben.

Meg van írva, hogy: „… az Isten Fia Jézus Krisztus… és… Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére…” (2 Kor.1.19-20)

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688