IMMANUEL

Támadhat tűzvész vagy szökőár,
tombolhat hóvihar vagy hurrikán,
térdre borulva,
népe segítségül hívja Istenét,
a mindenség Urát,
az élet Fejedelmét,
Aki a természet
és teremtett lények
fölött egyaránt
uralkodik.

Ő nem változott,
ma is szól,
hatalma szavával
parancsol,
és szempillantás alatt
a pusztító hurrikán
letér útjáról,
az elemek megszelídülve
fejet hajtanak
Előtte.

Ő a szabadítás Istene.
Ha Neki adod szíved,
sasmadárként tollaival fedez be,
gyógyulást találsz a szárnyai alatt.
Veled van háborúságban,
ínségben és nyomorúságban,
megment és helyreállít
gazdagsága szerint
dicsőségesen,
kézenfogva bátorít:

„Ne félj, mert el nem hagylak,
ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek, sőt megsegítelek,
hatalmammal támogatlak,
hívj segítségül és meghallgatlak,
kiegyenesítem ösvényedet,
egyenes úton járatlak,
nem ér téged veszedelem,
csapás sem közelíthet sátorodhoz,
kezem fölötted oltalom.”

Immánuel – velünk
Megváltó Istenünk.
Benne van egyedül üdvösség,
mert nem adatott más név
az ég alatt, az emberek között,
mely által volna menekülés,
csak egyetlen név:
JÉZUSÉ.
Ám Ő
mindenre elegendő!

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688