Ismerd meg még jobban

Bibliatanulmányozás? Az meg minek…? Miért lenne arra szükség, hogy a Bibliát kutassuk? – hallottam a minap. – Hiszen ott van nekünk a Károli fordítás, az elegendő! Csak megzavarná az embert a sok fordítás, vagy pláne ha az eredeti nyelveken olvasnánk a Bibliát, még akkor is, ha a létező angol vagy magyar programokat is alkalmaznánk ehhez!

Igaza van az így vélekedőnek? Forduljunk a Bibliához: az Úrnak is az a kedves, sőt, arra hív, szólít fel, szinte az egész Bibliából visszaköszön Istennek az az akarata, hogy minél jobban ismerjük meg Őt – ami viszont elképzelhetetlen az Ige tanulmányozása nélkül. Ha mélyre akarunk ásni az Élet beszédében azért, hogy ne homokra, hanem kősziklára építsük a házunkat, ami ugye a viharban nem dől össze, szükséges, hogy azt a gazdag jelentéstartalmat, amit pl. az Újszövetség eredeti nyelve, a görög nyelv hordoz, megismerjük.

Lehetetlen is lenne felsorolni minden idevágó igét, csak kiragadott példaként nézzük meg a 119. Zsoltár egyik versét. Ez a zsoltár egyébként a Biblia leghosszabb, 176 versből álló zsoltára, és majd’ minden versében szó esik Isten beszédéről, törvényéről, parancsolatáról – arra szólítva, buzdítva, intve, hogy a hívő embernek ez legyen az élete középpontja, és mérőzsinórja.

Zsoltár 119,130: A te beszéded megnyilatkozása (megnyitás, kitárulkozás, kibontakozás) világosságot ad (megvilágít, fénybe borít, világosságra hoz, világosságot ad, láthatóvá tesz), [és] oktatja (ért, megért, felfog, megkülönböztet, meglát) az együgyűeket (kisgyermek (kiskorú); baba, átvitt értelemben:éretlen keresztény hívő).

„Lefordítva” ez az ige azt mondja: Isten igéjének kibontakozása, kitárulkozása [igetanulmányozás, a „kenyér” megtörése] teszi láthatóvá, világítja meg annak mondanivalóját, s így értheti meg, foghatja fel azt a csecsemő keresztény. Sőt, ennek alapján tud megkülönböztetni jót a gonosztól. A felnőtté válásnak ez a kikerülhetetlen útja. Nem véletlenül mondja az Úr, hogy „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.” Péld 4:18

Ezt olvasva megértettem,hogy a keresztény világ egy része miért tudja elfogadni azt, hogy Isten vezethet, taníthat, nevelhet szenvedés (betegség, csapás, bajok) által minket. Egyértelmű, hogy az Ige ismeretének hiánya okozza, hogy az ördög így rá tudja szedni a Szent Szellem által betöltött hívő embereket is! (Azt csak megemlítem, hogy a Szellem az, aki megeleveníti az Igét is, tehát szükséges újjászületni víztől [ami Isten beszédét is jelképezi] és Szent Szellemtől, hogy meg tudjon nyílni az Ige!) Ha nem kutatod, tanulmányozod az Igét, és nem ismered meg az eredeti jelentéstartalmat, bizony előbb vagy utóbb becsaphatóvá válsz, és az ördög megrabol(hat)ja a hitedet, és így az egész életedet. Mindegyikünk bébiként kezdi, és a tejjel táplálkozik, de ha később nem kap szilárd, kemény eledelt, „visszamarad” a fejlődésben! Az utolsó időkben amelynek visszaszámlálása már elkezdődött – ez LÉTKÉRDÉS! Hiszen, ahogy Jézus mondja, ezekben az időkben még inkább: „…hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24)

Ha nem akarsz olyan választott lenni, akit elhitetnek, és a csecsemő korból fel akarsz növekedni Krisztusban, sőt, győztes életet akarsz élni, akinek az életében Isten ígéretei valóra válnak – ne csak olvasd az Igét, hanem tanulmányozd is! Fordíts időt arra, hogy akár több magyar fordítást nézz meg, vagy ha teheted, más nyelveken is olvasd. De már az is sokat jelentene, ha csak a lábjegyzeteket hozzá olvasnád az adott igéhez! Növekedj Krisztusban, növekedj az Igében, az Ige ismeretében (hiszen olyan az Úrhoz való viszonyunk, mint amilyen az Igéhez!), hogy felnőtt, érett keresztény légy! S ha már olvasod, ezt nyitott szívvel tedd, ne emberi okoskodásokra figyelj, amelyek ki akarnak beszélni a hitből, csakis arra, mit mond az Úr? (Köztudott, hogy az Ige magyarázza meg legjobban az Igét.) S amit mond, azt hidd is el, és cselekedd meg – Ő nem kezdi magyarázni, csűrni-csavarni, amit kimond, azt Ő úgy is gondolja! Amit kimond, AZ ÚGY VAN!

Ha „hihetetlennek” is tűnik elsőre, jusson eszedbe, neked olyan Istened van, akinél nincs lehetetlen! Jézus pedig azt mondja, legyen isteni hitünk.(Márk 11,22) vagyis olyan Isten szerint való hitünk, amilyen Jézusnak is volt, aki a mi hitünk fejedelme (Zsid 12,2). Tehát aki hisz, annak minden lehetséges! Ez pedig kizárólag az Ige által adatik! (Róm.10,17) Ehhez viszont nem elég olvasni – kutatni, tanulmányozni kell, el kell mélyülni benne! És minél inkább ezt teszed, annál izgalmasabb lesz, annál nagyobb kincsekre lelsz majd, amelyek valóban meggazdagíthatnak!

A lapon találsz ún. bővített Bibliát, amely göröggel bővített, ill. több fordítás egybegyúrásából keletkezett, olvashatsz egy-egy kifejezést, mely a Görög Szótár alapján van kibontva, rövid Igéket, Rémákat, amelyek bővített tartalmukkal személyesen neked szól(hat)nak, és kijelentéseket az Ige alapján. A linkek között rálelsz a magyar Biblia felfedező programra, amely ugyan fizetős, de nagy segítséget nyújt az önálló munkában, vagy a The Word Biblia-programot, amely ingyenesen használható. A többi már rajtad múlik…

Reméljük, kedvet kapsz Isten beszédének mélyebb megismerésére, hogy meggazdagodj bölcsességben (isteni tudományban) és így valóban gazdag ember lehess! Az alábbi Példabeszéd-részletből megtudod, milyen gazdagságról is van szó – felöleli az egész valódat!
Orbán Anikó

Péld 3:13 Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez.
Péld 3:14 Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Péld 3:15 Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.
Péld 3:16 Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.
Péld 3:17 Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.
Péld 3:18 Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok!
Péld 3:19 Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.
Péld 3:20 Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből [a vizek], és a felhők csepegnek harmatot,
Péld 3:21 Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz [bölcsességet], és a meggondolást!
Péld 3:22 És lesznek [ezek] élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
Péld 3:23 Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
Péld 3:24 Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Péld 3:25 Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
Péld 3:26 Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688