Szabadon a félelemtől

„ és mi megismertük és elhittük a szeretetet, amellyel az Isten minket szeret. (Minálunk megismerésbe és hitbe ment át a szeretet, melyet Isten bennünk tart). Az Isten szeretet, (és) aki tehát a szeretetben
(meg)marad, az Istenben marad, (és az) Isten is őbenne. Nálunk (közöttünk) a szeretet abban lett bevégzetté (jutott végcélba), hogy az ítélet napján bizalommal szólhatunk majd (bizodalmunk legyen), mert amilyen az ő helyzete (mivel amint Ő van), olyan a mi helyzetünk is (mi is úgy vagyunk) ebben a világban. Félelem nincs a szeretetben, ellenkezőleg (hanem), a bevégzett (végcélba ért) szeretet kiűzi (kihajtja) a félelmet, mert a félelemnek büntetés jellege van (a félelem fenyítéstől tart), és aki (pedig) fél, nem lett bevégzetté (nem jutott végcélba) a szeretetben. Mi azért szeretünk (mi szeretjük Őt), mert előzőleg (előbb) ő szeretett bennünket (minket).” (1 János levél 4, 16-19. Csia és Vida fordítás)

Ezek az igék, azon túl, hogy a testvér-szeretetre buzdítanak, Isten szeretetét hangsúlyozzák. Ugyanakkor arra is választ adnak, hogy benne meggyökerezve, vele beteljesedve, hogyan lehet békességben élni, s megszabadulni egyszer s mindenkorra a félelemtől.

Tehát megismertük és elhittük, hogy Isten a szeretet… Hogyan ismerhetjük meg Őt? Nem egy homályos, nehezen kifürkészhető dologról van szó, hiszen Isten ezt is rendkívül egyszerűvé tette:„Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk.”

Amikor Isten ismeretére eljutsz, és megbizonyosodsz arról, vagyis elhiszed, hogy Isten valóban szeretet, azaz tőle csak jó és tökéletes ajándék érkezik, hogy Ő a világosság Atyja, akinél a változásnak árnyéka sincsen – akkor ez a szeretet kiűzi a félelmet, mégpedig az Istentől való félelmet. Isten ismeretére eljutni pedig nem nehéz, hiszen Ő, a mindenható, teremtő, fenséges és szent Isten kijelentette magát Jézus Krisztusban, és megismerhető az Ő Igéjéből. „Aki engem látott, az látta az Atyát” – mondja Jézus.

Tisztában kell lenned azzal, hogy Isten odaadta érted egyszülött Fiát, hogy igazzá válhass előtte, és helyreálljon a kapcsolatod Vele. Az isteni Bárány szent és tiszta vére megsemmisít minden bűnt az életedben, és tisztára mos téged, s általa mehetsz mindenkor a kegyelem királyi trónjához. Istennel élhetsz, az Ő jelenlétében minden pillanatban – csak rajtad múlik, hogy akarod-e?

Meg kell győződnöd a Bibliában arról, hogy Isten gonosszal nem illet téged, nem tanít, nem vezet, nem fenyít, és nem próbál téged soha semmilyen csapással, betegséggel, bajjal. Ezeket Jézus a keresztre vitte. Nem büntet, sőt mi több: nem is ítél. Egyszer már megtette – az Ő Fia hordozta el a MI ítéletünket, mégpedig halálos ítéletünket. Soha többé nem büntet, és nem kárhoztat téged. Ehelyett szent Igéje, Szelleme által támogat, vezet, szól, figyelmeztet, mutatja az utat. Minden helyzetből, legyen az próba, kísértés, vagy gonosz csapda, amely megfogott, megadja a kimenekülés útját és a szabadulás eszközeit, sőt az erőt is megadja hozzá.

Amikor rájössz arra, hogy nem Isten az ellenséged, hanem a sátán, aki azon igyekszik, hogy hazugságaival bűntudat alatt tartson és elpusztítson – a győzelem felé vezető útra léptél. Amikor meglátod, hogy Isten valóban maga a szeretet, többé már nem félsz Tőle. Tudod, hogy Ő minden körülmények között melletted áll, még akkor is, amikor te éppen zöldebbnek látszó rétek felé kacsintgatsz, pedig ott mérgezett a fű. Nyújtja a kezét, és ölbe vesz, hogy kimentsen a veszedelem elől. Mert szeret. Attól kezdve, hogy ezt felismered – megbízol benne, rábízod magad egészen, és szereted Őt. Meg tudod tenni, mert Ő előbb szeretett. A megáldozott isteni Bárány, Jézus feltámadása és mennybe távozása után pedig ez a szeretet, Isten szeretete kitöltetett a szívedbe Szent Szelleme által, amikor újjászülettél Krisztusban. Cselekedeteidet többé nem a félelem irányítja, hanem a szeretet. Többé nem az Istentől való félelem, a büntetéstől való rettegés szabja meg a tetteidet, hanem az Istenfélelem, az Iránta való hódolat, tisztelet. Nagy különbség!

De nemcsak Tőle nem félsz többé. Ez a szeretet elvégez még egy csodálatos, hatalmas dolgot az életedben: szabaddá tesz téged minden mástól való félelemtől is – Isten megismerése és az által, hogy meggyőződésre, hitre jutsz az Ő szeretetét illetően! Semmiféle teremtménytől vagy helyzettől, bizonytalanságtól vagy a jövőtől többé nem kell rettegned, mert jól tudod, hogy nagyobb Ő, Jézus Krisztus, aki benned él Szent Szelleme által, és soha el nem hagy, hanem „szárnyai alá” rejt, és megvéd minden gonosztól, minden bajtól. Jézus mondta: ha segítségül hívod Őt, ha hozzá mégy, semmiképpen ki nem vet, el nem utasít. Ellenkezőleg: megsegít, megszabadít, meggyógyít téged. Mert szeret.

Ismerd meg Isten végtelen szeretetét és mélyülj el benne, teljesedj be vele, bújj el benne, engedd, hogy körülfogjon, beburkoljon. Ne félj Tőle, mert szeret téged. Nemcsak szeret, hanem Ő maga – személyének, létezésének a lényege – a SZERETET.

Orbán Anikó

Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688