Jézus a nőkre is gondolt

Hirtelen fölébredt. Sötét volt a szobában, csak az utcai lámpák fénye derengett halványan a függönyön keresztül. Az ébresztő óra éjjel két órát mutatott. Görcsös fájdalom ébresztette fel. „ A legjobbkor jött meg! Nehéz napom lesz, jó lenne pihenni…”- gondolta elkeseredetten. Kiment a konyhába, és ivott egy pohár vizet, majd megpróbált elaludni, de az egyre erősödő fájdalom nem engedte.

Ekkor az Úrhoz fordult. Röviden imádkozott – ahogy már máskor is tette, s a heves fájdalom rendszerint meg is szűnt -, megköszönte, hogy az Úr sebeiben meggyógyult, hogy Jézus Krisztus, aki a fájdalmak férfia volt, s a betegségek ismerője, az ő betegségeit is elhordozta, és fájdalmait viselte, ezért annak nincs helye a testében. Az Úr kegyelméből, a Bárány vére által jogosult az ördög minden munkájától szabadon, isteni egészségben élni. Hálát adott azért, hogy a gonosznak semmiféle hatalma sincs már fölötte – mivel az Úr egyszer s mindenkorra lefegyverezte azt. Ezért hát parancsolt az ördögnek az Úr Jézus nevében, hogy hagyja el őt, hiszen Jézus minden betegséget és fájdalmat elhordozott, amely valaha is fenyegethetné.
Ekkor azonban az ördög azt mondta: „lehet, de nem a menstruációs problémákat. Ezt nem is tehette: ne felejtsd el – tette hozzá gúnyosan -, Ő férfi volt!”

Az asszony úgy megdöbbent a hallottakon, hogy hirtelen nem is tudott mit válaszolni. Ez még soha nem jutott az eszébe. Nyugtalanul forgolódott az ágyban, ügyelve persze, hogy békésen szuszogó férjét ne ébressze fel, aki mit sem érzékelt a szellemi csatából, melyben az ősi kígyó, a hazugság atyja éppen Isten gyermekét próbálta megfosztani egy áldástól, amelyért pedig az Úr Jézus igen nagy árral – saját vérével fizetett a kereszten.

Ám a Szent Szellem sem maradt szótlan, nem sokáig engedte, hogy bizonytalanságban maradjon. Szelíd, de erőteljes hangon eszébe juttatott egy igét. Előkapta Bibliáját, s az éjjeli lámpa fényénél a Galata 3,13-ban a következőt olvasta:

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki a fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon…”

Ördög – bátorodott föl újra az asszony –, azonnal elhagysz engem minden fájdalmas tüneteddel együtt! Mert meg van írva az igében: az Úr Jézus saját testében vitte fel a keresztre a törvény átkát, hogy azt megsemmisítse az én életemben. MINDEN ÁTKOT! Ebben pedig a menstruációs görcs, sőt, minden női probléma is benne foglaltatik! Bár az Úr férfi volt, de rólam is gondoskodott! Semmi jogod sincs a testemhez – el kell távoznod!

A görcsös fájdalom csodálatos módon azonnal elmúlt, ő pedig békésen elszenderedett.

Az Úr megint győzött. Újra csatát nyert egyik gyermeke életében.

(Orbán Anikó)

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688