121. Zsoltár

Isten a segítsége azoknak, akik Őt keresik.

Felemelem a szemeimet [tekintetemet] a hegy[ek]re, a Jeruzsálem körüli hegyekre, a szent Sion hegyére, és Mórija hegyére. Innen jön az én segítségem?

Az én segítségem az Úrtól jön [érkezik], aki teremtette a mennyet és a földet. Ő nem fogja megengedni, hogy a lábad megcsússzon és meginogjon.

Ő megtart téged, nem szunyókál, szundít, nem szendereg (szunnyad) [nem késlekedik] [semmiképpen nem, soha, nem semmi esetre].

Íme [lám], Ő az, aki megtartja Izraelt [jelentése: Isten győzedelmeskedik], se nem szunyókál, se nem alszik [semmiképpen nem, soha, semmi esetre].

Az Úr a te megtartód [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, őriz, rajta tarva a szemét], az Úr a te árnyékod jobb kezed felől, azon az oldalon, ahol nem tartasz pajzsot. A nap nem fog megszúrni nappal, sem a hold éjszaka [semmiképpen nem, soha, nem semmi esetre].

Az Úr meg fogja tartani [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, rajta tartva a szemét, megment] az életedet minden gonosztól [káros, ártalmas, azaz gonosz. Szerencsétlenség, betegség. ördög]

Meg fogja tartani [erősen tart, megtart(-ó), megőriz, fenntart, rajta tartva a szemét, megment] a te ki- és visszajöveteledet [kilépés (átv.ért. halál), belépés] mostantól fogva mindörökké. (Amplified Bible [és görög])

Magyarázat (Spirit Filld Bible-ból):
– A hegyeket az író Sion hegyének látja, az ÓSZ szimbólumában ez Isten lakóhelye, az Úr ezt választotta a dicséretre.
– A menny és föld teremtője nemcsak teremtő, de a mi őrzőnk és gondviselőnk is. Ez cáfolja azt a transzcendens filozófiát, hogy Isten távol van.
– az a héber szó, hogy megtartó, hatszor szerepel ebben a zsoltárban. Drámaian hangsúlyozza Isten gondviseléését.
– a nap és a hold: a 24 órás védelmet jelképezi
– 121,7: megőriz minden gonosztól – valóban, de nem abban az értelemben, hogy nem tapasztalnak meg ellenségességet, hanem úgy, hogy megtapasztalják, átmennek ellenséges támadásokon, de győztesen jönnek ki ezekből.
– a megtartó ereje az Úrnak megmarad egész az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688