A Teremtő ereje – Charles Capps

Bevezetés Az orvostudomány álláspontja szerint sokféle gyógyíthatatlan betegség létezik. Ilyenek a rák egyes formái, az ízületi gyulladás, a szívbetegség és az AIDS, hogy csak néhányat említsünk. Ez a könyvecske természetfeletti segítséget nyújthat minden gyógyíthatatlan betegséggel küszködő embernek. Isten Igéje természetfeletti. A mennyei gyógyszeres kezelés egyik módja, hogy hitet gyakorolva kimondjuk Isten Igéjét. A többi már az embereken múlik: bizalommal szedik-e az isteni orvosságot, vagy sem. Ez a könyv azzal a céllal íródott, hogy föltárja az Isten Igéjében rejlő elveket, megtanítson arra, hogy miként működhetsz együtt azokkal, és alkalmazhasd ezeket az elveket a gyógyulásod érdekében. Sokan szeretnének meggyógyulni manapság, ám addig beszélnek a betegségről és a szenvedésről, mígnem rögzítik magukban e valóságok képét. Gondolataikkal és szavaikkal élénk lenyomatot teremtenek, és annak korlátai között élnek. A következő fejezetek megtanítanak arra, hogyan vetheted össze ezt a lenyomatot Isten Igéjével. 1. fejezet Az élet vagy a halál építőkövei A szavaid építőelemek, amelyekből fölépíted életedet és jövődet. A szavaid képezik életed alapköveit, és hogy milyen korlátok közé kényszerítve éled az életedet, azt a saját szavaiddal határozod meg. Az élethelyzetek, a körülmények és az életfeltételek mind megváltozhatnak, de a szavaid segítségével végérvényesen rögzítheted is azokat. A következő cikk 1991-ben jelent meg a Reader's Digest augusztusi számában "A beteg jobban tudja" címmel: "Ön kitűnő, jó, megfelelő vagy rossz egészségi állapotban van?" Hogy ki milyen választ ad erre a kérdésre, az – az újabb kutatások szerint – figyelemre méltó módon előrevetíti a következő négy év folyamán az életben maradás esélyeit. Több mint kétezer-nyolcszáz hatvanöt éves vagy annál idősebb férfin és nőn végeztek vizsgálatokat, és úgy találták, hogy azoknál, akik rosszra értékelik egészségi állapotukat, az elhalálozás valószínűsége négy-ötször nagyobb a következő négy év folyamán, mint azok esetében, akik bevallásuk szerint kiváló egészségnek örvendenek. Ez még abban az esetben is beigazolódott, amikor a vizsgálatok szerint a válaszadók nagyjából hasonló egészségi állapotban voltak. Ezeket az eredményeket öt másik nagyszabású kísérlet is megerősíti, amelyeket összesen huszonháromezer emberen végeztek el. A legfrissebb tanulmány társszerzői – Ellen Idler, a Rutgers Egyetem szociológusa, valamint Stanislav Kasl, a Yale Egyetem orvosi karán dolgozó járványkutató – ezen vizsgálatok alapján is hasonló következtetéseket vontak le. Azok az emberek, akik a rossz egészségi állapot képét alakították ki magukban, rossz egészségről panaszkodnak. Még ha egyébként jól is vannak, úgy tűnik, haláluk napjáig annak a képnek a realitását élik meg, amelyet önmagukról alkottak. Mindezt a Példabeszédek 18:21 is alátámasztja: Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Amit hiszel és szólsz, az nem csupán a testedre lesz hatással, hanem az immunrendszeredre is. A szavaid vagy áldást, vagy átkot jelentenek a számodra. Ezt Jézus így fejezte ki: A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája (Lukács 6:45). Isten Igéjének tanulmányozása során meggyőződtem arról, hogy a szavainkkal jó vagy rossz irányba befolyásolhatjuk immunrendszerünket (lásd Jakab 3:2-7). Kimondott szavaid alapvetően fontosak az egészséged és a jó közérzeted szempontjából. Úgy hiszem, bizonyos betegségekből mindaddig nem lehet meggyógyulni, amíg az ember meg nem tanul az egészség nyelvén szólni úgy, hogy azt a test megértse. Amikor a tulajdon száddal Isten Igéjét szólod, magadba oltod azt. A tested számára ez jelenti az egészség nyelvét. Ha Isten Igéjét folyamatosan vallod hittel, azzal olyan természetfeletti kenetet építesz be az immunrendszeredbe, ami magától értetődő módon képes a betegségek kiküszöbölésére. Isten építőkövei Hogy miért hiszek ebben ilyen erősen? Íme néhány a sok bibliai ok közül: Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik. (Jób 22:28) A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. (Példabeszédek 18:7) Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: "Kelj fel és ugorjál a tengerbe!", és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. (Márk 11:23) Az embernek elméje gondolja meg az ő útját; de az Úr igazgatja annak járását. (Példabeszédek 16:9) A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. (Példabeszédek 18:20-21) A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. (akab 3:6) Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. (éldabeszédek 21:23) Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze- és közelvalóknak – így szól az Úr -, én meggyógyítom őt! (zsaiás 57:19) Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. (Példabeszédek 10:11) …az igazaknak pedig szája megszabadítja őket. (Példabeszédek 12:5) Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval… (Példabeszédek 12:13) …a bölcseknek nyelve orvosság. (Példabeszédek 12:17) Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát… (Példabeszédek 13:3) …a bölcseknek pedig beszédük megtartja őket.