Gyógyszerek Gyógyszere

Gyógyulást hozok neked és kigyógyítalak sebeidből – mondja az Úr. (Jeremiás 30:17)
 
Isten Igéje lehet gyógyszer? Feltétlenül. Sőt! Olvasd el a következőket:
 
Használati utasítás:
Tulajdonságai: épít, bátorít, felüdít, néha: int és fedd
Adagolás: naponta legalább egyszer, de napi többszöri adagolás jobb hatást fejt ki.
 
Készült: kb. 1.500 évig.
Készítették:
Királyok (Dávid, Salamon)
Tudósok (Ézsaiás)
Orvosok (Lukács)
Teológusok (Ezsdrás, Pál apostol)
Nagy államférfiak (Mózes, Dániel, Nehémiás)
Földművesek (Ámos)
Halászok (Péter)
Zenészek (Ászáf és Kóráh fiai)
Próféták (Ezékiel, Jóel)
 
Hatásosságának garanciája: Jézus Krisztus Vére
Milliók próbálták ki, s akik rendszeresen szedték, azoknak az élete gyökeresen megváltozott.
A termékért a Mindenható, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene vállalt felelősséget.
Forgalomba hozta: A Szent Szellem
 
A gyógyszert bárki szedheti, gyermekek elől nem kell elzárni, rájuk is nagy hatással lehet.
Ha semmi bajod sincs, megelőzésképpen is szedheted.
 
Szedd te is!
Share
Tagged on: ,

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688