Légy áldás – Kenneth Copeland

Zsolt 35,27 mindazok, akik gyönyörködnek az én igazságomban, és örömük van az én megigazításomban, kiáltsanak örömért, és legyenek boldogok, és szüntelenül mondják: legyen az Úr felemelve, aki gyönyörködik az Ő szolgáinak Isten áldásaiban bővölködő (prosperáló) életében. (Amplified Bible)

Ha a hagyományos vallás azt tanította neked, hogy Isten szegénynek, és elesettnek akar látni, jó hírem van számodra. A Biblia azt mondja: Isten örül a te bővölködésednek. Isten azt akarja, hogy prosperálj!

Nemcsak pénzügyi, de minden területén az életednek… Szellemedben, lelkedben és testedben.

Mindegy, hogy hol vagy, hogy ki vagy, Isten azt szeretné látni, hogy megszabadultál minden nehéz, visszahúzó helyzetedből.

Miért? Azért, mert szeret téged, és egy feladatot szán neked. Azt akarja, hogy segíts betölteni az emberek szükségeit. És Ő elég bölcs ahhoz, hogy tudja, amid nincs, azt nem adhatod tovább. Ha éppen anyagi életed hever romokban, nem segítheted az evangélium munkáját, vagy nem tudsz ételt venni a szegényeknek. Nem tudsz betegekért imádkozni, betegekre vetni a kezeidet, ha éppen kórházi ágyban fekszel súlyos betegen. Nem tudsz örömöt vinni mások életébe, ha éppen depresszió tart fogva. Nem! Áldottnak kell lenned, hogy áldás lehess.

Ha valóban Isten gazdagságát akarod megtapasztalni, döntsd el magadban, hogy áldás leszel mások számára. És még mielőtt ráébrednél, sokkal több áldást fogsz kapni Istentől, mint amiről valaha is álmodtál.

Épp ez történt velem is. Elhatároztam évekkel ezelőtt, hogy leginkább adó szeretnék lenni, kifejlesztettem egy adakozó életmódot. Ma szó szerint azért élek, hogy adjak. S nem érdekel, hogy mit gondolsz, de Isten vagonszámra önti rám az áldásait!

Ő ugyanezt megteszi veled is, ha az Ő szolgájává válsz – ha a pénzedet, idődet, szeretetedet mindazokra öntöd, akik rászorulnak. Légy adakozó – és Isten gyönyörűségét leli abban, hogy bővölködő légy!

Fordította:Orbán Tibor
KCM engedélyével

Olvasásra javasolt Ige:
1Móz 12:1 És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
1Móz 12:2 És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
1Móz 12:3 És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
1Móz 12:4 És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból

1Móz 13:1 Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
1Móz 13:2 Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és arannyal.
1Móz 13:3 És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda ahol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
1Móz 13:4 Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségül hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688