(Példabeszédek 14:3) A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. (Példabeszédek 15:4) A bölcsek nyelve beszél jó tudományt… (Példabeszédek 15:2) A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. (Példabeszédek 16:23) Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek. (Példabeszédek 16:24) E néhány hivatkozásból is láthatod: Isten Igéje sok mindent kijelent a szavakról, illetve a rád és az egészségedre gyakorolt hatásukról. 2. fejezet Isten szellemi orvossággal gyógyít Az orvostudomány fizikai eszközökkel gyógyít: gyógyszert juttat a szervezetbe. Isten gyógymódja azonban szellemi – az emberi szellemen keresztül hat (lásd 1Korinthus 2:9-12). Mint a 107. zsoltár 20. verse mondja: Isten kiküldte Igéjét, és meggyógyította őket. Érdemes megfigyelni: itt nem azt olvassuk, hogy kibocsátotta szavát gyógyításra, hanem hogy kiküldte Igéjét és GYÓGYÍTOTT. Az Úr szemszögéből nézve ez elvégzett dolog. Isten nem személyválogató. Ő a Szavába vetett HITET tiszteli. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. (Példabeszédek 4:20-22) Először is figyeljük meg: Isten Igéje ÉLET. EGÉSZSÉG is, vagyis gyógyszer egész testünk számára. Isten Igéje MEGGYÓGYÍTJA A TESTEDET, ám ezt szellemi eszközök segítségével teszi. A gyógyulás az emberi szellembe lép be az Ige által. Mihelyt ott megfogant, a fizikai testet is átjárja. Ahogy bevennéd a gyógyszert, hogy természetes eszközzel elősegítsd a fizikai gyógyulásod, ugyanúgy Isten Igéjét BE KELL FOGADNOD a szellemedbe a gyógyulásra vonatkozóan, hogy természetfeletti módon gyógyulást nyerj. A beoltott Ige Isten Igéje TÖKÉLETES SZELLEMI TÖRVÉNY (lásd Zsoltár 19:8), amellett TERMÉSZETFELETTI GYÓGYSZER. Szellemi orvosság lévén az emberi szellemen keresztül hat, de minden más gyógyszerhez hasonlóan, rendszeresen kell szedni. SZÓLNOD KELL ISTEN IGÉJÉT személyes körülményeidre, helyzetedre vonatkozóan – ezt senki más nem teheti meg helyetted. A Jakab 1:21 így int bennünket: szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Mihelyt Isten Igéje beoltódott a szellemedbe, a szervezetedben is gyógyító hatást fejt ki. Jézus ezt mondta: Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek (János 15:7).Amikor Isten Igéje beoltódik a szellemedbe, vagyis betölti azt, a részeddé válik. Többé nem lehet elválasztani tőled! Az Ige már nem csupán egy gondolat benned, már nem csak az, amit hangoztatsz, hanem TE MAGAD! AZ IGE TESTTÉ LETT. Amikor Isten gyógyulást kijelentő Szava gyökeret ver a testedben, a betegség fölé nő, és gyógyulás lesz az eredménye. Az a kép, amelyet az Ige hoz létre benned, a szellemvilágban már realitás. Amikor szívből szólod az Igét, a hit tartalmat ad Isten ígéreteinek. A hit naponta alakítja világodat. Jézus nagyon világosan megmondta: A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat… (Máté 12:35). Mózes első könyvében láthatod: valahányszor Isten szólt, teremtés történt! A hitet szavak hordozzák! Az univerzumot Isten szava formálta meg (lásd Zsidó 11:3). Szavak nélkül semmilyen szinten sem történt volna teremtés. Szavaiddal képeket teremtesz magadban, s végül e képek valóságát éled majd meg. Valahányszor hittel szólsz, erősebb képet teremtesz magadban. Ha gyógyulásra vágysz, tudd meg: a gyógyulás képét Isten Igéje hozza létre, és azzal, hogy szüntelenül megerősíted, egy hullámhosszon vagy vele. Végül azután Isten Igéje tökéletessé formálja azt a képet, te pedig jó bőrben kezded látni magadat. Amikor az Ige beoltódik a lényedbe, isteni élettel tölt fel (lásd János 6:63; Róma 8:11). A realitást a hit teremti meg Erre a Márk 5:25-28-ban láthatunk példát, ahol a vérfolyásos asszony így szólt: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Így beszélt mindaddig, amíg GYÓGYULT ÁLLAPOTBAN NEM LÁTTA ÖNMAGÁT! Ez a nő abban reménykedett, hogy miközben átfurakodik a tömegen, meggyógyul. Az Amplified Bible (a Biblia egyik angol nyelvű, magyarázó fordítása) így fejezi ki, amit tett: "Mert ezt mondogatta: »ha csak megérintem a köntösét, meggyógyulok«." Ez a cél lebegett a szeme előtt, de NEM ÉREZTE MAGÁT EGÉSZSÉGESNEK, és NEM IS LÁTSZOTT ANNAK. Mégis a reményt hitből fakadó szavakkal éltette magában: "Meg fogok gyógyulni! MEG FOGOK gyógyulni! Meg fogok… MEG FOGOK…" Biztosra veszem, hogy ott bujkált benne a gondolat: "NA, ÉS MIKOR?" "Egyáltalán nem nézel ki jobban, és EGYÁLTALÁN NEM