Örökéleted van – Kenneth E. Hagin

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek. (JÁNOS 10,1)

Miért jött Jézus?

Azért jött, hogy megosszon velünk néhány alapelvet, ami szerint élnünk kell? Azért jött, hogy egy erkölcsi kódexet adjon nekünk – mit szabad és mit nem – hogy ezzel kiigazítson minket? Vagy talán azért, hogy új vallást vagy új gyülekezetet alapítson? Nem! Jézus egyetlen célból jött el: Hogy nekünk életünk legyen, és hogy bõvölködjünk benne! Ez a szó, “élet”, az Evangélium legnagyobb szava. Az embernek életre volt szüksége, mert szellemi halott volt. A szellemi halál, az ördög természete, Ádám bûnbeesésekor került az emberbe, egyben az ember bukását okozva. Isten munkája minden korban arra irányult, hogy megsemmisítse ezt az ördögi természetet. Ezért jött el Jézus a földre. Õ kijelentette: én azért jöttem, hogy életük legyen. Egyetlen dolog elégíti ki az ember szükségletét: Isten természete, az örök élet. Ezt semmi nem tudja helyettesíteni. Amikor valaki befogadja az örök életet, Isten természetét, Isten életét fogadja magába. Ez az isteni cselekedet változtatja meg az embert, aki azonnal átkerül általa a sátán családjából Isten családjába.

Isteni természet

Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Amikor Isten gyermekévé lettél, Isten a saját természetét – az örök életet – plántálta el benned. Isten élete, természete, létezése benned, azonnal megváltoztatta a szellemedet. Átmentél a szellemi halálból – a sátán birodalmából – az életbe, Isten birodalmába. (1Ján. 3,14) A sátán uralmából átkerültél Krisztus Királyságába. Amikor megkaptad az örök életet, a sátáni természet eltávozott belõled. Az a romlás, amibõl kimenekültél, a szellemi halál, a sátáni természet. (2Pét. 1,4) A sátáni természet eltávozott tõled, nem elméletileg, hanem ténylegesen. A 2Korintus 5,17 kijelenti: a régiek elmúltakÉs Isten természete került beléd. Immár részese vagy az Õ isteni természetének – Isten természetének – Isten életének!

Dzoé Mert amiként az Atyának élete [dzoé] van Önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete [dzoé] legyen Önmagában. (JÁNOS 5,26.) A mai szövegünkben ‘élet’-nek fordított görög szó a dzoé. Ha végigolvasod a Károli, vagy bármely más fordítást, és az “élet” szóval találkozol, úgy vélheted, mindig ugyanarról van szó, de nem így van. Három másik görög szót is életnek fordít az Újszövetség. Íme, röviden ezek a fogalmak és a jelentésük:

Pszükhé, természetes élet, vagy emberi élet;

biosz, élet- mód; és anasztrophé, viselkedés.

Dzoé az örök élet, azaz Isten élete. Ez Isten természete. Ez az isteni fajta élet – az Atya élete – és a megtestesült Fiú élete is. Nevezi ezt az Ige “örök élet”-nek, “örökké való élet”-nek, olykor egyszerûen csak “élet”-nek. Nem számít milyen az életstílusod, vagy a lelkialkatod, ezek csak akkor érnek valamit, ha benned van a dzoé! Jézus pedig azért jött, hogy ezt elhozza neked!

Megvallás: A szellemem részesedett Isten életébõl. Én élõvé váltam Isten elõtt. A szellemem részesedett Isten természetébõl. Hagyom, hogy Isten bennem lévõ élete és természete uralkodjon felettem. Isten élete van bennem. Isten természete van bennem. Isten képessége van bennem. Isten bölcsessége van bennem. Ahhoz, hogy kudarcot valljak, Istennek kellene kudarcot vallania. Isten azonban sohasem vallhat kudarcot! Én pedig részese vagyok az Õ isteni természetének. (2PÉTER 1,4) Amiként az Atyában megvan a dzoé, úgy megadta a Fiúnak is, hogy a dzoé lakozzon benne. Jézus azt mondta: „Én azért jöttem, hogy tiétek legyen a dzoé, és hogy bõségében legyetek.” Én birtokolom a dzoét önmagamban bõségesen.

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688