1. Zsoltár – Amplified Bible fordítás

Áldott, boldog, szerencsés, bővölködő és irigylésre méltó az az ember, aki nem a gonoszok tanácsa szerint él és jár, követvén tanácsaikat, terveiket és céljaikat.

Sem nem áll passzívan, alávetetten azon az ösvényen, ahol a bűnösök járnak, sem nem ül le, hogy pihenjen és arra a helyre álljon, ahol a gúnyolódók összegyűlnek.

Hanem az ő kívánsága és öröme az Úr törvényében van, és szokása, hogy folyamatosan gondolkozik, kutatja, tanulja nappal és éjjel az Ő törvényét, előírásait, utasításait, tanításait.

És olyan lesz, mint egy fa, amelyet folyóvizek mellé telepítettek szilárdan, kész arra, hogy idejében gyümölcsöt hozzon, levelei nem hullnak és nem száradnak el, és minden, amit csak tesz, bővölködő lesz, és eljut a befejezett, érett állapotba.

Nem úgy a gonoszok, mindazok, akik engedetlenek, Isten nélkül élnek. Ők olyanok lesznek, mint a pelyva, értéktelen, halott, valóság nélküli, amit a szél elfúj. Ezért a gonosz, aki engedetlen és Isten nélkül él, nem fog megigazulni és megállni az ítéletben, a bűnösök sem az igazak gyülekezetében, mindazokéban, akik igazak Isten előtt és megigazultak.

Mert az Úr tudja, és teljesen bizonyos az igaznak útjával kapcsolatban, de az istentelenek útja, mindazoké, akik Isten akaratán kívül vannak, el fognak veszni, a végük pusztulásba torkollik és semmivé lesz.

Magyarázat

Áldott: olyan szó, melyben benne van a lényeg, hogy mit is ígért Isten azoknak, akik olvassák, és elmélkednek a zsoltárokon.
A héberben többes számban van az áldott, áldásos.

A barátok, akiket az ember kiválaszt, nagymértékben meghatározzák az életet, a sikert és a végcélt. Az Isteni tanács a bővölködés elengedhetetlen feltétele. A törvény több mint az írott törvény ebben a zsoltárban: az Istennek a választott népére kijelentett életmódja.

A pelyva: üres, mag nélküli növényi rész, nincs benne súly, ami stabilizálná azt, ezért az ellenség szele könnyedén elfújja.

Bővölködik: ez a szó magában foglal mindent, amit csak tesz valaki: egészséget, családot, szolgálatot, gyermekeket, házasságot, üzletet, állást. De Istennek egyetlen ígérete sincs olyan tevékenység nélkül, amit nekünk kell el végezni. Vagyis senki nem fog bővölködni anélkül, hogy ne kezdené el tenni Isten akaratát. Sokan akarják az ígéreteket anélkül, hogy felelősséget vállalnának. De senki sem nyerhet azonnal.

A valódinak, az értékesnek időre van szüksége. És nem biztos, hogy ez egybeesik a te időzítéseddel. De emlékezz: az Ő válasza akkor jön, amikor te az Ő igéjét akcióba helyezed. Ahhoz hasonlóan, ahogy az egyetemen az intenzív tanulás előre vetíti a vizsgajegyet, így a türelmes törekvés előrevetíti az Ő igéreteit, Isten azon igéjét, amire várunk, hogy beérjenek az életünkben.

Share

Vélemény, hozzászólás?


UA-6786688