IS VAGY JOBBAN!" Erre az emberi okoskodásra azzal felelt, hogy közelebbről meghatározta a dolgot: "Amikor megérintem a ruháját, meggyógyulok." REMÉNYSÉGÉT HITE LEKÉPEZÉSÉVEL táplálta. Gyógyulása birtokbavételéhez személyes kapcsolódási pontot létesített. Szavai behatoltak a szellemébe, és kezdett úgy tekinteni önmagára, mint aki már jól van. Annak a "rosszabbodik az állapotom" féle képnek – amelyet a kétségbeesés és a vereségérzet hozott létre benne – félre kellett állnia a szájából áradó, hittel átitatott szavak útjából. Amikor megérintette az Úr ruháját, az a hit érintése volt. Ilyen módon pedig az Istennel kötött szövetség és a Jézuson levő KENET érvényesülése iránti igényét fejezte ki. Ahogy beszélt, azzal a hitét nyilvánította ki. Amikor viszont meg is tette, amit mondott – megérintette Jézus ruháját -, a szívében lévő hit a reménysége ÉLTETŐ ELEMÉVÉ vált, és a szavai beteljesültek. A reményt a hit tölti meg tartalommal Figyeld meg: ez az asszony a hite révén támasztott igényt arra, hogy a Jézuson levő gyógyító kenet működésbe lépjen. A hite adott tartalmat annak, amit remélt, és gyógyulás történt a TESTÉBEN. A hit a remélt dolgok valósága (Zsidó 11:1). A remény fontos, de mindaddig nincs valóságtartalma, amíg fel nem töltik hittel. A REMÉNY önmagában csupán célkitűzés. Az asszony REMÉLTE, hogy meggyógyul, ám NEM A REMÉNY GYÓGYÍTOTTA MEG! Reménységét a HIT realizálta. Gyógyulását a hit alapozta meg és eszközölte ki. Bár a gyógyulás az Istennel kötött szövetség folytán a rendelkezésére állt, igényelnie kellett. Figyeljük meg Jézus szavait: "Minden lehetséges a hívőnek (Márk 9:23)… "Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok…" (Lukács 17:6)… "Aki hisz a Fiúban, örök élete van" (János 3:36)… "Ha valaki azt mondja…, meglesz neki…" (Márk 11: 23-24). Egy alapvető bibliai elvről van szó: HIGGYÜNK A MÉG NEM NYILVÁNVALÓ DOLGOKBAN, ÉS TARTSUNK RÁJUK IGÉNYT! Nagyon világos, amit Jézus az asszony helyzetével kapcsolatban mondott: Leányom, A TE HITED MEGTARTOTT [MEGGYÓGYÍTOTT] TÉGED… (Márk 5:34). Ha Isten Igéjébe vetett hitednek hangot adsz, az téged is képes meggyógyítani. 3. fejezet Isten Igéje gyógyszer A Példabeszédek 4:22 szerint Isten Igéje az egész testünk számára orvosság. A leghatékonyabb gyógyszerről van szó, ami csak manapság hozzáférhető, amellett képes arra, hogy káros mellékhatások nélkül gyógyítson. A 107. zsoltár 20. versében azt olvassuk, hogy Isten kibocsátotta a Szavát, és gyógyított… Az Ézsaiás 53: 4-6 és az 1Péter 2:24 szerint a gyógyulásunk elvégzett dolog Istennél. Azért miénk a gyógyulás, mert az része Jézus Krisztus engesztelő áldozatának (lásd Ézsaiás 53:4-6). Amikor Isten Igéjét megvalljuk, beterjesztjük igényünket a gyógyulásra, amely már a miénk, csak még nem nyilvánult meg a testünkben. Nem, én nem ellenzem az orvosi kezelést vagy a gyógyszerek használatát. Azonban ne csupán az orvosokra és a gyógyszerekre támaszkodj az egészséged megőrzése érdekében. Olyan betegségekről is tudunk, amelyekkel szemben az orvostudomány tehetetlen. Ha úgy érzed, hogy orvoshoz kell fordulnod, tedd azt! Az orvosi segítség minden évben sok-sok életet ment meg. Ma ismerünk olyan gyógyszereket, amelyek jótékony módon elősegítik a testben lejátszódó gyógyulási folyamatokat. Ha gyógyszereket szedsz, azt is hittel tedd! Mondd ezt: "Hiszem, hogy Jézus nevében meggyógyulok!" Nem az emberek által föltalált gyógyszerek fognak meggyógyítani, bár általában nem is akadályozzák a gyógyulást. Tény azonban, hogy egyes ma használatos gyógyszereknek annyi a káros mellékhatásuk, hogy szinte rosszabbak, mint maga a betegség. Járj utána, hogy milyen gyógyszerekre van szükséged! A legtöbb gyógyszer enyhíti a tüneteket, miközben alkalmazhatod a gyógyulással és egészséggel kapcsolatos isteni elveket. Nem ajánlom, hogy kidobd a gyógyszeredet, és kizárólag a megvallásra hagyatkozz, hacsak az Úr így nem vezet. Időbe telik, míg megújítod gondolkodásmódodat, és megtanulsz hinni Isten Igéjében, s hittel szólni azt. Ám amiről szüntelenül beszélsz, végül a lényed részévé válik. Isten a Szava által gondoskodott a gyógyulásunkról, így igaz. Ugyanakkor meg kell tanulnunk, hogy miként segíthetjük elő a gyógyulást azáltal, hogy Isten Igéjét mindennap aktív szókincsünk részeként alkalmazzuk. Hiszem, ha megfelelő tanítást kapsz, és a hitedet gyakorlatba ülteted, felnövekedhetsz arra a szintre, ahol hétköznapi dolog lesz számodra, hogy Isten Igéjén keresztül gyógyulást vegyél. Csakhogy ez nem máról holnapra lesz így. Időre van szükség a hited fejlődéséhez, ezért ha az életed múlik azon, hogy az orvosok szavát megfogadva azonnali műtétnek vesd alá magadat – más szavakkal, ha a betegség lépéselőnyben van a hiteddel szemben -, azt tanácsolom, feküdj