Hogyan törjük meg a szellemi erősségeket

Sokan azt hiszik, hogy a szellemi erősség valami rossz szokás, vagy éppen nikotin-, kávé-, drog- illetve egyéb más függőség. Ám tudjuk, hogy a szellemi erősség több mint az említettek. Úgy is lehet valami erősség, hogy észre sem veszed, hogy ott van. Mi is a jelentése az erősségnek? Habitusból, hozzáállásból eredő viselkedés vagy gondolkodásmód, ami Isten gyermekét testivé teszi, és testi is marad általa. Bármi, ami az életedben testivé tesz, és az ok, ami miatt hosszú távon testi maradsz, az bizony erősség. S mivel nem készítünk naponta leltárt, ezért gyakran testiek maradunk hosszú időre.

Tehát habitusból eredő gondolatok és magatartásminták, amelyek Isten gyermekét a test világában tartják ahelyett, hogy Isten királyságában lenne. Gyakran kérdezik tőlem, mikor ilyen témát érintek: kiről beszélsz? Sokan azt hiszik, ha valaki gyülekezetbe jár, az már nem lehet testi. Pedig a gyülekezetben találkoztam a legtestibb emberekkel.

Megállapíthatjuk tehát, hogy csak a gyülekezetbe járás nem tesz minket szellemivé.

1Pét5,8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.

Ez már egy utasítás, hogy óvatosak legyünk és józanok. Vajon miért? Azért, mert az ellenség, mint ordító oroszlán körbejár, keresvén kit tud elnyelni. Nagyon egyértelmű ez az Ige – ad egy utasítást, és meg is mondja, miért. Röviden úgy foglalhatnám össze: légy józan és óvatos, mert van egy ellenséged. S az Ige azt is megmondja, ki az ellenséged: az ördög. Bizony nagyon kell örülnünk, hogy megmondja, mert így tudhatjuk, hogy nem János, Zsolt, Mária (x vagy y) a mi ellenségünk.

Ez visszavezet minket ahhoz az Igéhez: „Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6:12) A testi keresztények kiváló jellemzése az, amikor egymás ellen harcolnak. Az is kiderül az Igéből, hogy sátán keres olyan keresztényeket, akiket elnyelhet. S mivel nem tudja ki a testi, s ki nem, mindenki ellen megy. A támadása alapján derül ki, ki az, akit elnyelhet. S ha talál ilyet, elkezdi piszkos munkáját az életében. Az elnyelni szó a magyarban nagyon jó erre. Benyel, elnyel. A sátán célja, az elnyelés azt jelenti, hogy áttesz, átvisz valakit a testi életbe. Azt az ördög elnyelte. S amikor testivé válik valaki, akkor már kivonja magát Isten fennhatósága alól, és Ő már nem tudja használni. Fontos viszont tudnunk, mindez hosszú távon igaz, a rövid ideig tartó folyamatokra nem.

Az ellenség azt jelenti: ellenzi azt, ami vagy. Nem tetszik neki, aki vagy, és szeretné, ha más lennél, sőt, ellenzi azt a jogodat, hogy Isten gyermeke vagy, és azt, hogy legálisan mi a tiéd. Pál apostol az Efézus 6-ban azt mondja, hogy valójában ezek ellen harcolunk. A föld, a sötétség mind ellenünk van. És a sátán azért tesz erőfeszítéseket, hogy hosszú távon építsen ki erősségeket, azaz olyan habitusból fakadó viselkedés és gondolkodás mintákat, amik testi gondolkodásban és viselkedésben tartanak. Lehetőség szerint földi életük végéig szeretné fogságban tartani Isten gyermekeit.

Látom, hogy az emberek megtérnek, és itt vannak 20-30 évig, de nem növekednek szellemi életükben. Mi az oka annak, hogy hallják Isten Igéjét, gyülekezetbe járnak, olvassák a Bibliát, és mégsem tudnak növekedni? Ennek oka, hogy erősség, vagy erősségek vannak az életükben, amik megakadályozzák a növekedésüket. Sokan élnek és halnak meg ebben az állapotban. Természetesen a mennybe mennek, de nem vihetik magukkal, amit pedig vihettek volna.

