Ima és megvallás

Ima és megvallás

Dicsekedik lelkem az Úrban, és dicsőítem Őt; mert megkerestem az Urat és Ő meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. (Zsolt.34,3.5)
Magasztallak Téged Istenem, mert felemelted az üdvösség szarvát nékünk, a Te gyermekeidnek, és ellenségeinktől megszabadítottál, hogy félelem nélkül szolgáljunk Neked.(Luk.1,69.74)

NEM FÉLEK

A HALÁLTÓL

Áldalak Úr Jézus Krisztus, mert megszabadítottál a halálfélelemtől, mert kijelentetted, hogy Te vagy a feltámadás és az élet, és mert hiszek Te benned, soha örökké meg nem halok. (Ján.11,25.26) Dicsőítelek, hogy testté lettél azért, hogy halálod által megszabadíts minket, akik a haláltól való félelem miatt teljes életünkben rabok voltunk. Magasztallak, mert működésképtelenné tetted azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. (Zsid.2,14)

Share
Read more

Nem kell félned

Nem kell félned a kutyáktól, mert azt mondja az Úr:

2Mózes könyve 11,7: De Izrael fiai(ra) között (közül, ellen) egyetlen kutya (eb) sem mordul rá (ugatja meg) (ölti ki, feni nyelvét) sem emberre, sem állatra. Ebbõl (hogy) megtudjátok: az Úr (az Örökkévaló) (milyen) különbséget tesz Egyiptom és Izrael között.

Share
Read more

UA-6786688