Gyümölcstermés – Mac Hammond

„Ha azt találgatod, hogy imádságaid miért nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor ideje megvizsgálnod a gyümölcseidet.”

Gyümölcseikről ismeritek meg őket… Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Máté 7,16 és 20 )

A Máté 7. fejezetében Jézus figyelemreméltó üzenetet ad nekünk a keresztény életről. Az említett két ige két hasonló kijelentést tartalmaz a tanítás elején és a végén. Mind a két versben Jézus kijelenti a gyümölcs fontosságát, mint egy szolgálat, vagy gyülekezet, de a keresztyén ember szellemi érettségének a mérőzsinórjaként is. A nyitó és záró ige között az Úr egy nagyon lényeges igazságot bont ki.

A Máté 7,16-20-ban azt olvassuk: Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Isten igéjében a legkülönbözőbb helyeken a fa az emberi életet jelképezi. Az 1. Zsoltár úgy írja le például azt a férfit, ”akinek gyönyörűsége az Úr törvényében van”, mint egy olyan fát, amelyet ”folyóvizek mellé ültettek, amely gyümölcsét a megfelelő időben hozza meg.” A Máté 7. fejezetében tanulmányozott ige ez alapján értelmezhető.

Jézus azt állítja, hogy egy adott dolog az általa hozott gyümölcsökről ismerhető meg igazán, és fontos ítéletet csak az alapján hozhatsz, ha megvizsgálod alaposan a gyümölcsöket. Így egy szolgálat, vagy egy gyülekezet megítélésekor elengedhetetlen azok gyümölcseinek a megvizsgálása. Milyennek kell lennie egy valóban krisztusi szolgálatnak, gyülekezetnek? Hogyan ismerheted fel, hogy egy szolgálat, gyülekezet jó úton jár?

Ezek nagyon fontos kérdések, hiszen nyilván nem akarod magad alávetni vagy hozzákapcsolni az életedet olyan szolgálatokhoz, gyülekezetekhez, amelyek nem Isten Szelleme által születtek, és nem közvetítenek életet. Ezért valamilyen módon meg kell mérnünk, mérőzsinórt kell használnunk, hogy melyik is a valódi szolgálat. A következő néhány ige olvasásakor rá fogsz jönni, hogy ebben az írásban nem a szokásos módot választjuk ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására.

A Máté 7,22 azt mondja: Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben. Akkor vallást teszek majd nekik: soha nem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők.

A legtöbb keresztyén egy szolgálat érvényességét akkor tekinti igazoltnak, ha ezeket a szolgálatokat különleges természetfeletti jelek próféciák, csodák, démonok kiűzése követi. Azonban Jézus világossá tette, nem ez az útja annak, hogy egy személy szolgálatát, vagy egy gyülekezet érvényességét megítéljük. Nem, a mi Urunk szerint egy szolgálatot a gyümölcsei alapján mérhetsz meg.

”Na de Mac – gondolhatod -, nem mondja azt a Biblia, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess?” Igen, mondja. De ez a parancs az ember szívére vonatkozik. Az ige azt mondja, hogy egyedül Isten ismeri egy ember szívét, te nem tudod azt megítélni. Ugyanakkor szükséges olyan ítéletet hoznod, amely alapján el tudod dönteni, hogy valakivel közösséget vállalsz-e, vagy valakinek a szolgálata alá rendeled-e magad, hogy szolgáld. Emellett van még egy terület, ahol fontos megvizsgálnod a gyümölcsöket: a saját életed.

Önértékelés

Ha a gyümölcs értékmérőként jelenik meg egy szolgálat megítélésekor, még inkább az a saját életedben, az Istennel való járásodban. Az első kérdés azonban: miért is fontos a gyümölcstermés a hívő életében? Jézus nagyon egyszerű utalást tesz erre a János 15,8-ben: Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim.

Jézus nem azt mondja, hogy kevés, vagy néhány gyümölcsöt, illetve esetenként teremjetek, teremjünk gyümölcsöt. Az ige azt mondja, az Atya akkor dicsőíttetik meg, amikor sok gyümölcsöt termünk. Akkor leszel Jézus tanítványa, akkor fogsz olyan életet élni, amely megfelel Jézus példájának. Csak akkor kezded megtapasztalni Isten akaratának megvalósulását az életedben. A gyümölcstermés az egyik legfontosabb bibliai igazság, ami magában foglal mindent, és segít helyes irányt adni az életünknek. Minden azon áll vagy bukik, megértjük-e ezt a nagyon fontos igazságot? Tehát a kérdés így hangzik: mit is jelent az, hogy gyümölcsöt teremjünk? Hogyan tudjuk megteremni a gyümölcsöt a saját életünkben? És még fontosabb kérdés: mi is az a gyümölcs?

