Hozzád eljött már a Pünkösd?

Pünkösdkor – amely a kereszténység legnagyobb eseménye, nélküle ma nem létezne a kereszténység, sem Krisztus Egyháza – nem kevesebb történt, mint amiről már bemerítő János így szólt: (Máté 3:11) Én ugyan vízzel keresztellek (merítelek be) titeket megtérésre, de aki utánam jő (vagyis Jézus), erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel (merít be) majd titeket.”

Majd maga Jézus Krisztus ígérte: „vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim …” (Apcs 1:8) 

Miután (vagyis a Páska után,) „…a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.” (1Kor 5:7), eljött a PÜNKÖSD, az aratás ünnepe. Az első „zsenge” bemutattatott, s Őt követi a többi. Elkezdődött a nagy aratás – amely tart egészen a mai napig! A szent Szellem kitöltetett, és az Úr betakarítja mennyei csűrébe a gabonát, az Övéit. Pünkösd a megígért Szent Szellem kitöltetésének ideje. Az Egyház megszületése. Az ÚJ EMBER megjelenése a földön. Személy szerint egyen-egyenként Isten erejének, hatalmának megjelenése az emberben, azokban, akik Őt befogadják, és veszik a Szent Szellem keresztséget, vagyis bemerítkeznek vízbe és Szent Szellembe – és újjászületnek. Mindnyájunknak, akik Krisztust követjük, kell hogy legyen egy Pünkösdünk – amikor újjászületünk Isten Szellemétől. Ez – azonkívül, hogy szellemi valóság – egy csodálatos megtapasztalás is. MEGLÁTJUK ISTEN ORSZÁGÁT – amint eljön a személyes életünkbe is, erővel és hatalommal!Ennek több „előnye” is van: megértjük a Bibliát, Isten beszédét (hiszen az Ige élet és szellem). Tudjuk megharcolni a hit harcát, a szellem kardját, az igét (réma!) forgatva. Ekkortól tudunk csak agapé – isteni – szeretettel szeretni, amely a Szent Szellem által kitöltetik a szívünkbe. Képesek vagyunk megteremni a Szent Szellem gyümölcsét, amely szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Sőt!: Meg tudjuk feszíteni a testet indulataival és kívánságaival együtt. Így lehetséges csak szellemben járni, és nem test szerint (akik test szerint járnak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt). És ha valamit teszünk, így tudjuk igazán szellemből tenni, mint az Úrnak és nem embereknek (Kol 3:23). Így lehet valóságos szabadságban élni, hiszen az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3:17) Ezáltal lehet kenetünk a Szenttől, amely megtanít minket minden igazságra, s amely megtöri, megsemmisíti az igát az életünkben. Folytassuk? Hiszen akkor az egész Bibliát lehetne idézni.Hozzád eljött már a Pünkösd…?

 

 

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688