Veszélyes gondolatok – Keith Moore

gonoszarcEgy több részes prédikációsorozat egyik darabját tesszük közzé, melynek fő témája a "Hálaadás – győzelem". Ez a rész arról szól, mennyire fontos, hogy mindenkor hálaadó szívű emberek legyünk, soha ne keseredjünk meg, és ne váljunk Isten felé hálátlanokká. Mert az egy nagyon veszélyes állapot. S minden egy gondolattal kezdődhet…

 

1 Kor. 15,57 De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2 Kor.2,14 Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

Mindig diadalra vezet az Úr!! Bár az Úr nem ígérte, hogy soha nem lesz kihívás, probléma az életünkben. DE – Ő mindig diadalra vezet. Ennek azonban vannak feltételei: Hálaadás olyasmiért, amit még nem látsz, nem tapasztalsz, különösen ha rossz híreket kapsz. Ilyenkor a legrosszabb, ha leülsz, és sajnálod magad.

Jakab levél: nincs, mert nem kéred, vaagy rosszul kéred. Ne ugord át a kérést!
Mt. 18,19: egyet kell érteni abban, amit KÉRÜNK! Addig nem töltjük be az Igét, amíg nem kérjük. Addig nem tudunk hálát adni sem. Sokan túl gyorsak, kihagyják a kérést.

Fontos a megegyezés hitben ( egy odaszánás, elkötelezettség, ami nem a semmin alapul, hanem Isten szilárd Igéjén), kijelentés alapján. Ezt nem szabad felületesen tenni, hanem nagyon komolyan kell venni! S akkor, amikor mindketten tudják, hogy ez Isten akarata, a kérésünk megegyezik Isten Igéjével, és együtt is megegyezünk, ekkor várhatjuk hogy megtörténjen amit kérünk, és hálát adunk.

Mt 16,13 „Erre megkérdezte tőlük: "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így válaszolt: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.”

 Rögtön ezután: „Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” Más fordításokban: kerülj a hátam mögé sátán, kő vagy az utamban, elállod az utamat. Tűnj el az utamból sátán, kísértés vagy, hogy bűnt kövessek el. Veszélyes vagy számomra!

Miért volt ilyen erős Jézus reakciója? Azért, mert ez veszélyes volt Jézus számára. Jézus ebben a helyzetben nem reagálhatott másként.

Róm.8,5-6 „Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” – akik a test dolgaira fókuszálnak. Mert testi gondokozásúnak lenni halál…
   
A testi gondolkozás – HALÁL.  Nem azt mondja, mint a halál, vagy annak az eredménye halál, hanem az maga halál!

Hogy döntöd el, hogy a gondolkozás testi vagy szellemi? A különbség: MIRE GONDOL! A testi emberek mindig testi dolgokkal, a szellemi emberek állandóan Isten dolgaival foglalkoznak. Testi gondolkozás egyik legkedvesebb témája az ÉN. De az Igéről kell gondolkoznod, éjjel és nappal! Így lehetsz egészséges. Tartsd a szívedben.

Nem tudsz egyszerre Isten Igéjére gondolni, és arra, hogy jaj de beteg vagyok. Ez lehetetlen. S ez a te választásod. Ha viszont a szavak, amik elhagyják a szádat, a betegségedről szólnak, árulkodnak arról, hogy testi módon gondolkodsz. S a testi gondolkozás halál. A tünetek persze elvonják a figyelmet, az orvosi diagnózis gonosz. Rajtad múlik, mit fogadsz el. Válaszd a Zsoltár 91-et: hosszú élettel elégít meg az Úr, és megmutatja az Ő szabadítását. "Uram én több megelégedettséget kérek" – mondhatod.
   
Arra nézz, az Úr mit cselekszik érted. És figyelj oda, milyen gondolkozásban vagy, s ennek milyen hatása van rád: depressziós vagy, félsz, mélyben vagy? Ez esetben rossz dolgokon járatod az elmédet, s testben vagy. S ez a te hibád – tudnál mást választani, másról beszélni, másról gondolkozni.
   
Ne érdekeljen, milyenek a tünetek, mik vesznek körül – tudod azt választani, hogy nem erre nézel, hanem Jézusra veted tekinteted, hogy Ő mit mondott: ez erő és hatalom.

Ézsaiás 26,3 „Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik”

Ha aggódsz, testi vagy, testi dolgokon gondolkozol. Ez halál. A halál – veszteség. A szellemi gondolkozás – élet és békesség. Tehát nem mindegy az életed szempontjából, min gondolkodsz. Az elme nagyon fontos. Hiba az a nézet, hogy mindegy min gondokozik valaki, mert a gondolat nem veszélyes. Tévedés: a rossz dolgokon gondolkozni, halálos. Sok házasság ment már ezen tönkre, munka, gyülekezet, szolgáló – rossz gondolatok miatt.

