1 Péter levél

1Pét 1:1 Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban (tenger, hullám), Galátziában, Kappadóciában (nádas vidék), Ázsiában (mocsár) és Bithiniában (korai sietség) elszéledt (szétszóródott) jövevényeknek (idegen, aki rövid ideig, átmenetileg idegen helyen tartózkodik, tehát olyanok, akiknek nem otthona a világ),

1Pét 1:2 Akik ki vannak választva az Atya Isten eleve rendelése (előre látás, ismeret, tudás) szerint, a Szellem megszentelésében (akiket Isten az Atya gondviselése a Szellem megszentelése által kiválasztott), engedelmességre (figyelmes hallgatás, vagyis szolgálatkészség vagy alárendelés) és Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem (Isten örömteli jótéteménye) és békesség (vagyis: az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás,) adassék néktek bőségesen.

Share
Read more

UA-6786688