be a műtétre, és higgy abban, hogy az Úr gyors felépülést ad. Használd a józan eszedet, ne művelj ostobaságot szellemi kevélységből, miközben még hitnek is mondod azt! Időbe telik, míg a fent leírt elvek működéséhez szükséges hit kifejlődik, tehát ne törődj vele, ha valaki helyteleníti, hogy te orvoshoz fordulsz, vagy beleegyeztél abba, hogy operációt hajtsanak végre rajtad. Fogalmazhatunk így is: a hited szintjén mozogj, de ne maradj ott örökké! Tarts ki Isten Szava mellett, míg ki nem bontakozik az Ige gyógyító erejébe vetett hit a szívedben! Isten beszéde teremtő erő – az szólította életre a világegyetemet. Az Ige a te világodban is változást hozhat. A betegség vízióját a gyógyulás és egészség képévé fordíthatja benned. Nem könnyű megvalósítani ezeket az elveket; fegyelemre és elkötelezettségre van szükség hozzá. Az nem elég hatékony, ha csupán elolvassuk a megvallásokat. Arra bátorítalak, hogy mindennap kétszer vagy háromszor hangosan mondd ki az Igét a testedre vonatkozóan! Hatalommal gyakorold a megvallást! Nem szükséges mások előtt végezni, hiszen a kimondott szavaid a te javadat fogják szolgálni. Rossz és jó hírek Talán az orvosok a szemedbe mondták: számodra már nincsen emberi segítség. Isten Igéjéből azonban mindig természetfeletti REMÉNYT meríthetsz: …az Úrhoz kiáltottak szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátotta az Ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. (Zsoltár 107:19-20) Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. (Ézsaiás 55:11) Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze- és közelvalóknak – így szól az Úr -, én meggyógyítom őt! (Ézsaiás 57:19) Küldjük vissza Istenhez a Szavát! Isten kijelentette, hogy Igéje nem tér vissza hozzá dolgavégezetlenül. Mi úgy térítjük vissza a Szavát, hogy HANGOT ADUNK annak, Ő pedig megteremti ajkunk gyümölcsét. Isten Igéjének megvallása az Úrral való közösség gyakorlásának egyik módja, s ugyanakkor a hitünket is növeli. Arra ösztönözlek, hogy az alábbi biblikus megvallásokat naponta háromszor hangosan mondd ki meggyőződéssel! Ne "próba-szerencse" alapon közelítsd meg az egészet, hanem tedd gyakorlattá, hogy rendszeresen beveszed Isten orvosságát, ahogyan bármi más gyógyszerrel tennéd! Akkor ÉLET lesz számodra, és EGÉSZSÉG a testednek! 4. fejezet Isten gyógyszere Naponta háromszor valljuk meg az alábbi igazságokat, míg hit nem keletkezik a szívben, utána naponta egyszer a hit fenntartásához. Ha a körülmények rosszabbodnak, emeljük a dózist kétszeresére. Nincsenek káros mellékhatások! (Ezek nem pontos bibliai idézetek, hanem a feltüntetett igehelyek által megfogalmazott megvallások) * * * Jézus az életem Ura. Semmilyen betegségnek és kórságnak sincs hatalma fölöttem. Bűnbocsánatot kaptam, szabad vagyok a BŰNTŐL és a BŰNTUDATTÓL. Meghaltam a bűnnek, és élek az igazságnak. (Kolosse 1:21-22) * * * SZABAD vagyok a meg nem bocsátástól és a viszálytól. Megbocsátok másoknak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekem, mert a Szent Szellem kiárasztotta szívemben Isten szeretetét. (Máté 6:12; Róma 5:5) * * * Jézus a testében hordozta el a bűneimet, ezért meghaltam a bűnnek, és Istennek élek. Az Ő sebeiben meggyógyultam, és egészséges vagyok. (1Péter 2:24; Róma 6:11; 2Korinthus 5:21) * * * Jézus elszenvedte a betegségeimet, és elviselte a fájdalmaimat. Ezért semmi kórságnak és fájdalomnak nem adok helyet. Isten kibocsátotta Szavát, és meggyógyított engem. (Zsoltár 107:20) * * * Atyám, a Te Szavad miatt győztes vagyok. A Bárány vérével és a bizonyságtételem beszéde által legyőzöm a világot, a bűnös természetet és az ördögöt. (1János 4:4; Jelenések 12:11) * * * Te bővölködő életet adtál nekem. Igéden keresztül elfogadom ezt az életet, és az szétárad minden szervemben, gyógyulást és egészséget hozva. (János 10:10; 6:63) * * * Mennyei Atyám, én figyelek arra, amit mondasz. Fülemet a beszédedhez fordítom, és nem engedem, hogy a tekintetem elkalandozzon róla. Szívemben őrzöm Igédet, mert élet az a számomra, és az egész testemnek egészség. (Példabeszédek 4:20-22) * * * Ahogy Mózessel Isten vele volt, ugyanúgy velem is velem van. A látásom nem homályosodik el, és az életerőm sem fogyatkozik meg. Szemeim áldottak, mert látnak, és áldottak a füleim is, mert hallanak. (5Mózes 34:7) * * * Semmilyen gonosz dolog nem történik velem, és semmi csapás nem éri az otthonomat, mert Te az angyalaidnak parancsoltál felőlem, hogy vigyázzanak rám. Minden utamban ők őriznek engem. Élet, gyógyulás és egészség az osztályrészem. (Zsoltár 91:10-11; Példabeszédek 12:27) * * * Jézus magára vette az erőtlenségemet, és hordozta a betegségeimet. Ezért nem vagyok hajlandó behódolni a betegségnek; nem uralkodhat a testemben. Isten élete szétárad bennem, és