2Kor 10,3 „Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; 4 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre”

Agresszíven ki kell vetni a rossz gondolatokat. Mint Jézus is pl Péternek mondta: távozz tőlem sátán… Kivetni és fogságra vetni minden ilyen gondolatot! MINDENT! Meg tudod tenni, Isten azért kéri tőled.

Annak idejént Éva megcsalattatott. Ádám nem, de nem csinált semmit ellene. Nem halsz meg – mondta az ördög. Egy gondolat, amit befogadott Éva és az eredmény halál lett. Egyetlen fertőzött, veszélyes gondolat – és halál. Mert az ördög tudja, hogy a tested alig várja már, hogy ezeken gondolkozzon.
   
Hogyan menekülhetett volna meg Éva és Ádám? Hogy elutasítják a gondolatot. Jézushoz pedig Péteren keresztül jött a kísértő, vagyis Hozzá közelálló emberen keresztül. Minket is így környékez meg a sátán.
   
De vannak fegyvereink!  Van a sisakunk – védelmező fegyvere a gondolatainknak. Van öv, mellvas, békesség evangéliumának készsége, szellem kardja – vannak fegyvereid! És bármilyen gondolatot kivethetsz, ha akarod, megvan hozzá a fegyvered.
   
Fel kell ismerni a veszélyes gondolatot. Megragadod, és azonnal kidobod! Fogságba ejtesz minden gondolatot, amely nem engedelmeskedik Krisztusnak! Kontrollálni tudjuk, mire gondolunk, és miről beszélünk. Még akkor is, ha minden ellenünk esküszik. Senki sem kényszerítheti rád a saját akaratát. Isten így teremtette az embert. Rendelkezünk azzal az erővel, hogy mi döntsünk. Sőt, Isten adta a Nagyobbat, Aki bennümk lakik. Ne mondd, hogy nem tudod megtenni – hazugság lenne.

Kenneth E. Hagin: "Hiszek a látomásokban" c. könyvében írja le Hagin testvér, hogy a gonosz szellemek hogyan tartják fogságban az embereket, amikor azok megengedik. Ezt Jézus hangsúlyozta Hagin testvérnek: mikor megengedik. A könyvben például van egy történet egy hölgyről, aki a dicséretben szolgált. Egy nap egy gonosz szellem jött hozzá és suttogott a fülébe: te egy gyönyörű asszony vagy, könnyen lehetne hírneved és népszerűséged. De tönkreteszed az életedet azzal, hogy a keresztény életvitelt követed.

Hogyan próbál rombolni az ellenség? Figyeld meg a gondolat természetét: kezd el sajnálni magad, itt: túl szép vagy, tehetséges, de ezt itt nem tudod használni, hogy egy pásztor feleségeként szolgálsz egy kis jelentéktelen gyülekezetben. Sokkal több lehetőséged lenne, te tehetséges vagy, de itt nem ismernek el.

Ez bizony veszélyes gondolatmenet. Fel kell ismerned azt a gondolatot, amit az ördög akar adni, mert ha ezeket befogadod, akkor bajba kerülsz. Lehet hogy neked nem azt mondja hogy túl szép vagy, lehet hogy azt mondja, fantasztikus énekes vagy, vagy más hasonlót. Ennek a nőnek az ellenség azt mondta, hogy a tehetségét elpazarolja ebben a kis gyülekezetben. Olyan lehetnél, mint bármelyik sztár – sugdosta neki -, felveszed bármelyik énekessel a versenyt, sokkal jobb hangod van, sokkal jobban nézel ki. És tessék, ehelyett ebben a kis gyülekezetben pazarlod el  a tehetségedet, húsz ember előtt… – Ez veszélyes. Halálosan veszélyes.

A történetet tovább olvasva látjuk: az asszony felismerte, hogy ez egy gonosz szellem. Az Úr segít ebben, és ez az asszony is felismerte ezt. És mondta: kerülj a hátam mögé sátán – pontosan ezt tette Jézus is. És a szellem elhagyta őt, egy ideig. Az ellenség viszont egy kitartó romboló. Állj ellene az ördögnek – mi van, ha mindennap visszajön, és te mindennap ellene állsz? Ha jövőre is így történik? És te egyszer csak nem állsz ellene?