Sőt, szélsőséges esetben még akár démonizált is lehet valaki. Hála Istennek, ebben az országban nem sok embert találsz Krisztus testében, akiket démonok tartanak uralmuk alatt. Inkább az a jellemző, hogy démoni nyomás alatt vannak. Ha valaki démoni uralom alatt van, nem tudja kontrollálni a döntéseit, cselekedeteit, őt a sátán tartja teljes kontroll alatt. Nem képes úgy funkcionálni az életében, ahogy Isten megteremtette.

jellemző azonban inkább az Krisztus testében, hogy vannak, akik meg tudták őrizni a döntési képességüket, viszont nagy démoni nyomás alatt vannak. Olyan hatalmas sátáni támadások vannak az életükben, hogy nem képesek tisztán gondolkodni, gondolataikat kordában tartani. Ha pl. egy keresztény azt mondja: nem vagyok képes megbocsátani valakinek és szeretni őt, akkor ez azt mutatja, hogy az életében van valamilyen erősség.

A nyomások alatt azt értem: erős befolyás annak érdekében, hogy a személy ne tudjon szellemben növekedni. Minden ilyen dolog erősség. Sok ilyen ember van a gyülekezetben, aki nem képes meglátni, mi a szellemi növekedésének a gátja. Nem démonizált, gyülekezetbe jár, jó kapcsolatokat épít ki ott, és meg van nyugodva, hogy jó úton jár. Általában azt mondják: nagyon szeretem az Urat, és járok gyülekezetbe. Ezt mondják – de persze nem biztos, hogy ez így is van. Pál apostol gyakran fejezi be a leveleit így: növekedjetek az Úr kegyelmében és az Ő megismerésében.

Ha egy személy nem tesz erőfeszítéseket, hogy növekedjen, akkor nem tud növekedni. Azok az akadályok, melyek Isten gyermekét akadályozzák a növekedésben, lehetnek körülmények és emberek is. Gyakran Isten gyermeke olyan gondolatok foglya, melyek kapcsolatban vannak ezekkel az emberekkel. Azon jár az eszük, vajon mit csinálnak, vagy mit gondolnak azok az emberek? Pedig így fogságban tartanak. Személyek viselkedésmintát adhatnak Isten gyermekének, ezáltal tarthatják távol Isten országától. Egy példával illusztrálva: járhat valaki gyülekezetbe, de sohasem imádkozik, nincs imádkozó élete a gyülekezeten kívül. Olvassa az Igét, de nem gondolkozik rajta, és nem igazán hűséges. Jár gyülekezetbe és ez jó dolog, de mindezek erősségekké is válhatnak az életében. Testi életmódba taszítja így a sátán ezeket a hívőket, s így soha nem tudnak az Úrral való kapcsolatukban fejlődni. Ahogy az Ige mondja: nem test és vér ellen van tusakodásunk.

Célunk, hogy növekedjünk kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Ha sátán téged a vitatkozások területén tud tartani, akkor testi keresztény maradsz, függetlenül attól, hogy esetleg a gyülekezet zenekarában játszol. Sőt, még az sem számít Isten országában, ha diakónus vagy, vagy régóta házicsoport vezető. S ha Isten ajándékait nem vagy képes testi mívoltod miatt használni, akkor sátán elérte a célját.

Az Ef.6,12 meghatározza hogy hol vannak, és kik az ellenségeid: a sötétség erői, szellemi gonosz erők a magas helyeken. Ha úgy gondolod, hogy te már annyira szellemi keresztény vagy, hogy ezek nem képesek már rád hatni, akkor figyeld meg magad, mikor csúcsforgalomba kerülsz. Vagy amikor este fáradtan hazamégy, és a párod olyat mond, ami nem tetszik neked. Ha valami miatt csalódott vagy, akkor meglátod, hogy ezek a körülöttünk levő gonosz erők bizony hathatnak a cselekedeteinkre. Arra törekednek, hogy testivé tegyenek.

