Ne félj – Józsué

Csak légy igen bátor és erõs, õrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tõle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.(Józsué 1,7-9)

Mózes halála után az Úr Józsuét bízza meg azzal, hogy Izráel fiait bevigye az ígéret földjére. És hogy a feladatát sikeresen végre tudja hajtani – azt mondja az Úr – ahhoz az szükséges, hogy: Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek (a könyvek Könyvének, vagyis a BIBLIÁNAK) az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.

Maradjanak a szívedben (a bensődben) azok az Igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid elõtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre (a cselekedeteid mutassák), és legyenek fejdíszként a homlokodon (vésd az elmédbe). Írd azokat házad ajtófélfáira (hogy szemeid előtt legyenek) és kapuidra (füleid nyitva legyenek az Úr szavának meghallására)!

5Mózes 6.6-9: Boldog ember az,… /akinek/ az Úr törvényében (Igéjében) van gyönyörûsége, és az õ törvényérõl (Igéjéről) gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen. (Zsoltár 1.1-3)

Nagyon egyértelmű parancsot adott az Úr Józsuénak akkor, és neked most. Ha azt szeretnéd, hogy az életed sikeres legyen, mégpedig életednek minden területe; ha azt szeretnéd, hogy boldogulj az életben, és boldog ember légy, ahhoz az kell, hogy Isten Igéje a szívedben és a szádban legyen; hogy minden élethelyzetre vonatkozóan ismerd meg Isten akaratát; hogy tudd, hogy Ő mindig és mindenkor jót gondol felőled, mert Ő a SZERETET!

Sőt, azt is megmondja, mit kell tenned ahhoz, hogy mindez megvalósuljon: tanulmányozd Isten Igéjét, hiszen az Úr kijelentette minden helyzetre az Ő akaratát, veled kapcsolatos tervét és ígéretét. Őrizd meg és tartsd meg az Igét, forgasd szívedben, mint Mária, (Lukács ev..2,19) hogy az gyökeret tudjon verni a szívedben, és gyümölcsöt teremjen. Végül, bárhol is légy, csak Isten Igéjét szóld. Ne a világban történő események, ne az éppen legfrissebb botrány, pletyka vagy a legújabb hír foglalkoztasson, és ne arról beszélj. Ne tégy úgy, mint az Athéniek, akik figyelhettek volna Istenre, de jobban érdekelte őket a legújabb pletyka. (Apostolok Cselekedete 17.21) Ezért nem tudtak Isten jelenlétébe kerülni, és Vele közösségben lenni.

Ha gyermekeid tanácsot kérnek tőled bármilyen problémájukkal kapcsolatosan, mindig légy készen arra, hogy Isten Igéje alapján találd meg a választ, hiszen Isten Igéje élő erő; energia, amely a Szent Szellem által el is végzi, hogy a tanácsot megfogadják és meg is tegyék.

Amikor reggel felkelsz, vagy este lefekszel aludni, Isten Igéjével kezd el a napodat, és azzal is végezd be. Arról gondolkozz, azt valld meg, azt forgasd szívedben és elmédben. Így teljesedsz be Isten gondolataival („Bennünk pedig Krisztus értelme van”1Korintus levél 2,16) – az Ő Szellemével, magával az Úrral, és ezáltal leszel szerencsés minden munkádban, minden utadban, családi életedben; és életed minden területe Isten uralma alá kerül, ami egyben azt jelenti, hogy Isten minden áldása a tiéd.

Tehát ne félj és ne rettegj, hanem cselekedd az Úr parancsát!

gyeni-m

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688