minden porcikámnak gyógyulást hoz. (Máté 8:17; János 6:63) * * * Jézus megváltott engem az átoktól. A Galata 3:13 igazsága járja át a vérkeringésemet. Eljut testem minden sejtjéhez helyreállítva az életet és az egészséget. (Márk 11:23; Lukács 17:6) * * * Az 1Péter 2:24 élete valóság a testemben, és minden sejtemet megeleveníti. * * * Testemet átadom az Úrnak, mert az az élő Isten TEMPLOMA. Isten bennem él, és az Ő ÉLETE átitatja a SZELLEMEMET, a LELKEMET és a TESTEMET, ezért mindennap Isten teljessége tölt el engem. (Róma 12: 1-2; János 14:20) * * * Testem a SZENT SZELLEM temploma. Ezért megkövetelem a testemtől, hogy jó kémiai anyagokat szabadítson fel! A testem vegyi háztartása tökéletes. Hasnyálmirigyem megfelelő mennyiségű inzulint választ ki – amennyi az élethez és az egészséghez szükséges. (1Korinthus 6:19) * * * Mennyei Atyám, Te a Szavad által életet osztottál meg velem. Ez az élet minden egyes légvétellel és minden KIMONDOTT szavammal egyre inkább helyreállítja az egészségemet. (Márk 11:23; János 6:63) * * * Amit nem Isten ültetett el a testemben, az szétoszlik és gyökerestől kipusztul belőle, a Jézus nevében! Lényem minden szövetét az 1Péter 2:24 igazsága járja át, és Isten élete duzzad bennem! (Márk 11:23; János 6:63) Daganat, tumor és ízületi gyulladás Jézus átokká lett értem, ezért a testemben nem lehet daganat és tumor. Isten bennem levő élete megsemmisíti a daganatot és a tumort; erőm és egészségem visszatért. (Máté 16:19; János 14:13; Márk 11:23) * * * A daganatnak és a tumornak nincs joga a testemhez. Ezek a múlthoz tartoznak, mert én megszabadultam a sötétség hatalma alól. (Kolosse 1:13-14) * * * Testem minden szerve és szövete abban a tökéletes rendben működik, amelyre Isten megteremtette. Jézus nevében megtiltom, hogy a testemben bármi rosszul működjék! (1Mózes 1:28.31) * * * Atyám, a Te Igéd a részemmé vált, szétárad a vérkeringésemmel. Testem minden sejtjéhez eljut, felépíti és helyreállítja a testemet. A Te Igéd testté lett, mert kiküldted, és az meggyógyított engem. (Jakab 1:21; Zsoltár 107:20; Példabeszédek 13:3) * * * Igéd megnyilvánul a testemben, és eltünteti a daganatokat. Az ízületi gyulladás már a múlté. Jézus nevében megkövetelem a csontjaimtól és az ízületeimtől, hogy normálisan működjenek! (Márk 11:23; Máté 17:20) * * * Mennyei Atyám, ahogy hittel kimondom a Te Szavadat, a Krisztus Jézusban lévő Élet Szelleme megszabadít engem a bűn és a halál törvényétől. Minden sejtet a Te Életed energizál a testemben. (Róma 8:2) * * * Ízületi gyulladás, TÁVOZNOD kell! A betegségeknek MENEKÜLNIÜK KELL! Nem lehetnek bennem tumoros betegségek, mert Isten Szelleme van rajtam, és Isten Igéje bennem. Nem vehet rajtam erőt a betegség, a félelem és a szorongás, mert én Isten Igéjét vallom. (Márk 11:23) Szív és vér Köszönöm Atyám, hogy erős szívem van. Szívem az élet ritmusával ver. Vérem valamennyi sejtemhez az élet és az egészség helyreállítását viszi túlcsordulóan. (Példabeszédek 12:13; 14:30) * * * A vérnyomásom 120/80. Isten élete ott van a véremben, és minden olyantól megtisztítja a verőereimet, ami nem az életet szolgálja. (Márk 11:23) * * * A szívverésem normális. Az élet ritmusával lüktet, egész testemben isteni életet küld szét, és teljesen HELYREÁLLÍTJA AZ ÉLETET ÉS az EGÉSZSÉGET. (János 17:23; Efézus 2:22) * * * Erős szívem van. Minden dobbanással élettel telíti a testemet, és megtisztít a betegségtől és a fájdalomtól. (2Mózes 23:25; Márk 11:23) * * * Megparancsolom a vérsejtjeimnek, hogy pusztítsanak el minden csírát és vírust, amelyek a testemben próbálnak megtelepedni! Jézus nevében megparancsolom minden sejtemnek, hogy normálisan működjék! (Róma 5:17; Lukács 17:6) * * * Minden sejt, amely nem az életet és az egészséget segíti elő a testemben, szakadjon el a tápláló forrásától! Immunrendszerem nem engedi, hogy a testemben rákos daganat legyen, a Jézus nevében. (Lukács 17:6; Márk 11:23) * * * Megszabadultam a törvény átkától, ezért szívem az élet ritmusával dobban. Isten Igéjének élete és Szelleme árad rajtam keresztül, és megtisztítja a véremet minden betegségtől és szennyező anyagtól. (Példabeszédek 4:20-23) Artériák és sejtek Az artériáim nem szűkülnek be, és nem záródnak el, a Jézus nevében. Verőereim, tiszták és rugalmasak vagytok, úgy működtök, ahogy azt Isten a teremtésben megtervezte! (Lukács 17:6; Márk 11:23; Ézsaiás 55:11; Jakab 3:2-5) * * * A Krisztus Jézusban levő Élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, ezért nem engedem, hogy a bűn, a betegség és a halál uralkodjon fölöttem. (Róma 8:2; 6:13-14) * * * Ugyanaz a Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, bennem él, az artériáimon keresztül élettel tölt el, és szétküldi a gyógyulást az egész testemben. (Róma 8:11) * * * Jézus nevében megtiltom a testemnek, hogy bármi módon becsapják! Testem, a védelmi vonalaidat semmilyen vírus vagy kórokozó sem játszhatja ki! Semmilyen módon nem fogsz az élet és az egészség kárára működni! A testemben minden sejt az életet és az egészséget tartja fenn. (Máté 12:25.35a) * * * Immunrendszer – Az immunrendszerem mindennap erősebb és erősebb. Életet szólok az immunrendszeremhez. Megtiltom, hogy bármilyen zavar következzen be az immunrendszeremben! Ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, bennem él, és megújítja az immunrendszeremet Isten élete és bölcsessége által, amely megőrzi testem életét és egészségét. * * * Egészséges csontok és csontvelő – Most a csontjaimhoz és az ízületeimhez szólok. Jézus nevében azt mondom, hogy normálisan működtök! Csontjaim és ízületeim semmilyen betegség előtt nem hajolnak meg, mert az 1Péter 2:24 igazságában lévő Élet Szelleme ÉLETTEL és EGÉSZSÉGGEL itatja át testemnek valamennyi csontját és ízületét. * * * Atyám, igényt tartok rá, hogy a csontjaim tökéletes velőt termeljenek. A csontvelőtől pedig megkövetelem, hogy tiszta vért állítson elő, amely kivédi a betegség támadását. Csontjaim az átok minden következményét visszautasítják! (Példabeszédek 16:24) * * * Az ízületeimtől elvárom a tökéletes működést. Nem fognak fájni, nem duzzadhatnak meg. Az ízületeim semmi előtt nem hajolnak meg, ami károsítaná vagy tönkretenné normális működésüket. (Példabeszédek 17:22) Szerezz érvényt az életnek! Teljes hittel és hatalommal valld meg az alábbiakat, ahányszor csak szükséges az egészség és az élet fenntartásához! Testem, a hit Igéjét szólom hozzád! Megkívánom, hogy valamennyi belső szerv tökéletes munkát végezzen, mert a SZENT SZELLEM temploma vagy; ezért az Úr Jézus Krisztus nevében és az Ő szent Igéjének hatalmával felszólítalak: gyógyulj meg, és légy egészséges! Jézus nevében! (Példabeszédek 12:17) * * * Atyám, én ellenállok az ellenségnek, bármilyen formában is tör ellenem. Elvárom a testemtől, hogy erős és egészséges legyen, és Igéddel rá is kényszerítem erre. Megtagadom az átkot, hogy ebben a testben az élet jusson érvényre. (Jakab 4:7) * * * Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Isten cselekedeteit. (Zsoltár 118:17) * * * Minden bűnömet megbocsátottad, minden betegségemet meggyógyítottad, megváltottad életemet a pusztulástól, betöltötted számat javaiddal, és mint a sasok, megfiatalodtam. (Zsoltár 103:3-5) * * * Uram, Te megáldottad az ételemet és a vizemet, és elvetted tőlem a betegséget. Ezért jó egészségben élem le a rendelt időmet a földön. (2Mózes 23:25-26) 5. fejezet Értsd meg az elvet! Most, hogy végigmentél a fenti megvallásokon, nézzük meg azt az elvet, amely kulcs lehet számodra abban, hogy az isteni gondviselésben gyógyulás formájában részesülj. A gyógyulásod és az egészséged szempontjából valószínűleg nincs fontosabb a NEM LÉTEZŐK ELŐSZÓLÍTÁSÁNAK elvénél. A Róma 4: 17-22-ben láthatjuk: Ábrahám teljes meggyőződésre jutott a tekintetben, hogy Isten megteszi, amit ígért. Mégpedig úgy jutott el a teljes meggyőződésre, hogy a nem látható dolgokról úgy beszélt, mintha azok lennének. A Róma 4:17-ben értesülünk erről: (Amint meg van írva, hogy sok nép atyjává tettelek téged) az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Pál itt a Teremtés könyvének 17. fejezetére utal. Megfigyelheted: Isten már akkor népek atyjának nevezte Ábrámot, amikor az ígéret gyermeke még meg sem született; és arra tanította Ábrámot, hogy ő is ugyanígy tegyen. Az Úr Ábrám nevét Ábrahámra változtatta, ami azt jelenti: népek vagy sokaság atyja. Ezt az eszközt használta Ábrahám meggyőzéséhez, hogy előszólítsa, amivel kézzelfoghatóan még nem rendelkezett. Ezt Isten alapozta meg ígéret által, de Ábrahámnak kellett életre hívnia Isten Igéjébe vetett hittel. Valahányszor így szólt: "én vagyok Ábrahám", ezzel a még nem nyilvánvaló dolgokat hirdette. Ábrahám nem tagadta, hogy öreg. Nem hajtogatta fűnek-fának: "nem vagyok én öreg" – hiszen az volt. Ezt viszont igenis mondta: "Ábrahám vagyok" (népek atyja). Isten ezzel a módszerrel segítette a magáról alkotott kép megváltoztatásában, és ez teljes meggyőződésre juttatta. Ezt az elvet Pál az 1Korinthus 1: 27-28-ban is megvilágítja: Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Más szavakkal: Isten láthatatlan szellemi erőket használ a látható, természetes dolgok hatálytalanítására. Ez az a bibliai elv, amikor a nem létezőket úgy kezelik, mintha léteznének. A 2Korinthus 4:13-ban azután Pál a következőt állítja: Mivelhogy pedig a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: "Hittem, és azért szóltam"; hiszünk mi is, és azért szólunk. Pál itt Dávidot idézi, amikor ezt mondja: Hittem, és azért szóltam… A 118. zsoltár 