Sok testi keresztény akarja Isten áldásait, közöttük sok prédikátor is, de nem törődnek azzal, milyen az életstílusuk. Ez bizony az ellenség munkája. Sőt a sátán azt is megpróbálja elérni, hogy valaki mást hibáztass helyette a gondjaid miatt. Mondjuk, az a bajod, hogy a prédikátor nem prédikál túl röviden, vagy túl hosszan, esetleg a gyülekezet zenekarában van valaki, akit ki nem állhatsz. Amikor még fiatal keresztény voltam, és prédikáltam, volt egy segítő, aki hozta a kosarat a gyűjtéshez. Több istentisztelet is volt, és én már korábban adtam, de ő lecövekelt előttem, és hiába mutattam, menjen tovább, nem ment. Már mindenki engem nézett. Végül majdnem egy erősség lett ez az ember az életemben. El nem tudjátok képzelni, milyen dühös lettem, a testem mit mondott, mit csináljak ezzel az emberrel…!

Az ellenségünk megpróbálja a jelenségre, a tünetre irányítani a tekintetünket, nem pedig a bajok forrására. Ugye tudjuk a forrást, a keresztények tudják, hogy sátán az ellenségük. Jellemző az, hogy a tünetet látjuk, ezzel viszont még nem tudjuk megoldani a problémánkat. Az emberek gyakran személyeket látnak problémának, de amikor rájuk haragszanak, a problémájuk még nem oldódik meg. Ez olyan, mint mikor fáj valamid, és beveszel rá egy Algopyrint, a tünet, a fájdalom ugyan megszűnik, de az ok nem. A keresztény ember életében ez azt jelenti, hogy soha nem nézi meg a problémája szellemi gyökerét. Addig nem tudod megoldani a problémáidat, míg nem fedezed fel, ki az oka, és meg nem kötözöd az életedben. Amíg meg nem tanulod, hogy győzheted le a szellemi erősségeket, ő fog győzni.

Mt 16,21 Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.

Máté 16:22 És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.

Máté 16:23 Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

Ugye nem volt bölcs dolog Pétertől, hogy megrótta Jézust. Péter mondanivalójának a kellős közepén Jézus azt mondta: kerülj a hátam mögé sátán, mert nem törődsz Isten dolgaival, hanem csak emberiekkel. Látjuk, hogy Péter nem volt a sátán, sőt, démonok által leuralt ember sem. Péter szerette az Urat. Ráadásul Péter azt gondolta, most védelmezi Őt. Ugyanakkor látjuk, hogy egy démonikus szellem elnyomása alatt volt, ezáltal sátán megpróbált Jézusra hatni, aki ekkoriban, mint ember élt a földön. Ugyanazoknak a kísértéseknek kitéve, mint bárki más. Ne felejtsük el, Jézus tudta mi van előtte, mi vár rá. Tudta miért lett elhíva és elküldve a földre, hogy a teste mire lett előkészítve: hogy bárányáldozatként fog szolgálni, hogy teste fogja a mi bűneinket elhordozni, hogy a mi büntetésünk rajta lesz. Jézus tudta, hogy ez nem Péter volt, hanem sátáni befolyás alatt beszélt. Péternek nem volt semmi elképzelése arról, honnan jön ez a gondolat, azt hitte, hogy Jézust szereti és gondoskodik róla. Jézus tudta a forrását az ellenségnek, tudta, hogy ki is az – ha nem így lett volna, akkor nem tudott volna a keresztre menni, elbujdosott volna. Ő pontosan tudta, hogy nem emberekkel kell harcolnia, pontosan tudta, honnan jönnek ezek a támadások. Amíg az emberek nem ismerik fel, honnan ered, miben gyökerezik az erősség, addig nem lehetnek szabadok tőle.

Mt 12,27: És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok.

Máté 12:28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Máté 12:29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?

Az első, amit meg kell tenned, hogy az ellenséggel szembe állsz, és meg kell kötöznöd. Amíg ezt nem teszi meg a keresztény, addig őt kötözi meg az ellenség erősségekkel.