Nem elég csak egyszer ellene állnod! Senki sem tud szellemben úgy megnőni, hogy ne kellene ilyen támadásokkal foglalkoznia. Ha a Mester, az Egyház feje így tett: kerülj a hátam mögé…, miért gondoljuk mi, hogy tudunk játszani az ördöggel?

Tehát ezt a nőt egy időre elhagyta az ördög. De egy idő után visszatért ugyanez a szellem. Hányan fedeztétek fel, hogy ez bizony nagyon is valóságos, nem képzelgés. Nem azért mondom ezt, hogy megijedj, hanem hogy megértsd a működését. Amikor valaki elesik, az ellenség mindig gondolatokat, érzéseket, javaslatokat, képeket hoz. Az ő dolgát teszed könnyebbé, ha nem tudod, hogy ez tőle van. Az ellenség ráült a nő vállára, és belesuttogott a fülébe újra.

Ez egy fontos és különleges kijelentés: látod, ez a szellem nem az asszonyban volt, nem benne. Ő az Úr gyermeke volt. A szellem kívül volt, és belesuttogta a fülébe: te egy csodálatos asszony vagy, megrabol téged ez a magányos keresztény élet, hogy ennyire elszigetelődsz, itt senki sem fogadja el a tehetségedet, csak elpocsékolod. A férjed sem tudja, milyen tehetséged van, az emberek nem tudják, ki is vagy valójában.

Ez veszélyes! Vajon képes vagy felismerni az ilyen gondolatokat?
Mi a lényege ennek? "Én jobbat érdemlek" "Nem ezt érdemlem" – sajnálod magad.

Felismerte az asszony újra az ördögöt, és ellene állt Jézus nevében. S az elhagyta őt egy darabig. Vannak fegyvereink? S mikor ellene állsz, mi történik? Elszalad az ördög. Aztán újra visszajött, és ugyanazokat újra belesuttogta a fülébe. Majd tovább folytatta: sok pénzed lehetne, szép nagy házad. Te csodálatos asszony vagy, és ebben a kis gyülekezetben az életed semmivé lesz. Ha itt maradsz, elveszíted a szépségedet, az életedet elnyeli a jelentéktelenség.

Veszélyes, igen veszélyes ez a gondolatmenet.
A hölgynek nagyon tetszett az a gondolat, hogy ő szép. Jakab azt írja: soha ne mondja senki, ha kísértetik, hogy  Istentől kísértetik, mert Ő senkit sem kísért, és Ő maga sem kísérthető. Hanem mindenki megkísértetik, amikor a saját kívánságai rabja lesz.

Ez az asszony nagyon szeretett arra gondolni, hogy milyen szép. És itt kapta el az ellenség. Látjuk, hogy néhányszor az ördög fennakadt, de ezen keresztül végül mégis csapdába ejtette. A nő ezzel a hízelgéssel együtt bevette az ördög további gondolatait is, és elkezdte forgatni az elméjében. Észre sem vette, de egy csodálatos szellemi állapotból testi gondolkozásúvá vált. Éjjel és nappal ezen gondolkozott. S fogoly lett. Továbbra is szolgált, járt gyülekezetbe, aktív tag volt, ellátta otthon a háziasszonyi teendőket, de ezen gondolkozott.

Egy szellemi alapelv: Isten gondolatain kell hogy gondolkozzon egy keresztény éjjel és nappal, és ez fog előnyére  válni, jó irányba formálja, s a dolgok is kedvező irányba fordulnak. Az ördög semmit sem teremt. Megrontotta Isten szavait és amit Ő teremtett, Isten alaptörvényeit és módszereit is eltorzította.

Tehát az asszony azon gondolkozott éjjel és nappal, hogy őt itt kihasználják, megrabolják, hogy másképp tudna élni, és senki sem ismeri el a munkáját. Tudna énekelni, pénzt keresni. Ennek eredményeként egyre keserűbb lett, nem maradt meg hálaadó kereszténynek. Nem volt már hálás azért, hogy keresztény, a gyülekezetért sem, sőt, a férjéért sem.

Ez bizony veszélyes. Ha nem vagy hálás a dolgokért, nagy a valószínűsége, hogy elveszíted azokat. A hálaadás meg tudja menteni az életedet, a házasságodat, a szolgálatodat.

Hagin mondta: a látomásban az asszony átlátszóvá vált számára, s a fején látott egy fekete foltot. S az Úr mondta neki: ezen keresztül fogságba ejtette egy gonosz szellem. Először még csak nyomás alatt volt kívülről, de ahogy elfogadta az ördög erőltetett, erőszakos gondolatát, az elméje megszállás alá került.

