Győzd le az óriásodat!

És szóla Dávid azoknak az embereknek, akik ott állának vele, mondván: Mi történik azzal, aki megöli ezt a filiszteust, és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét?! 1 Sámuel 17,26.

Lehet, hogy ma egy óriással kell farkasszemet nézned. Lehet, hogy ez egy betegség, vagy egy elhibázott döntés óriása. Az is lehet, hogy pénzügyi ellehetetlenülés, vagy bármilyen más baj óriása. De ne engedd, hogy elpusztítson téged! Van egy titkos fegyvered. Egy olyan fegyver, ami egyszer már egy pásztorfiúnál is bevált, és általa ő egy medve-leckéztető, oroszlán-ölő, óriás-lefejező bajnokká vált. Ez a fegyver a mindenható Istennel kötött vérszövetség.

Dávid napjaiban a körülmetéltség a szövetség jele volt. Tehát amikor ő Góliátot körülmetéletlennek nevezte, valójában ezt mondta: ez a fickó lehet, hogy óriás, lehet hogy nagyon erős, de nincs szövetsége Istennel, ezért képes vagyok megölni őt.

Dávidhoz hasonlóan neked is van egy szövetséged, de a tiéd jobb. A dávidi szövetség áldások gazdagságát ajánlotta azoknak, akik betartják, de átkokat is tartalmazott azoknak, akik megtörik ezt.

A te szövetséged más. Ez egy új szövetség, amit Jézus a saját vérén vásárolt meg, és ez nem a te képessségeidre alapoz, hanem Jézusra és arra, amit ő már elvégzett. És Ő már mindent elvégzett! Amit neked tenned kell, hogy elhiszed, és elfogadod ezt.

Olvasd el most az 5 Mózes 28,16-68-ban található igéket. Ez az átkok listája, amitől Jézus Krisztus megszabadított téged, amiket úgy is hívhatsz, mint óriások listáját, amit Jézus a számodra lefejezett. Minden olyan ördögi dolgot tartalmaz, amit sátán valaha is fel tudna használni a te elpusztításodra.

Olvasd el ezeket, és örvendezz! Isten meggyógyított téged és megszabadított mindezekből.

Ne engedd, hogy akármilyen óriás elpusztítson! A Mindenható Istennel van szövetséged. Nincs olyan erő a földön, amely képes lenne elvenni a győzelmedet.

Ajánlott igeszakasz: Gal. 3,13-29
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem igéretét elnyerjük hit által.

Atyámfiai! ember szerint szólok. Még egy ember által hitelesített végrendeletet sem lehet érvényteleníteni, sem ahhoz hozzátenni.

Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokakról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Ezt mondom tehát, hogy a szövetséget, melyet előzőleg Isten megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múlva adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az igéretet.

Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret alapján ajándékozta azt az Isten.

Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg eljön a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy.
A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga,sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.

Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és ígéret szerint örökösök.

(Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás)

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688