Ugye előbb testivé kell tennie az ördögnek engem, hogy meg tudjon kötözni. Ha nem tud testivé tenni, nem tud megkötözni. Az erőfeszítése arra irányul hát, hogy testivé tegyen. A másik célja, hogy ellentéteket szítson emberek között. Ez a leggyakrabban bevetett módszere. Ha ez sikerül, a keresztények hosszú időre meg vannak kötözve, s így nem tudnak szellemben növekedni. Ezáltal tudja kiépíteni a habitusból eredő gondolatokat és viselkedés mintákat, ami azt jelenti, hogy kirabolja a házat. A sátán megpróbálja ezt megtenni az otthonokban, férj és feleség, szülők és gyermekek, de tanár és diák között is, és így ezeket a családokat, kapcsolatokat, embereket képes hosszú időre válságba sodorni. Sátánnak ez a taktikája. Ha sikerül neki egy keresztényt testivé tenni, jó úton van afelé, hogy erősségeket is kiépítsen benne.

Ezért nagyon fontos, hogy a keresztények azonnal felismerjék, ha testiek: „Aha, tudom, hogy ez az, amit sátán használni akar az életutamon. Ő bizony nem fog olyan helyre vinni, ahol nem leszek szellemi, nem fogja a hitemet megbénítani!” Az erősséget nem lehet addig lerombolni, míg meg nem értjük, hogy az ellenséget meg kell kötözni. Hozol egy embert a gyülekezetbe, és azt akarod, hogy megszabaduljon, de addig nem képes rá, míg meg nem érti, ki az ellensége, és nem fogja azt megkötözni. Ha erre nem képes, akkor lehet, hogy a te jelenlétedben szellemi keresztény, de abban a pillanatban, mikor magára marad, a démonok elkapják. Neked nem imádkozni kell az erősségek ellen, hanem ki kell vetned, le kell rombolnod azokat.

Akinek az életében erősségek vannak felépítve, nem tudja ezt lerombolni, kivetni, míg meg nem érti, ki az ellensége, és meg nem kötözi. Lehet, hogy időlegesen fejlődik, de hosszú távon nem lesz rá képes, csak akkor, ha olyan személy jelenlétében van, aki gyakorolja a szellemi hatalmát.

Elmentem egy összejövetelre Texasban, ahol Lester Sumrall is ott volt. Egy anya jött a fiával, akinek szabadulásra volt szüksége. A nagymamája is jelen volt, aki leuralta a fiút, és beszélt az egész szabadítási szolgálat alatt, míg Lester Sumrall rá nem szólt, hogy „fogd be a szádat Jézus nevében!” Az nem szólalt meg utána, és a fiú megszabadult.

Ha valaki a szellemi hatalmát gyakorolja egy hívő életében, az időlegesen meg is szabadulhat. De ha az illető nem tudja, hogy vannak erősségei, és azt sem, hogyan kell ezeket legyőzni, akkor újra démoni befolyás alá kerül, ha az a szellemi tekintély nincs a közelben. Ilyenkor szokott az a meglepetés történni: „azt hittük, hogy megszabadult!” – mondják meglepve, pedig nem történt meg véglegesen. Míg valaki nem néz tükörbe, és nem mondja, hogy igen, problémám van, addig nem lesz sikeres az erősségek lerontásában. Hozzáteszem, ha nem olvassa a Bibliát, nem jár gyülekezetbe, nem szól nyelveken, nem imádkozik – nem lehet sikeres. Megpróbálhatok imádkozni Jánosért, de nélküle ez nem sikerülhet.

2kor10,4 Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;

2Kor 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;

Bizony, ha testi vagyok, akkor csak testi fegyvereim vannak, s így nem lehetek sikeres. Nekem szellemi fegyverekkel kell rendelkeznem. Ebből az Igéből az derül ki, hogy vannak szellemi fegyvereim, amelyek az erősségek lerontására szolgálnak. Az Igében benne vannak ezek a fegyverek. Mik ezek? Az imádság önmagában nem fogja lerombolni ezeket, mert nemcsak ez a fegyverzeted. A fegyvertáradban más eszközök is vannak – az imádság nem elég. Mert itt olvassuk, hogy a fegyvereid – többes számban. Gyakran jönnek kérések, hogy egy gyülekezeti tagunk rokonáért imádkozzunk, hogy szabaduljon meg. De ezek az imák nem lehetnek hatásosak. Lehetnek persze időleges eredményei, de míg az illető rá nem jön, hogy erősségei vannak, és hogyan tud elbánni ezekkel, addig a szabadulása nem lesz végleges.

