Szerezd vissza a veszteségeidet

Római levél 5,15-17: De Isten szabad ajándéka nem azért van, hogy összehasonlítsuk a bűnnel. Mivel ha sokan haltak meg egy ember elesése által – az ő hibája, bűne által -, sokkal bőségesebb, túláradóbb Isten ingyenes kegyelme Jézus Krisztuson keresztül. Bővölködő, túlcsorduló, sokak előnyére, előnyéért.

Ha valaha szükséged lenne arra, hogy megkérdezd, hogyan fordítsd meg a dolgokat, menj Istenhez, Ő szakértője ennek a témának. Sokkal több veszteséget szenvedett el, mint bárki, aki valaha élt.

Gondolj bele: elveszítette Lucifert, a legtöbbre értékelt, felkent angyalt. S legalább az angyalok egyharmadát is elveszítette, mikor Lucifer bűnbe esett. Elveszítette az emberpárt, akit teremtett. S ezzel egy időben, mivel a föld feletti uralmat nekik adta, azt is elveszítette. Akárhogy is kalkulálsz, ez nagyon nagy ingatlan veszteség!

Mindezek ellenére Isten nem egy vesztes. Ő minden idők legnagyobb győztese. S tudod miért? Azért, mert tudja, hogyan kerekedhet felül ilyen helyzetekben. Tudja, hogyan használja a vetés-aratás, az adás-vevés törvényét. S így a veszteségeket nyereséggé változtatja.

„Adj, s neked is adatik, jó mértékűt, megnyomottat, összerázottat, túlcsordulót.” Luk.6,38.
Hát nem izgalmas? Hiszen minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy visszaszerezze a veszteségeit. Minden bölcsesség, minden hatalom az Övé. Mindezek közül Ő az adás törvényét választotta.

A pótolhatatlan egyszülött Fiát adta. És ezt az ajándékot megtámogatta a saját hitével. S mikor a vetés és aratás törvénye működésbe lépett, a mindenható Atya Isten nem csak az Ő egyszülött Fiát kapta vissza, hanem vele együtt milliónyi fiút. Ne keseredj el a veszteségeid miatt!

Istenhez hasonlóan szerezd vissza a veszteségeidet: adj és a világegyetem leghatékonyabb alapelve működésbe lép.

Fordította: Orbán Tibor
Kenneth Copeland: Faith to faith c. könyvéből
K. Copeland Ministry által engedélyezett fordítás

János evangélium 3,12-21
Ján 3:12 Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
Ján 3:13 És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.
Ján 3:14 És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.
Ján 3:15 Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Ján 3:17 Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
Ján 3:18 Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
Ján 3:19 Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
Ján 3:20 Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
Ján 3:21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688