A házasság – Efézus 5,22-33 (Bővített Biblia)

A legszebb rózsacsokor sem beszél így, mint ez a néhány igevers (persze a tüskék néha szúrnak, de az eredmény megéri!):

Ef 5:22 Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek (magatokat alárendeljétek, alávessétek), mint(ha csak) az Úrnak (tennétek).

Ef 5:23 Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója (megváltója, megmentője, üdvözítője, gyógyítója, megszilárdítója, helyre állítója) a testnek.

Ef 5:24 De miképpen (amint tehát) az egyház engedelmes (alá van vetve, alá van rendelve) a Krisztusnak, (úgy) azonképpen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjöknek mindenben.

Ef 5:25 Ti férfiak, szeressétek (agapaó=önmagad teljesen odaadni, átadni, teljesen összekötni magad valakivel, eggyé válni vele. Vagyis teljesen odaszánni magad, és elveszni, feloldódni a szeretetben) a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette (agapaó) az egyházat, és Önmagát adta (feláldozta, kiszolgáltatta) azért (érte);

Ef 5:26 Hogy azt megszentelje, megtisztítván (tisztára mosva) a víznek fürdőjével (alámerítés) az ige (élet igéje, szava) által,

Ef 5:27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat (ragyogóvá teszi), úgy hogy azon ne legyen szeplő (szennyfolt), vagy sömörgözés (ránc), vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen (kifogástalan, hibátlan).

Ef 5:28 (Hasonlóképpen) úgy kell (kötelesek, tartoznak) a férfiak(nak) szeretni (agapaó=önmagad teljesen odaadni, átadni, teljesen összekötni magad valakivel, eggyé válni vele. Vagyis teljesen odaszánni magad, és elveszni, feloldódni a szeretetben) az ő feleségöket, mint az ő tulajdon (saját) testöket. Aki szereti (agapaó) az ő feleségét, önmagát szereti (agapaó).

Ef 5:29 Mert soha senki az ő tulajdon (saját) testét nem gyűlölte (megvet, utál, kevésbé szeret); hanem (ellenkezőleg) (fel)táplálgatja (felnevelni egészen addig, amíg éretté válik; babusgat, dédelget) és ápolgatja (gondozza, melengeti) (felnevel, babusgat) azt, miképpen (akárcsak) az Úr (Krisztus) is az egyházat;

Ef 5:30 Mert (minthogy) az Ő testének (szóma= személyiség; lényege, ereje) tagjai (végtag vagy testrész, a test (szóma = személyiség) egy-egy funkciót végző része) vagyunk, az Ő testéből (húsából) és az Ő csontjaiból valók.

Ef 5:31 Annakokáért (ezért) elhagyja (hátra-, otthagyja) az ember atyját és anyját, és ragaszkodik (csatlakozik, tapad, ragad) az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy (hús)test(té).

Ef 5:32 Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok (mondom).

Ef 5:33 Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki (mindegyiktek, egyenként) az ő feleségét úgy szeresse (agapaó=önmagad teljesen odaadni, átadni, teljesen összekötni magad valakivel, eggyé válni vele. Vagyis teljesen odaszánni magad, és elveszni, feloldódni a szeretetben), mint önmagát; az asszony pedig [meglássa], hogy félje (tisztelje) a férjét.

Nos, a fentiek alapján számomra két dolog egyértelmű:
1. a feleség számára az ENGEDELMESSÉG nem választható, hanem KÖTELEZŐ "program". Alá kell vetnie, alá kell rendelnie magát a férjének!

mindez azonban az ő javát szolgálja, mivel

2. a férj tartozik, KÖTELES SZERETNI (agapaó=önmagad teljesen odaadni, átadni, teljesen összekötni magad valakivel, eggyé válni vele. Vagyis teljesen odaszánni magad, és elveszni, feloldódni a szeretetben) a feleségét odaadó, gyöngéd, babusgató, oltalmazó szeretettel (a görög eredeti ezt ahhoz hasonlítja, ahogy a madár melengeti, védi szárnyai alatt a csibéit), amely elősegíti oldalbordája számára a felnövekedést Krisztusban.

Hát nem csodálatos Istenünk programja a nők és férfiak számára?!

Persze nyilvánvaló, hogy ez az ideális állapot – vagyis a bibliai valóság. A látható, tapasztalható tények ettől néha eltérhetnek:)), de tudjuk, hogy a tényeknek fejet kell hajtaniuk a VALÓSÁG előtt.Tehát a Szent Szellem által újjászületett hívő KÉPES rá. Ha hisz benne. Ha akarja.

Share
Tagged on:

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688