Luk 10,17 Luk 10:17 Visszatére pedig a hetven [tanítvány] örömmel, mondván: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által!

Luk 10:18 Ő pedig monda nékik: Látám a Sátánt, mint a villámlást lehullani az égből.

Luk 10:19 Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.

Luk 10:20 De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

Hat pontot sorolok fel, amelyekről órákig lehetne tanítani.

Minden újjászületett hívőnek hatalma van a démoni erőkön és a sötétségen. Az Igében az van, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. (Luk 10:20) Hatalmad van kígyókon és skorpiókon taposni és az ellenség minden erején. (Luk 10:19) És nekünk ezt is kellene tennünk! Tudatában kell lennünk, hogy a hatalmunk, felhatalmazásunk honnan jön, vagy másképp: közösségben kell lennünk Azzal, akitől a felhatalmazásunk jön – közösségben kell lennünk a mennyel. Nem lehetsz öt napon keresztül állandóan testi dolgokkal közösségben, aztán jössz a gyülekezetbe – de ne várd, hogy túl messzire fogsz jutni. Ha közösségben vagy a mennyel, ahonnan a hatalmad, a felhatalmazásod van, csak azután tudsz hatékony életet élni.

Hogyan tudod megtörni a szellemi erősségeket?

1. Felhatalmazás. Minden hívőnek felhatalmazása, hatalma van a mennyből. Amikor valaki Jézus nevét használja, tudnia kell, hogy e név mögött milyen erő van. Tölts időt az Ige-tanulmányozással, keresd, kutasd, hogy Jézus neve mögött milyen erő és hatalom lakozik. Mit is jelent, hogy Isten magas helyekre emelte Jézust és adott neki olyan nevet, mely minden név fölött való? S tudod, hogy mit adott Isten Jézusnak? A saját nevét. Isten az ember Jézusnak a saját nevét adta. Figyeld csak: az ember Jézusnak. Igen, tudjuk, hogy Jézus Isten, de Jézus úgymond emberi része harcolt az ördöggel, illetve emberi formában tette azt. Isten egy embernek adta a saját nevét. De tudod-e, hogy számodra is megadatott ugyanez a név? S tudod miért? Mert Krisztus Jézusban vagy! Pál apostol azt mondja, hogy meghajtom a térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön. (Ef 3:14-15)

Ez a név nekem is adatott. Amit ez a név meg tud cselekedni, azt én is meg tudom, mert megkaptam ezt a nevet. Akármilyen hatalom, erő van ebben a névben, nekem is megvan, mert enyém is ez a név. Mert az a név, amit Isten adott Jézusnak, nekem is megvan, s miért? Mert mi vagyunk Krisztus teste. S minket Isten soha nem néz elválasztva Jézustól, mindig Jézusban lát az Atya.

2. Az ima böjtöléssel megsokszorozza a hitet. Sokkal erősebb, hatékonyabb szinten működsz, mikor böjtölve imádkozol. Sokszor a keresztények inkább válság-központúak, mint ima- és böjtölés központúak. Ahelyett, hogy krízisbe kerülve testivé lennél, menj be az imakamrádba, kezdj el böjtölni, hogy a hited megsokszorozódjon. Tudod, ha hited van, és azt mondod annak a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. (Márk11,23-24) – A hegy el fog mozdulni, bele fog ugrani a tengerbe! Nem lesz hited a böjtölés által, mert a hit hallásból van, a hallás pedig az Ige által, hanem megsokszorozza a meglevő hitedet, ami az Ige hallásából jött.

3. A csere. A saját gondolataidat fel kell cserélned Isten gondolataival. Azaz ki kell dobnod a rossz gondolataidat, és be kell helyettesítened c gondolataival. Honnan tudod meg Isten gondolatait? Az Ő Igéjéből. Tehát ha krízisbe kerülsz, és nem jársz közben, nem imádkozol, nem böjtölsz, nem sok minden fog történni a helyzetedben. Ne várd, hogy megfordul a dolog!