A gyümölcsöt mások számára hozd

Ha most elhatároztad, hogy ténylegesen megvizsgálod az életedet azon gyümölcsök által, amiket eddig termettél, akkor szükséged van arra, hogy meghatározd, mi is a gyümölcs. Íme, itt az én meghatározásom, mi is a gyümölcs egy hívő életében: a jó gyümölcs az a termés, melyet a szívedbe vetett mag, Isten Igéje hoz, ráadásul ez a gyümölcs áldás valaki más életében.

A gyümölcs az mindig valaki más számára terem. A fák nem tartják meg maguknak a gyümölcseiket. Az almafa másoknak ad almát, nem saját magának. Fontos megjegyezned, hogy Isten igéje a mag, ami az emberi szívbe van vetve, s az terem gyümölcsöt. A Biblia Isten kijelentett akarata minden hívő számára. Ugyanazt a fajta gyümölcsöt termi meg mindenkiben. Mindenki, akinek a szívébe Isten igéje el van vetve, és megfelelőképpen van megművelve, gyümölcsöt fog teremni. Hasonlóképpen történik ez a természetben, amikor egy almafa almát terem. Nem küzd, nem harcol, nem erőlködik ezért az almafa. Vagy láttál már olyan körtefát, amely magával küzdve kiprésel magából néhány körtét? Semmilyen különleges erőfeszítésre nincs szüksége. Természetes folyamatnak és Isten törvényeinek eredménye a gyümölcstermés.

Így teremnek meg Isten igéje által a gyümölcsök az ember életében. S a tiédben milyen gyümölcsök teremnek? A legalapvetőbb magyarázatként elvárhatod, hogy a Szellem gyümölcsei jelenjenek meg. A Galata 5,22-23 ezt írja: De a Léleknek (Szellemnek) a gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, békességes tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Vizsgáljuk meg ezeket a gyümölcstípusokat, vegyük sorra mind a kilencet.

A szeretet gyümölcse

Hogyan is állsz a szeretetben járással? Amikor azt mondom, szeretet, akkor nem egy szentimentális, homályos érzésről beszélek, amire egyébként a legtöbb ember gondol, amikor azt a szót hallja, hogy szeretet. A görög szó, amely szeretetként szerepel a Bibliában, az agapé. Biztos vagyok benne, tudod, hogy pontosan mit is jelent ez a szó – az Isten szerint való szeretetet. Ez az a fajta szeretet, amelyik ad. Valójában ugyanez a szó fordul elő a János 3,16-ban is, amikor azt mondja: Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta.

Ez az, amit a szeretet gyümölcse cselekszik: ad. Ad, mikor nincs rá ok, amikor semmilyen észérv nem indokolja. Ad, akárhogy is érez.

Mikor a szeretet gyümölcse megjelenik az életedben, akkor hirtelen azt látod, hogy inkább valaki más érdekében cselekszel, szolgálsz, mint a saját magadéban. Lényeges leellenőrizned ezt a szeretetet az életedben azáltal, hogy elhatározod, szolgálsz valaki olyan személyt, akinek sem intellektuális képessége, sem szociális, pénzügyi, sem más lehetősége nincs arra, hogy viszonozza a te szeretetedet. Meg tudod ezt tenni? Meg tudod tenni rendszeresen? Meg tudod tenni azzal a könyörületességgel, ahogy Jézus szolgált? Ha a válasz ezekre a kérdésekre igen, akkor te Isten szeretetének a gyümölcsét termed.

Az öröm gyümölcse

Az öröm az egyik leginkább szükséges gyümölcs manapság Krisztus testében. A legtöbb hívő a napja jórészében szomorkodva, panaszkodva járkál. Panaszkodik a körülményekre, amelyekkel szembe kell néznie.

