Minden bajból kiment

Zsoltár 34,6: "Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt." Ez a szegény kiáltott, (a szó szoros értelmében: "károg" mint a hollók, vagy rikolt, vagyis hangosan kiált, hív, sikít, felkiált, esedezik, ordít.) és az Úr meghallgatta, és minden (minden, akármely, mindegyik, az egész, minden módon, mindenképpen, mindig, állandóan) bajából (nyomás, kínzás, gyötrődés, terhelt, üldözés, megpróbáltatás, baj) kimentette őt. (σωζω (szódzó) – megment, azaz kiszabadít vagy megvéd, meggyógyít, megőriz, éppé, egészségessé tesz, megszilárdít, helyreállít) 

Ezt az Igét nemrégiben olvastam, és megszólított. Az óév komor, "már megint eltelt egy év!" búcsúztató gondolata helyett inkább nézzünk előre, és bármi is vesz most körül, az üzenet neked is szól: a Mindenható Isten, a Szeretet, testté lett, hogy kínhalála és feltámadása által legyőzze a halált és annak urát, a sátánt, s így az életünkbe örökéletet, szabadságot hozzon. S azokat, akik bajukban, megoldhatatlan helyzetükben hozzá kiáltanak, ordítanak, rikoltanak, sírnak, MINDEN bajukból, minden módon kiszabadítsa, egészségessé tegye, megőrizze. Ez igazán jó hír! Isten igazi Újévi jókívánsága! Méltó, hogy Őt magasztaljuk! (Olvashatod magát a teljes 34. Zsoltárt az Amplified Bible fordítással a Bővített Biblia menüpont alatt.)

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688