4. Ellenállás. Vesd alá magad Istennek, és állj ellene az ördögnek. Az Ige nem úgy folytatódik: és még hosszú ideig vár az ördög, és ellenáll neked – hanem azonnal elfut. Ha nem ismered a fegyverzeteidet, vagy ismered, de nem használod, akkor ne várd, hogy az erősségeid lerombolódjanak. Nem vagy Istennek alávetett, ha nem használod ezeket a fegyvereket. Vesd alá magad Istennek, és állj ellene az ördögnek: ez a kettő szorosan összefügg. Ha nem veted alá magad, akkor nem tudsz ellene állni az ördögnek. Más szavakkal: közeledj Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzád.

Gyakran mondják nekem: imádkoztam és nem érzem, hogy áttörés lett volna. Testvérem, ne az érzéseidre figyelj! A hitünk nincs összekapcsolva az érzéseinkkel, viszont össze van kapcsolva Isten Igéjével. A hited egyedül azzal van összekapcsolva, hogy miben hiszel, amit a Bibliában olvasol. Tehát mi Isten alávetettjei leszünk, más szavakkal közeledünk hozzá és Ő is közeledik, és ezután állunk ellene az ördögnek.

5. Elfoglalás. Nem a munkádról lesz szó, hanem arról, hogy a hétköznapjaidban mi az, ami lefoglal téged. Vagyis ne hagyj helyet az ördögnek, hogy elfoglalja a területeidet! Ami egy hívő életében egyedül elfogadható: a megfelelő gondolkodás, cselekvés. És kell egy viselkedés-szabvány az életedben. Egy Isten Igéje szerinti standard, kompromisszumok nélküli hit-viselkedés mintád, minden helyzetben.

Hányan vagytok tisztában a fegyverzetetekkel? Ha valaki megkérdezi: milyen fegyvereid vannak, mit mondasz neki? Beszéltünk az imáról és a hitről. Ennél több fegyvered is van. Néhányan azt mondják: elég hitem van, jöhet akármi, mindent legyőzök. De ez nem igaz. Milyen fegyvereket veszel fel magadra? Kezdjük a fejnél: felvesszük az üdvösség sisakját. Mit jelent ez? Hogy helyesen gondolkozol. Felveszed az igazságosság mellvasát: megigazult vagy Krisztusban. Felveszed az igazlelkűség (gör:igazság, valóság) övét: ez a Biblia, az Ige.

Felveszed a békesség evangéliumának saruját: ha az ördög elkezd támadni, akkor a válaszod: ördög, ha elkezdesz támadni, elmondom tíz embernek az evangéliumot, ha nem hagyod abba, szolgálni fogok az embereknek Isten erejével. A hit pajzsa: amikor az ördög jön a tüzes nyilaival, ezzel a hit-pajzzsal tudod megoltani azokat. Az Ige kardja: veszed az Igét a bensődbe, és kibocsátod azt a szádon keresztül, összhangba hozod a beszédedet a cselekedeteiddel, és támadod, támadod az ördögöt minden nap.

Ezeket kell tennünk, amikor szellemi erősségeket akarunk lerombolni az életünkben. Mert ezek az erősségek azok, amelyek a szellemi növekedés útjában állnak. A világ először látni szeretne, mi viszont megmutatjuk a világnak, hogy a mi látásunk a hitünk. Szükséges tehát az erősségeket kihajítani az életünkből, ne várjunk tovább, hogy tovább tudjunk növekedni szellemben.