17. versében Dávid szavai így hangzanak: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! Ha Isten gyógyító munkájáról van szó, ez alapvető elv. Azt kell állítanunk magunkról, amit Isten Igéje kijelent, függetlenül a körülményektől és attól, hogy ezt mennyire érezzük reálisnak. A Róma 10:6-8-ban Pál azt állítja: A hitből való igazság pedig így szól… Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van… Figyeld meg: az Ige először a szádban van, és csak azután a szívedben. Miközben szólod Isten Igéjét, az beoltódik a szívedbe. A hited szempontjából semmi sem fontosabb annál, mint a saját hangodon hallani a kijelentést, amit Isten mondott rólad. Isten Igéjének kimondása jó módszer arra, hogy előszólítsd azokat a dolgokat, amiket Ő megígért, de még nem birtokolsz kézzelfoghatóan. Amikor ezt a módszert követed, egyesek talán úgy vélik majd, hogy te nem számolsz a realitásokkal. Ez egyáltalán nem így van. Te csupán megállapítod: amit Isten a gyógyulásról mondott, igaz, még akkor is, ha a testedben még nem realizálódott. Nem a betegség meglétét tagadod, hanem azt, hogy joga van a testedben létezni, minthogy az Úr megváltott téged a törvény átkától és a sötétség hatalmától (lásd Galata 3:13; Kolosse 1:13). Ő minden mást is megadott neked, ami az istenfélő élethez szükséges. Mindezek a javak hozzád tartoznak (lásd 2Péter 1:3-4). Ha beteg vagy, és vallást teszel arról, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál, igényt támasztasz arra, amit Isten már megadott neked, noha még nem kézzelfogható. Ez az isteni módszere annak, hogy a nem létezőkről úgy beszéljünk, mintha léteznének, mígnem végül valóban előttünk állnak. Némelyek félreértették ezt az elvet, és ők a létezőket kezelik úgy, mintha nem léteznének, azaz letagadják a realitást. Csakhogy abban nincs erő, ha tagadod, hogy betegségben szenvedsz. Az erőt az szabadítja fel, ha igényled a gyógyulást és az egészséget, úgy hogy hittel alkalmazod Isten Igéjét. Ha beteg vagy, nem tagadod ezt a tényt, de nem is akarod folyton hangoztatni, mert az stabilizálná a jelenlegi helyzetedet. Egészségi állapotodon nem a betegség semmibevétele fog javítani. Ám ha hittel szólod Isten Igéjét, igényt tartasz arra, hogy Isten ígérete megnyílvánuljon a testedben. Ez teljes meggyőződésre vezet majd, és gyógyulás lesz az eredménye. Ha betegen azt vallod, hogy meggyógyultál, egyesek azt mondják, hazudsz. De nem, te csupán jogot formálsz a gyógyulásra, amelyről Isten már gondoskodott – akkor is, ha a testedben még nem nyilvánult meg. Amit valójában ilyenkor teszel, az az hogy Isten gyógyszerét használod. Senkit sem próbálsz győzködni arról, hogy nem vagy beteg, hanem csak azt állítod, hogy amit Isten a Bibliában mondott, az a jelenlegi állapotodtól függetlenül tény. Az Ige kijelenti: akinek [Jézus] sebeiben gyógyultatok meg (1Péter 2:24). Vedd észre: ami Istent illeti, Ő múlt időt használ, noha a gyógyulásod még nem látható. A Lukács 17:5-6 és a Márk 11:23 értelmében úgy nyilatkozol a testedről, hogy jó egészségnek örvend. A tested pedig hall téged, és engedelmeskedik a szavadnak, ha hiszel, és nem kételkedsz a szívedben. A szavaid nagyobb hatást gyakorolnak a testedre, mint bárki máséi. A tested öngyógyító képességgel teremtetett, és ha minden megfelelően működik, ezt alkalmazni is fogja. Egyes betegségek hátterében a szervezet kémiai egyensúlyának fölborulása áll, de tudnunk kell: az agynak az a része, amely a beszédközpontot tartalmazza, a test kémiai anyagainak kiválasztását is ellenőrzi. Ez újabb megvilágításba helyezi Jézusnak a Márk 11:23-ban mondott szavait: …meglesz néki, amit mondott. Arról beszélj, amit akarsz! A hiba, amit oly sok keresztény elkövet, az hogy a látható dolgokról beszélnek, mégpedig úgy, ahogy a körülmények éppen állnak. Eközben megerősítik a pillanatnyi helyzetüket, állapotukat a szívükben, a gondolatvilágukban, és a testükben is. Sok évvel ezelőtt olvastam egy cikket egy hölgyről, aki több hónapon keresztül egyfolytában lázas volt. Fizikai állapotát tekintve az orvosok semmi rendelleneset nem találtak. Alaposan kikérdezték, és felfedezték, hogy amikor valami felzaklatta, mindig ezt mondta: "Mindjárt meggyulladok!" Naponta többször is használta a kifejezést. Bár a doktorok nem voltak biztosak benne, hogy ennek bármi köze lenne az állapotához, megkérték, hogy szokjon le róla. Néhány héten belül a nő testhőmérséklete normális lett. Hányszor mondtál ilyesmit: "kiütést kapok ettől a kajától", "megöl ez a hátfájás", "ezek a gyerekek halálra idegesítenek" vagy "most kapom el a náthát"? A szavaiddal utasításokat adsz a tested számára, és az immunrendszered végül végrehajtja az instrukcióidat. Isten módszere ezzel szemben az, hogy pozitív dolgokra támassz igényt, még