Ha megtermed az öröm gyümölcsét, semmi sem zavar téged. Nevetni tudsz az ördögön. Ez természetfölötti erő, amely az ember életében működik, és egyszerűen Isten igéjének, mint magnak a termése, ami a szívedbe hullott. Amikor az örömre gondolok, emlékeztetem magam, amit Jakab mondott a Jakab 1,2-4-ben: Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

Hogyan kell az öröm gyümölcsét megteremned, amikor próbában vagy? Ha nem adod fel, ha hitben megállsz, és folyamatosan megállsz, s ha kitartó vagy, azaz türelem van benned, akkor biztos lehetsz benne, hogy amikor kijössz a másik oldalon, akkor te tökéletes, ép vagy, minden fogyatkozás nélkül. Nem véletlen, hogy Jakab arra bátorít, hogy műveld az örömöt, amikor nehéz idők jönnek rád. Ez az öröm gyümölcse, amely alkalmassá tesz arra, hogy addig állj meg, amíg meg nem lesz a győzelmed. És ennek teljesen valóságosnak kell lennie számodra. Ennek a magnak nagyon mélyen és jól bele kell kerülnie a szívedbe, s ezt neked művelned, öntöznöd kell folyamatosan, hogy az öröm gyümölcse megjelenjen. S ez ragadós is. Ha egy társaságban vagy valakivel, aki örömmel teli, te sem maradhatsz szomorú.

A békesség gyümölcse

Nem helyettesítheti semmi a békességet az életedben. Most Isten békességéről beszélek, amely minden értelmet felülhalad, és megőrzi a te szívedet és gondolataidat a Krisztus Jézusban. (Fil 4,6) Az a fajta béke, amely stabilitást és nyugalmat hoz a legrázósabb konfliktusok között is. Ha valaha megtapasztaltad ezt, akkor tudod, hogy mennyire természetfölötti. Azt szeretném, ha meglátnád, hogy ez más emberek életére is kihat. A békesség nem csak meg akarja érinteni az életedet. Emlékezz, hogy a gyümölcs nem elsősorban nekünk terem, hanem mások számára. Hasonlóan az örömhöz, a békesség is ragadós.

A békességes tűrés gyümölcse

A King James fordítás ezt úgy nevezi, hogy hosszútűrés, ám tudjuk, hogy ide inkább a türelem, békességes tűrés szó illik. Ennek a gyümölcsnek az eredményeként képes vagy állandóan, folyamatosan ugyanolyan lenni a változó körülmények között is. Nem érdekes, milyen nyomás alatt vagy, ha a türelem gyümölcse megvan. Az leszel, akire a Biblia azt mondja, hogy jól meggyökerezett, és jól megalapozott. Aki nem a körülmények szerint cselekszik. Kitartasz egy nehéz szituációban, egész addig, amíg az Úr végre megérkezik, és megszabadít. Nem arról beszélek, mikor a lábujjhegyeiden állsz addig, míg valamilyen fajta csoda nem történik az életedben. Nem, én a Szellem gyümölcséről beszélek. Arról a nyugodt bizonyosságról beszélek, amely bizonyos abban, hogy Isten megadja a választ az életedben, és te addig vársz, amíg a ”pokol befagy” ha szükséges. Mert csak azok veszítenek Isten királyságában, akik bedobják a törülközőt.

A szívesség gyümölcse

Más fordítás erre a szóra a kedvességet mondja. Ez az a gyümölcs, amire nekem személyesen a leginkább, legkitartóbban kell figyelnem. Néha, mikor sietek, kicsit pattogós, éles vagyok az emberekkel. Ez az a gyümölcs, amin munkálkodnom kell. Ez nem azt jelenti, hogy a környezetem felé nincs szeretet a szívemben, még azt sem, hogy rosszkedvű lennék ilyenkor. Lehet, hogy nagyon is jókedvű vagyok, de amikor nagyon sok dolgot kell tennem, a kedvesség, a figyelmesség egyszerűen eltűnik, amikor sok emberrel kell egyszerre foglalkoznom. Ez az, amiért annyira hálás vagyok, hogy Isten igéje ezt is megtermi az életünkben, ha gondozzuk, és műveljük. S ennek a gyümölcsnek is meg is kell lennie az életedben, ha Isten akaratában szeretnél járni.

A jóságosság gyümölcse

Amit a King James fordítás jóságosságnak nevez, sok más fordítás nagylelkűségnek fordítja. A görög szó, agathosune szó szerint jótékonyságot jelent. Ez kevésbé használt szó, amely azt jelenti, hogy szabadon, minden gond nélkül tudok adni. A jóságosság a Szellem egyik nagyon fontos, lényeges gyümölcse. Kezdheted úgy, mint a legfukarabb ember, aki valaha is élt a földön, de ha Isten igéjének a magja behullott a szívedbe, meg fog változtatni téged. Ha cselekszed azt, előbb-utóbb nagylelkű, jótékonykodó emberré válsz. Hadd mondjak neked valamit: addig, amíg nem válsz ilyenné, addig nem fogsz tudni bekerülni Isten áldásainak legjobb és legnagyszerűbb helyére. Egyszerűen nem fogsz tudni bekerülni ide. Ezért nagyon fontos, hogy mérd magad, és figyeld magad, hogy milyen a te jótékonyság-szinted. Ez az a gyümölcs, amit szintén neked kell gondoznod, művelned a saját életedben.

