Emlékezz…

JSir 3:21 Ezt veszem szívemre, azért bízom. (Erre emlékezem az elmémben ezért reménységem van.)
JSir 3:22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! (Az Úr irgalma miatt nem emésztetünk meg, mert az Ő együttérző szeretete nem vall kudarcot)
JSir 3:23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged! (Új minden reggel, nagy a te hűséged) Zárójelben Ampl.Bible ford.

Isten hűséges, tele van együtt érző szeretettel. Az ő irgalma új minden reggel. Hívőként te ezt már betéve tudod. De csak tudni nem elég.

Ahhoz hogy számodra ebből jó is származzék, emlékezned is kell rá, újra és újra, hogy újra lángot kapjon a reményed és felgerjedjen a hited.

Ezért hát minden reggel emlékezz meg Isten hűségéről. Emlékezz meg azokról a jó dolgokról, amik már a tieid Jézusban.

Mik is ezek? A 103. Zsoltár összefoglalása szerint:
1. megbocsátja minden bűnödet. 2. Meggyógyítja minden betegségedet. 3. megváltja életedet a romlástól. 4. Megkoronáz szerető kedvességgel és gyengéd irgalommal. 5. Megelégíti szádat jó dolgokkal azért, hogy az ifjúságod megújuljon mint a sasé. 6. A nyomások alól az igazság és az ítélet által szabaddá tesz. 7. Ismertté teszi az útjait számodra. 8. Szükség idején kegyelmét és irgalmát adja neked.

Legyen fontos számodra ebben az évben minden reggel hangosan kimondani ezeket az Úrnak. Állj meg előtte imádságban és emlékeztesd magad az Ő irgalmára. Csak tarts ki, és év végére erősebb leszel hitben, és sokkal biztosabb leszel Isten szeretetében mint bármikor az életedben.

Ne elégedj meg azzal, hogy csupán ismered Isten áldásait. Emlékezz rájuk minden nap, és csak figyeld, ahogy valóra válnak az életedben.

Fordította:
Orbán Tibor
KCM engedélyével

Zsolt 103,1-18.
Zsolt 103:1 A Dávidé.; Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
Zsolt 103:2 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
Zsolt 103:3 Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Zsolt 103:4 Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsolt 103:5 Aki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt 103:6 Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
Zsolt 103:7 Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
Zsolt 103:8 Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsolt 103:9 Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
Zsolt 103:10 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Zsolt 103:11 Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
Zsolt 103:12 Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
Zsolt 103:13 Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Zsolt 103:14 Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
Zsolt 103:15 Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
Zsolt 103:16 Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
Zsolt 103:17 De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
Zsolt 103:18 Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688