ha pillanatnyilag nem is tükrözik a realitást. Addig szólongasd őket, míg meg nem jelennek az életedben. Istenadta jogodban áll hatalmat gyakorolni a tulajdon tested fölött. A Róma 8:13-ban Pál ezt mondja: "…ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellemmel megöldökölitek, éltek". A tested szeretne a látható állapotok szerint beszélni a dolgokról, de a szellemed – ha megfelelő képzést kapott – Isten Igéjével összhangban kíván nyilatkozni róluk. Tested reagálni fog az emberi szellem kívánságára. Ha Isten beszédével táplálod a szellemedet, az majd megköveteli a testtől, hogy az Igéhez igazodjon. Ha testedzést folytatsz, számítasz rá, hogy a tested több energiát fejt ki. A szíved gyorsabban ver, s a több vér több oxigént szállít a sejtekhez – a tested természetes módon reagál az akaratodnak megfelelően. Ám a döntést még az előtt kell meghoznod, hogy reagálna rá. Még a kutyád vagy a macskád is engedelmeskedik a parancsodnak. Mennyivel inkább meg fog felelni a tested azoknak az elvárásaidnak, amelyeket Isten Szavának kimondása által támasztasz vele szemben! Igazság szerint bármit is mondasz, valamilyen módon reagál rá a tested, és utána vagy jobban, vagy rosszabbul leszel. Gondosan válogasd meg tehát a szavaidat! Néhány évvel ezelőtt megjelent egy cikk a louisianai Shreveportban, a Times nevezetű helyi újságban, egy idegsebész tollából. Az írás címe a következő volt: "Szóljon a testéhez, hogy elkerülje a betegségeket!" Ez az ember egy általa elmegyakorlatnak nevezett módszert alkalmazott, amelyhez hozzátartozott, hogy szó szerint megmondjuk a testünknek, mit tegyen. Olyan példákat említett, hogy a cukorbeteg utasítsa inzulin kiválasztására a hasnyálmirigyét, vagy a magas vérnyomásban szenvedő személyek naponta többször mondják ki: a vérnyomásom 120/80. "Teljesen egyre megy – állította az orvos -, hogy a páciens tudja-e, hol van a hasnyálmirigye vagy hogy mit jelent a 120/80. A szervezete ugyanis pontosan tudja." A Márk 11:23 több igazságot rejt magában, mint amennyivel a legtöbben tisztában vannak. Birtokba veheted, amit hittel kimondasz, de a legtöbb ember arról beszél, amije már megvan. Isten úgy teremtette meg az ember testét, hogy örökké éljen, de a bűn elhozta számára a betegség és a halál átkát. Az emberi testtől elválaszthatatlan képesség az öngyógyítás, de a gyógyulási folyamatot egyes gyógyszerek és vegyi anyagok is elősegítik, ha a helytelen kémiai egyensúly és bizonyos szervek nem megfelelő működése okozza a bajt. A ma hozzáférhető leghatékonyabb orvosság azonban – az eredeti gyógyszer – Isten Igéje. Az emberi testet maga az Ige teremtette, s egyben Isten beszéde az az eredeti gyógyszer, amelyet Ő egy meghatározott célból – hogy gyógyulás történjen – elküldött (lásd Zsoltár 107:20). Az orvostudomány felfedezése szerint a Márk 11:23-ban foglalt elv valóban működik, a fizikai gyógyulásra vonatkozóan is. A Lukács 17:6-ban Jézus szavai egyértelműek: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme ez eperfának: "Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe!" – és engedne néktek. Jézus itt nem annyira szó szerint vett fákról beszél, hanem problémákról, amelyekkel az életben szembekerülünk. Akár a vérnyomásodat mondod 120/80-nak, akár azt vallod, hogy a hasnyálmirigyed megfelelő mennyiségű inzulint termel, valaki mindig akad, aki hazugsággal vádoljon téged, mert nincs tisztában a hit működési elveivel. Tehát nem szükséges mások előtt gyakorolnod a megvallást – tedd akkor, amikor egyedül imádkozol, és közösségben vagy az Úrral! Ne feledd: ha megbetegedtél, mondd azt magadról, hogy jól vagy, mert így szólítod elő azt, amid még nincs meg. Ha gyakorlatba ülteted ezt az elvet, és életmóddá teszed, akkor a tested teljesíteni fogja a hitben támasztott, azaz Isten szent Igéjének tekintélyén alapuló elvárásaidat. Nem, nem azért fog megtörténni, mert te mondod, de a megvallásod szükséges hozzá, hogy megtörténjen. A kimondás által ülteted el azt a magot, amire szükséged van. Isten kimondott Igéje szellemi életet közvetít a fizikai tested számára (lásd János 6:63), mert az Ő Szava romolhatatlan mag, és ami belőle származik, az tükrözi a természetét. Arra ösztönözlek, hogy létesíts napi kapcsolatot Istennel, szakíts erre időt! Tedd gyakorlattá, hogy az Igén elmélkedsz, miközben szólod is a testednek. Naponta két-három alkalommal tedd ezt! Azokon a területeken, ahol a legtöbb problémával küszködsz, kettőzd meg a megvallásadagodat! Imádkozz az Igével a tested fölött! Nyilvánítsd igaznak – míg teljes meggyőződésre nem jutsz afelől, hogy valóban igaz! A tested válaszol majd a hangodra; s még sokkal inkább felelni fog az Istennek hittel kimondott Szavára. Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688