Előre vagy hátra

Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.(Zsid. 2,1)

Bizony mindannyiunkkal megtörtént már: Isten Igéjéből betáraztunk valamikor egy keveset a szellemi tölténytárunkba, s arattunk néhány győzelmet. Életünkben nagyszerű dolgok történtek az első években. S ekkor hirtelen elcsúsztunk valamin, és minden összeomlott. Ott álltunk a romhalmaz kellős közepén, és újra kellett kezdeni mindent.

A Zsidó levél idézett Igéje ezeknek a hívőknek íratott. Azoknak, akik korábban olyan nagy szellemi fejlődést értek el, hogy már tanítaniuk kellett volna. De visszacsúsztak olyannyira, hogy újra csecsemő eledelre volt szükségük. (Ld. Zsid 5:12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.)

Mi okozta ezt a nagy visszaesést? Megengedték, hogy figyelmük középpontjába más dolgok kerüljenek, megengedték, hogy Isten ígéretei elússzanak, ezért szenvedtek vereséget.

Az elmúlt években nagyon sok hívővel történt meg ez. „Copeland testvér – mondják ezek a testvérek – úgy belefáradtunk ebbe az egész hit-dologba!” Vagy másik kedvenc kifogásuk: „már nincs annyi időnk arra, hogy Isten Igéjével foglalkozzunk.”

Figyelmüket elfordították Isten ígéretéről, nem azért, mintha nem hinnének ezekben, hanem mert más dolgok felé fordultak. Megengedték, hogy az Ige-szintjük leessen, és mivel az alacsony Ige-szint megegyezik az alacsony hit-szinttel, ezért hamarosan súlyos vereségeket szenvedtek azokon a területeken, ahol korábban győzelmet arattak. Ne engedd, hogy ez történjen veled! Amikor jól mennek a dolgok, hogy beteljesedj Isten áldásaival, áss még mélyebbre Isten Igéjében, és keresd még inkább, amit Isten elkészített számodra. Fordíts nagyobb figyelmet Isten Igéjére! Törekedj arra, hogy előre menj és olyan erős légy szellemedben, hogy Isten ne csak a saját szükségeidet tudja betölteni, hanem másoknak is segíthess!

Emlékezz, az alacsony Ige-szint esetén alacsony a hit-szint is, amely magával hozza az vereséget.

Nézz azokra a dolgokra, amiket már megtanultál. Adj Isten Igéjének nagyobb figyelmet, ne kevesebbet, hogy hitből hitbe juss – és ahelyett, hogy sátán megpróbálna újabb csapdákat állítani, ő és egész csapata rettegve menekül majd tőled, mondván: ó nem, ez a hit-ember már megint minket üldöz.

Fordította: Orbán Tibor
KCM engedélyével

Javasolt Igék: Zsid. 5,11-14, és Zsid, 6,1-12.
Zsid 5:11 Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
Zsid 5:12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
Zsid 5:13 Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Zsid 5:14 Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

Zsid 6:1 Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek,
Zsid 6:2 A mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek.
Zsid 6:3 És ezt megcselekesszük, ha az Isten megengedi.
Zsid 6:4 Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
Zsid 6:5 És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
Zsid 6:6 És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.
Zsid 6:7 Mert a föld, amely beissza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, akikért műveltetik, áldást nyer Istentől;
Zsid 6:8 Amely pedig töviseket és bojtorjánokat terem, megvetett és közel van az átokhoz, annak vége megégetés.
Zsid 6:9 De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és idvességesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is.
Zsid 6:10 Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.
Zsid 6:11 Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen.
Zsid 6:12 Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688