A feltámadás élete

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. (Lukács 24:1-3) 

Igazán itt az ideje, hogy abbahagyjuk a holtak között keresni az élőt. Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a bűn, betegség, kudarc temetőjében való bolyongást, és belépjünk a feltámadás életébe! 

Mint feltámadott teremtmény, te nem a véletlen műve vagy. Az életed nem csupán események és körülmények laza láncolata. Istennek meghatározott terve van a számodra. 

Talán azt tervezi, hogy te légy a század legnagyobb gyógyító szolgálója. Vagy talán nagyszerű prédikátorrá akar tenni. Lehet, hogy olyan kijelentést készített számodra, amivel az egész világot meg tudod áldani. De soha nem fogod megtudni, mi van a tarsolyában, ha nem figyelsz Rá. 

Ezért dolgozik az ördög olyan keményen, hogy az élet problémái kössék le a figyelmedet. Ezért próbálja elterelni a figyelmedet Isten élő Igéjéről. Nem akarja, hogy tudd: Téged Jézus feltámadott élete tölt be. Mert az ördögöt megrémíti ennek a lehetősége. 

Miért? Mert ha egyszer igazán megérted, hogy Isten élete van benned, akkor azt teszed, amit Jézus. Betegekre veted a kezedet és azok meggyógyulnak. Démonokat űzöl ki. Hirdeted az Evangéliumot minden teremtésnek. 

Röviden: pontosan az leszel, akinek Isten tervezett. A Krisztus Teste leszel a földön. 

Ne hagyd, hogy a sátán fogva tartson a tegnapi bűn és kudarc temetőjében. Nem vagy többé halott. Jézussal együtt feltámadtál. Gyere ki a sírból, és kezdd el élni a feltámadás életét! 

Ajánlott Ige: Apostolok Cselekedetei 17:16-34 
Apcs 17:16 Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. 
Apcs 17:17 Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon mindennap azokkal, akiket előtalált. 
Apcs 17:18 Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik. 
Apcs 17:19 És megragadván őt, az Areopágusra vivék, ezt mondván: Vajjon megérthetjük-é mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? 
Apcs 17:20 Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek: meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. 
Apcs 17:21 Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. 
Apcs 17:22 Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. 
Apcs 17:23 Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. 
Apcs 17:24 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. 
Apcs 17:25 Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent; 
Apcs 17:26 És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait; 
Apcs 17:27 Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem: 
Apcs 17:28 Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk. 
Apcs 17:29 Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség. 
Apcs 17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: 
Apcs 17:31 Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból. 
Apcs 17:32 Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől. 
Apcs 17:33 És ilyen módon Pál kiméne azok közül. 
Apcs 17:34 Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá, hivének; ezek között az areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ő velök. 

Tagged on: ,

4 thoughts on “A feltámadás élete

 1. molnár b antal

  Köszönöm szépen a segítséget.
  Áldást kívánok munkátokra kedves Anikó testvérem az Úrban.
  Békeség
   tóni bácsi

 2. molnár b antal

  Normal
  0
  21

  false
  false
  false

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Normál táblázat”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:”Times New Roman”;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}

  A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból, való megszabadításnak a megemlékezésére szolgált. Isten parancsolta meg a zsidóknak azt, hogy évről- évre, megemlékezzenek erről és a gyermekeknek meséljék el, hogy milyen csodálatos dicsőséges tetteket tett Isten velük. Az Úrvacsorát Jézus annak a nagy szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit elsőként ő tett ki halála előtt.
  ” Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárulták, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte és ezt mondotta: Vegyétek és egyétek! Ez az én testem, mely tiértetek megtöretik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz újtestamentum az én vérem által: ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek,amíg eljövendő”
  1 Korintus, 11:23-26
  (testamentum =szövetség= végrendelet,)

  Jézus azért mutatta ezt be, hogy véget vessen a jelképek és istentiszteleti szertartások ama rendszerének, amely négyezer év óta az ő halálára mutattak. Mikor tanítványaival megette a húsvéti vacsorát, akkor ennek a helyettesítésére szerezte ezt a szolgálatot, amelynek nagy áldozata emlékjeléül kellett szolgálnia. A zsidó nemzeti ünnep érvénye így örökre megszűnt. (Jézus élete című könyvből)
  Ami Krisztus előtt csak a zsidók ünnepe volt, Jézus halála és faltámadása után a világon minden ember ünnepévé vált. Főleg a keresztényeké.
  Júdás, az áruló is részt vett ezen a vacsorán és sötét szándékait tervezgette. Jézus megszomorodott, mert tudta Júdás szándékát, ismerte szívét. Ahogy csendben ettek így szólt hozzájuk.

  ” Bizony mondom néktek, tiközületek valaki elárul engem”
  Máté, 26:21,

  Mikor felfogták mit is mond Mesterük, mind kérdezgette én, én volnék, csak Júdás nem szólt semmit.
  Elmondja, aki a kenyeret velem együtt mártja az lesz az. Ahogy Júdás bele mártja, a tálba a kenyeret Jézus ennyit mond.

  “Amit cselekszel, hamar cselekedjed.”
  Jn,13:27

  Júdás méltatlanul evett és ivott ezen a szent vacsorán, és ahogy az ige mondja
  “… ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét”.
  1 Korintus 11:29,

  A mai időben is lehetnek Júdások az Úrvacsorákon, és jelen van a Szent Szellem, az angyalok és sajnos a sötétség fejedelmének küldöttei is.
  Vigyázzunk, hogy tisztán bűn nélkül legyünk ennek részesei, ne adjunk okot arra, hogy illetéktelen látogatók is részt vegyenek, engedjük a Szentlélek kiáradását, amelyre tisztaságunk a biztosíték.

 3. admin

  Korrigáltam, reg. nélkül is lehet hozzászólást beküldeni. De a regisztrációnak is működnie kellene! Ha mégsem, kérek jelzést. Anikó

 4. molnár b antal

  Sajnálom, hogy nem tudok belépni, és írni mint régebben
  Ha lehetséges jó lenne ha lehetne
  szeretettel
  tónibácsi

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688