Először egy külső nyomást érzékelsz, amit ha nem engedsz be, nem tud mit tenni veled. De ha beengeded, és forgatod a gondolatot, megszállás alá kerülhet az elméd. Ha ezen gondolkozol, helyt adsz az ördögnek. Ahogy az asszony megengedte, hogy fogságba ejtse az ördög, már ő akart gondolkozni azon, hogy népszerűséget, pénzt szerezzen, és a jelen helyzetben meg van rabolva. De még ekkor se lett volna késő ellenállni, még akkor is visszautasíthatta volna ezeket a gondolatokat, s az ellenség elszaladt volna tőle, és ő szabad lett volna. Az Úr ezt megígérte, és az asszony szabad maradhatott volna. De ő mást választott: azt, hogy ezeken gondolkozott, és szeretett is gondolkozni rajtuk. Valószínűleg a férje nem tudta, hogy mit forgat a fejében, pedig ekkor már a házasságukban nagy gondok voltak. Végül elhagyta a férjét, visszatért a világba, keresvén a hírnevet és gazdagságot, amit az ördög ajánlott neki.

Amikor Jézust kísértette az ördög, és felvitte a hegyre, mondván neki adja az egész világot, ha őt szolgálja…
Majd az asszony egyik férfit fogyasztotta a másik után, s egy idő után ez a gondolat elérte a szellemét is, és látta Hagin látásban, hogy a fekete folt elkezdett mozogni a fejétől a szívéig. S hallotta, hogy az asszony azt mondja, nem akarom többé az Urat, nincs szükségem Rá – hagyj el, mondta Jézusnak.

Hagin testvér megkérdezte az Úrtól: "miért mutattad ezt meg Uram? Hogy imádkozzam érte? Kiűzzem az ördögöt?" "Nem – mondta az Úr – nem tudnád már megtenni, ez a nő  ragaszkodik ehhez a szellemhez, s addig ez a szellem vele marad."

Milyen veszélyes! És milyen komoly. Sokkal több mindent ír Hagin testvér ebben a könyvben. Írja többek között,  hogy az Úr azt is mondta: "szomorú, hogy ez az asszony elhagyta a férjét egy másik férfi miatt, de a paráznaság nem megbocsáthatatlan bűm. Ha visszatér, és bocsánatot kér, megbocsátottam volna neki. De ha eljut addig a pontig, hogy azt mondja, hagyjam el, és ezt nem akkor mondja, amikor elkeseredett, vagy nyomás alatt van. Ez az asszony józan, hideg fejjel döntött így, és tudatosan mondta: nem kérek többé Istenből. Ezért mondtam, ne imádkozz érte."

Azért mondtam el a történetet, mert nagyon nagy kijelentés van benne, ami igen egyszerű: nagyon-nagyon veszélyes az önsajnálat! Ezt nem hangsúlyozzuk eléggé az egyházban. Itt az idő hogy megrázzák magukat a keresztények, és ne egymást és magukat sajnálják, hanem azt mondják: távozz tőlem, lerülj a hátám mögé sátán! Isten már annyi mindent adott nekem, amiért hálás lehetek, és nem akarok máson gondolkozni, és távol legyen, hogy bárki is elkezdjen sajnálni engem. S azon sem akarok gondolkozni, hogy mi lehetett volna velem, ha… vagy mit kellett volna tennie velem annak az embernek, ha…  

Ezek veszélyes gondolatok, összerombolhatnak mindent! Az egész életét, sőt, az üdvösségét is megrabolhatja az embernek. Az Úr képes minket megtartani, megőrizni, ha mi ragaszkodunk hozzá.

Miért akarta az Úr, hogy most erről beszéljünk? Talán mert Amerikában emelik az adókat, s emiatt sokan sajnálják magukat. Pedig Isten hatalmas dolgokat készül cselekedni, s az ellenség megpróbálja elvenni tőlünk. Támadja a gyülekezeteket, házasságokat, üzleteket, cégeket, egészséget. De ő egy legyőzött ellenség, és csak annyit tud megtenni, amit mi engedünk meg neki. Nekem vannak fegyvereim, nagyobb Az aki bennem van. Jézus neve, Isten Igéje az enyém, s én már az ajtóban ellene tudok állni az ellenségnek. S mondhatom: nem, nem fogok ezen gondolkozni! Isten ezt és ezt adta nekem, és átváltok hálaadó üzemmódba. S ha ezt teszem, soha nem tud az ördög depresszóba vinni, hogy megadjam magam a kísértésnek, és nem tudja szétrombolni az életemet, sem a tiédet.

Fordította: Orbán Tibor

Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688