Fordította: Orbán Tibor

Share

One thought on “Hogyan törjük meg a szellemi erősségeket

 1. uben

   
  Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja a rossz irányba. Ez a gonosz kívánság azután gyökeret ver benne, majd bűnös tetteket eredményez. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálhoz vezet. [Jak 1:14-15]
  A sátán legnagyobb fegyvere a hazugság. És ha az ember újra megengedi a már megfeszített óemberének, hogy az életében újra elkezdj testi örömöknek és a világban való, materiális dolgok felé irányuló szeretetbe menekülni, akkor  újra meg kell feszíteni. Akkor tartozunk csak Jézushoz, ha ezt megtesszük.
  Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették bűnös természetüket szenvedélyeikkel és vágyaikkal együtt. [Galaták 5:24]
  Nagyon lényeges hogy mindig Jézusra nézzünk, és kövessük a Szent Szellemet. Le kell venni a csökönyösséget magunkról, ami egy fal az önfelismerésre. Rá kell jönnünk, és vizsgálnunk kell saját életünket, hogy mik lehetnek azok a dolgok, amelyek fogva tartanak bennünket: milyen démonok ezek. mindemellett meg kell változtatni a viselkedésünket, amelyek utat nyithatnak a sátánnak, a haraggal, büszkeséggel, ítélkezéssel, stb… amelyet legsikeresebben a Szent Szellemben járással kerülhetünk ki, vagy éppen vethetjük le. Hagyni kell, hogy ő formáljon bennünket. 
  Igen is: még egy Szent Szellemmel betöltött keresztényben is lehetnek démonok. A démonok folyamatosan lövöldözik az emberekre a nyilakat, és különös módon azokra irányul ez, akik Isten útján járnak, vagy éppen próbálnak járni. Szellemvilágban a démonok bele akarnak menni az emberbe, mert test kell nekik, és legfőbb fegyverük a csábítás, amely az üdvösségünk ellen dolgozó ómberünk által a leghatékonyabb. Mindig tudnunk kell, hogy a napjainkban előforduló, már többször is megfigyelt, huzamosabb ideje fenn álló, vagy éppen szokatlan rossz benyomás démoni eredetű. Lehet, hogy egy stressz démon, vagy egy életunt démon ránk akaszkodik, és mindjárt érezzük, hogy jogtalanul van ez. Ezek a démonok jogtalan behatolók és lehet azt mondani közelharcosok, akik a sátán munkáját a csüggedéssel, kompromisszumokkal akarják megkezdeni. Tudnunk kell, ilyenkor Jézus nevét használni és a még sikeresebb csaták érdekében építeni kell a falat magunk és családunk körül, mindezt Jézus Krisztusban és a Szent Szellem vezetésében. Rálátásom, hogy sok karizmatikus keresztény azért reked le, mert a sátánnak pont az a kis hazugsága beivódik az emberbe. Az a piciny hazugság, amely testi és lelki elégedettséget tesz: "elértem azt, amit akartam, én már szellemi óriás vagyok és ellene állok a gonosznak". És ez egy nagyon alkalmazható sablon napjainkban. Ugyanakkor ez egy rossz rálátás, mely ellent is mond az Igének. Az ember betudja magának bizonyítani, hogy ez nem így van: jön egy olyan próba, amelyet lehet hogy nehezen, vagy éppen nem is áll ki.
  Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy a Szent Szellem a szellemünkben lakozik, és nem az elménkben, akaratukban, érzéseinkben, amelyek mind a lélekhez tartoznak. Mert az ilyen fajta gondolatok sohasem a Szent Szellemtől jönnek, hanem saját balgaságunk révén. És mikor ezt gondoljuk, akkor már automatikusan meg is rekedünk és sokkal inkább újra a lefelé való csúszás lesz jellemző. 


  Pál apostol gyakran fejezi be a leveleit így: növekedjetek az Úr kegyelmében és az Ő megismerésében. 
  Így van.
  Érdemes ezt más formában is megvizsgálni. Növekednünk kell az Úr kegyelmében, az Úr útján járva, az elménket edzeni kell Jézusban való alárendeltségben. Tanulnunk kell Jézus követésében járni minél szentebbül. Azt mondja: növekedjetek, de azt nem mondja meddig! Mert automatikusan arra utal, hogy itt a Földön nincs az a határ, amelyen végérvényesen meg tudnál állni. Mindig tudsz újat tanulni, és mindig jöhet egy próba, ahol lehet, hogy olyan fegyvereket kell használnod, amiket korábban már alkalmaztál, de idővel kicsit "berozsdásodtak". Ezeket újra kell fényezni és az eredetitől jobbra kell tenni. Mint ahogy a Biblia is írja: egyengessétek az Úr útját… Mindig tudunk még irgalmasabbá, még alázatosabbá, még elégedettebbé, még boldogabbá, még kedvesebbé válni. Szentekké kell válnunk, ahogy Pál is írja a Thesszalonikabeliekhez írt 1. levél 2. fejezetében.. És saját akaraterőnket is használni kell.
  Alázatosság és békesség nektek!

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688