A hűség gyümölcse

A legtöbb fordítás ezt helyesen hűségnek fordítja. Ez az a fajta hűség, ami azt jelenti, hogy odaszánt, elkötelezett valaki egy feladatra. Számíthat a feleséged, vagy férjed rád? Számíthatnak a gyermekeid rád? Olyan valaki vagy, aki odaszántad magad, hogy mindig jót várj, s a legjobbat reméld másoktól, és soha nem változtatod ezt meg, akármi is történik? Elkötelezett vagy valaki irányában, akkor is, ha hibázik? Ezek nagyon fontos kérdések, mert Isten honorálja és tiszteli a lojalitást. Láthatod, könnyű valakivel lojálisnak lenni, amikor sztár, amikor jól megy neki. De amikor nehéz szituációba kerül, még mindig lojális vagy? Lojális vagy ezekhez az emberekhez? Még akkor is számíthatnak rád? Lojalitás, odaszánás – ez jelenti a hűség fogalmát. Nyilvánvaló az életedben ez a gyümölcs?

A szelídség gyümölcse

A szelídségre ne úgy gondolj, mint valami rosszra, mivel talán a gyengeség jut eszedbe erről. Pedig szelídség, és a gyengeség nagyon különböző tőről fakadnak. A szelídség annak az alázatnak felel meg, amely tisztában van azzal, hogy esendő Isten nélkül. A legtöbb embernek az alázatosságról rossz elképzelése van. Ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan azt kellene ismételgetned, hogy milyen bűnös, beszennyezett és értéktelen teremtés vagy. Inkább annak a felismerése, hogy Isten nélkül nem tudsz semmi értékeset tenni, Istennel azonban mindenre képes vagy. Krisztusban több vagy, mint győzedelmes…. Ezt jelenti az alázatosság. Egy elhatározást, hogy Istennek add a dicsőséget, másoknak pedig lehetőséget és bizalmat. Semmi jó nincs, amit meg tudnánk tenni az életünkben saját magunktól az Úr nélkül. Ha megjelenik az alázatosság gyümölcse az életedben, akkor többé nem a saját testedben bízol, hanem az egész világon egyedül Jézus Krisztusban, aki benned él. Ellenőrizd le a saját alázatosság szintedet azáltal, hogy megkérdezed: mibe, kibe is veted a bizalmadat?

A mértékletesség gyümölcse

A mértékletesség egészen pontosan azt jelenti, hogy önkontroll, önuralom. Ez nagyon fontos gyümölcs. Ahhoz, hogy betöltsd Isten elhívását az életedben, szükséges, hogy azt tudd mondani a testednek: „nem”! Az önkontroll gyümölcse nélkül – amely szintén folyamatosan kell, hogy megjelenjen és működjön az életedben -, ez lehetetlen. A tested szeretne villogni, azaz szeretne a ”sofőr”, a vezető helyén ülni. A legtöbb keresztyén számára nem okoz gondot a kábítószer vagy az alkohol. De ha valamilyen más fizikai étvágy kerül szóba, mint például evés, alvás, kényelem, vagy szex, akkor valódi csatatereken találjuk magunkat.

Megismered a gyümölcséről

Mennyire tudod magad ellenőrzés alatt tartani?
A mértékletesség gyümölcse nélkül nem vagy képes rá. Az kezel téged. A Szellem gyümölcsei egyenként mind egy-egy mérőzsinór lehet a számodra, hogy megállapítsd, hol is vagy Istenben, hogy is jársz Ővele? Ahogy láttuk, Jézus azt mondta: megismered őket a gyümölcseikről. Ez az egyedüli lehetőség arra, hogy megállapítsd, az életed megdicsőíti-e Atyádat a mennyekben. Ha csodálkozol, miért nem történnek a dolgok úgy az életedben, ahogy szeretnéd, ha azon merengsz, és azt próbálod kitalálni, hogy imádságaid miért nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor ideje megvizsgálnod a gyümölcsöket. Mert ha a gyümölcsök nincsenek meg, semmi sem lesz meg.

Légy biztos benne, hogy gyümölcstermő keresztyénként képes leszel mind a kilenc gyümölcsöt megteremni.

Fordította: Orbán Tibor

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688