Józan szolgálat

                                                   

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. (Róma 12,1.)

Neked kell tenned valamit a testeddel. Mert ha te nem teszel vele semmit, akkor soha nem fog történni vele semmi. Te, a belső ember, új teremtéssé lettél a Krisztusban. Örök életet kaptál.

Amikor az örök élet – Isten élete és természete – a szellemedbe kerül, megváltoztat téged. Nem lesz többé problémád magaddal, a hústesteddel viszont lesznek nehézségeid. Sokan azt mondják: "Meg kell halnod a régi éned számára." Nem, ez nem így van. A régi én már halott, helyébe az új éned lépett. Aminek meg kell halnod, az a hústest.

Nem a hústest a régi én? Nem, nem az. A hústested a külső ember, a fizikai test. Ez pedig ugyanaz a régi hústest, ami az üdvösséged előtt is volt! A tested az a ház, amiben élsz, és te vagy – nem pedig Isten – ennek a háznak a gondviselője. Te teszel valamit a testeddel. Neked kell odaszánnod Istennek:élő, szent és kedves áldozatul. Egy másik fordítás ezzel a kifejezéssel zárja le ezt a verset: "ez a ti szellemi szolgálatotok."

Share
Tagged on: , ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688